ΥΠΕΞ: Οι 6 πολιτογραφήσεις, πέρασαν από όλες τις νενομισμένες διαδικασίες ελέγχου

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών

Αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση των έξι επενδυτών για τους οποίους γίνεται αναφορά, διευκρινίζεται ότι:

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασε τις συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτογράφησης που υπεβλήθησαν στις 10 Οκτωβρίου 2014, στη βάση των κριτηρίων του Συλλογικού Σχεδίου Επενδύσεων που ίσχυε από τις 19 Μαρτίου του 2014 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου) και προνοούσε σαν ελάχιστες απαιτήσεις, αίτηση από τουλάχιστον πέντε επενδυτές και συνολική επένδυση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία γίνεται αναφορά υπερκαλύπτει τα κριτήρια του σχεδίου και αφορά έξι επενδυτές και συνολική επένδυση 19,806.723 ευρώ πλέον φόρους.

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις, αφού πέρασαν από όλες τις νενομισμένες διαδικασίες ελέγχου από το σύνολο των εθνικών αρχών και όχι μόνο, και αφού ενημερώθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων όπως ο σχετικός Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος ορίζει – άρθρο 111 Α, εδάφιο 2 – υπεβλήθησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε την παραχώρηση των ζητούμενων υπηκοοτήτων στις 12 Ιανουαρίου 2015.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι η εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων έγινε αυστηρά στην βάση των κριτηρίων που ακολουθήθηκαν σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις και καμία απολύτως διάκριση δεν υπήρξε προς όφελος των συγκεκριμένων αιτητών, γεγονός άλλωστε που διαπιστώνει και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής στην Έκθεση του (σελ. 16, παράγραφος 4.1.8).

Check Also

Ένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού εντοπίστηκε σήμερα

Share Twitter Ένα θετικό κρούσμα εντοπίστηκε σήμερα – Από έλεγχο επιβατών Σε ό,τι αφορά στα …

Υπ. Υγείας: Αυξάνεται ο αριθμός των δειγματοληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια

Share Twitter Υπ. Υγείας: Αυξάνεται ο αριθμός των δειγματοληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια Κατόπιν των συστάσεων …