Ρυθμίσεις Πλασματικών Οφειλών στο Δημόσιο

Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη* 

Ο Φεβρουάριος του 2018 είναι ο μήνας που μετά από κάποια έτη ανακάλυψε το υπουργείο οικονομικών και η ΑΑ ΔΕ ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει μη ληξιπρόθεσμο χρέος σε περισσότερες από τις θεσμοθετημένες δόσεις. Άργησε πολύ αλλά ήρθε αφού το 85% των πολιτών έχασε τη ρύθμιση των 100 δόσεων μέσα από την υπέρ-φορολόγηση που υπέστη.

Λιτή λοιπόν η ανακοίνωση της ΑΑ ΔΕ. Τη δυνατότητα να εντάξουν ηλεκτρονικά στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων -ή κατ’ εξαίρεση και των 24ρων-και οφειλές τους προς την εφορία οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες έχουν πλέον οι φορολογούμενοι.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr η εφαρμογή για την ένταξη των οφειλών αυτών στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή υπό προϋποθέσεις και 24 δόσεων.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτήν θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εκεί υπάρχει η ένδειξη για την είσοδο τους στη σχετική εφαρμογή. Μετά την είσοδό τους, το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet για να επιλέξουν ποιές οφειλές τους, οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες, μπορούν να εντάξουν στη ρύθμιση για την καταβολή τους σε 12 δόσεις.

Το μέτρο αναμένεται να διευκολύνει μεγάλο αριθμό φορολογούμενων τα τακτοποιήσει τις οφειλές του και να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες

Υπάρχει και κάτι νέο που ομολογώ ότι δείχνει τις προθέσεις έφτιαξαν έναν νόμο με 21 προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες για οφειλές έως 50 000 ευρώ. Άρα με σκοπό να αποκλείσει όσους περισσότερους δυνητικά υπάγονται. Καταφέρατε μετά από 8 έτη εφαρμογής οικονομικής πολιτικής την εξόντωση των αυτοαπασχολουμένων και των επαγγελματιών επειδή υποτίθεται σας τα υπαγόρευαν οι Θεσμοί. Ζητούν 21 έγγραφα για την υπαγωγή σε ρυθμίσεις οφειλών. Ας μιλήσουμε σοβαρά ποτέ οι θεσμοί δεν απαίτησαν εκβιαστικά κάτι ενώ η ισοδύναμη πρόταση υπερκάλυπτε τις απαιτήσεις για οικονομικό αποτέλεσμα.

Παραθέτω τη φιλοσοφική ανάλυση του πράγματος Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Επίσης, φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Φύγατε η σας διώξαμε από τη χώρα και έχετε οφειλές καμία διευκόλυνση.

Αναλυτικότερα δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

– Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.

Σημειώνεται από το υπουργείο Οικονομικών πως οφειλέτης, ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη φορολογική διοίκηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών, διευκρινίζεται.
Φτάσαμε λοιπόν στην ουσία στόχος τους είναι η περιουσία του οφειλέτη και θέλουν να δείξουν ότι έδωσαν ευκαιρία και ο οφειλέτης δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί Μαστίγιο και καρότο στους επαγγελματίες από το υπουργείο Οικονομικών. Από τη μια φέρνει ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη σφίγγει τον κλοιό μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών, χωρίς να ισχύει το ακατάσχετο που ζητούν οι ίδιοι. Μάλιστα, για τον ακατάσχετο λογαριασμό ενστάσεις βάζει η τρόικα, η οποία δεν επιθυμεί να ξεπερνά το όριο των 1.250 ευρώ, όπως ισχύει και για τους απλούς πολίτες με χρέη στο Δημόσιο.
Πλέον όλες οι εισπράξεις των επιτηδευματιών από κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μεταφορά ποσού κ.λπ. καταλήγουν στον επαγγελματικό λογαριασμό που έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο σύστημα Taxis. Δαπάνες και εισπράξεις θα πρέπει υποχρεωτικά να καταλήγουν στον εν λόγω λογαριασμό, προκειμένου και αυτοί να «χτίσουν» το αφορολόγητο και να μπορούν να συμμετέχουν στη φορολοταρία.

Από το νέο έτος οι διασταυρώσεις του υπ. Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα ενταθούν με στόχο να εντοπιστούν λογαριασμοί στους οποίους μπαίνουν εισοδήματα που προέρχονται από επαγγελματικές και δεν δηλώνονται.

Απεκρίθη εκ παλαιοτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν εόν και δεξιώτερον και ευηθείης ηλιθίου απηλλαγμένον μάλλον.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
μτφρ: Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα. Δυστυχώς η νέα πραγματικότητα και τα δεινά της έχουν οδηγήσει στη νομοθετική δουλικότητα.

Ο Νότος δημιουργεί τους πολιτισμούς. Ο Βορράς τους κατακτά, τους καταστρέφει, δανείζεται από αυτούς, τους διαδίδει. Αυτή είναι μια σύντομη σύνοψη της Ιστορίας.
Γουίλ Ντυράν, 1885-1981, Αμερικανός ιστορικός & φιλόσοφος

Δυστυχώς 2500 χιλιάδες χρόνια δεν έφτασαν για να διδαχθούμε από τα λάθη μας και έχουμε μπροστά μας μνημεία γραπτά εκ των αποτελεσμάτων που φέρνουν στη κοινωνία και στην οικονομία.

Θα κλείσω με ένα ποίημα του Καβάφη και παραβολή. Καυχιέται η Aντιόχεια για τα λαμπρά της κτίρια,
και τους ωραίους της δρόμους• για την περί αυτήν
θαυμάσιαν εξοχήν, και για το μέγα πλήθος
των εν αυτή κατοίκων. Καυχιέται που είν’ η έδρα
ενδόξων βασιλέων• και για τους καλλιτέχνας
και τους σοφούς που έχει, και για τους βαθυπλούτους
και γνωστικούς εμπόρους. Μα πιο πολύ ασυγκρίτως
απ’ όλα, η Aντιόχεια καυχιέται που είναι πόλις
παλαιόθεν ελληνίς• του Άργους συγγενής:
απ’ την Ιώνη που ιδρύθη υπό Aργείων
αποίκων προς τιμήν της κόρης του Ινάχου.

Για πόσα από αυτά που κάνει η εξουσία μπορεί να καυχηθεί. Αναρωτηθείτε……

*Οικονομολόγος -Φοροτεχνικός

Check Also

Η ισπανική φαρμακευτική Grifols εξαγόρασε την γερμανική Biotest έναντι 1,6 δισ. ευρώ

Η ισπανική φαρμακευτική Grifols, προχώρησε στην εξαγορά της γερμανικής Biotest, η οποία προμηθεύεται πλάσμα αίματος …

Goldman Sachs: Κίνδυνοςμπλακ άουτ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον χειμώνα στην Ευρώπη

Για κίνδυνο μπλακ άουτ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης τον χειμώνα, που μπορει να …