Σειρά καταστατικών αλλαγών ενέκρινε το συνέδριο του ΔΗΚΟ

Προτάσεις για καταστατικές αλλαγές, που επεξεργάστηκε και πρότεινε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, εγκρίθηκαν στο σημερινό συνέδριο του ΔΗΚΟ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, το Καταστατικό Συνέδριο ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις :

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη του Κόμματος έχουν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος τουλάχιστον εννέα μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών. Η πρόνοια αυτή θα τύχει εφαρμογής μετά τις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες.

2. Η εκλογή Προέδρου του Κόμματος να γίνει από χωριστή εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η εκλογή Προέδρου θα γίνει από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013. Θα ακολουθήσουν εντός τριών μηνών νέα Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση και ταυτόχρονα Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις που θα εκλέξουν τους λοιπούς αξιωματούχους της ηγετικής πυραμίδας, τα αιρετά μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της κάθε επαρχίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών.
3. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που αναλογούν σε κάθε Επαρχιακή Οργάνωση να εκλέγονται από την οικεία Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση.

4. Παρακάθονται στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής οι αξιωματούχοι που εκλέγονται / επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο.

5. Διεύρυνση του Εκτελεστικού Γραφείου με τη συμμετοχή των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών και του Οικονομικού Διαχειριστή του Κόμματος. Οι Επαρχιακές Προσφυγικές Επιτροπές θα εκπροσωπούνται από ένα εκπρόσωπο κατά γεωγραφική επαρχία. Στις συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου θα παρακάθονται και άλλα στελέχη του Κόμματος ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα.

6. Στη Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου, εκτός από τον Πρόεδρο, τους λοιπούς αξιωματούχους της ηγετικής πυραμίδας και των δύο αιρετών μελών του Εκτελεστικού Γραφείου, συμμετέχει και ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος. Στις συνεδρίες θα παρακάθεται ο Γραμματέας Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος Τύπου.

7. Ενοποιείται το σύστημα παραγωγής πολιτικής και ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο του Κόμματος η ευθύνη για συντονισμό και εποπτεία του συστήματος. Στο σύστημα παραγωγής πολιτικής θα μετέχουν οι Βουλευτές, μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής και οι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες του Κόμματος, καθώς και η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού και οι Ομάδες Μελετών (στη νομοτεχνική επεξεργασία των σχετικών άρθρων του Καταστατικού θα συγκεκριμενοποιηθούν όλες οι σχετικές νέες ρυθμίσεις)

8. Ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες που το καταστατικό αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα ώστε να ανατεθούν κάποιες αρμοδιότητες και σε άλλους αξιωματούχους, ανάλογες ή αντίστοιχες με τους τομείς ευθύνης που αναλαμβάνουν. Προτείνεται επίσης όπως οι διοικητικές αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα ανατεθούν στο Γενικό Διευθυντή του Κόμματος. (Στη νομοτεχνική επεξεργασία των σχετικών άρθρων θα συγκεκριμενοποιηθούν όλες οι σχετικές νέες ρυθμίσεις.)

9. Τα επαγγελματικά οργανωτικά στελέχη του Κόμματος παρακάθονται στις συνεδρίες των Επαρχιακών Επιτροπών.

10. Οι αξιωματούχοι που εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή ή το Εκτελεστικό Γραφείο να συνδεθούν ως συνεργάτες στο σύστημα παραγωγής πολιτικής και όσοι από αυτούς έχουν οργανωτικής φύσης δραστηριότητα να συνδεθούν με το όλο οργανωτικό σύστημα.

11. Δημιουργείται θέση Γραμματέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπου Τύπου. Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση της θέσης του Γραμματέα Τύπου και Διαφώτισης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να ενσωματωθούν στο Καταστατικό η αρχή της λογοδοσίας και πρόνοιες για αυστηρότερη αντιμετώπιση φαινομένων αντικομματικής συμπεριφοράς, καθώς και πρόνοιες για αποτροπή φαινομένων εσωστρέφειας και συμπεριφορών που μειώνουν την πολιτική αξιοπιστία του Κόμματος.

Υιοθετήθηκε, επίσης πρόταση για ενσωμάτωση στο Καταστατικό πρόνοιας για εφαρμογή του Πόθεν Έσχες.

Στη συνέχεια, κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε πλαίσιο πολιτικό-ιδεολογικής διακήρυξης, που θα δοθεί αύριο στη δημοσιότητα.

Κατατέθηκαν, επίσης η Έκθεση δράσης για την προηγούμενη 4ετία και πλαίσιο πολιτικού προγράμματος για την επόμενη 2ετία.

Check Also

Αβέρωφ: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό αντίδοτο στις δυσκολίες που έρχονται από το να έχεις μια δυνατή οικονομία

Αβέρωφ: Επειδή έρχονται δύσκολα για τον τόπο μας, έρχονται δύσκολα για την παγκόσμια και την …

Επίσημη επίσκεψη Κασουλίδη στο Κατάρ – Θα διαβιβάσει γραπτό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης αναχωρεί σήμερα για τη Ντόχα του Κατάρ, όπου θα …