Ο Χ. Γεωργιάδης ζητά άρση της απαγόρευσης πώλησης δανείων σε τράπεζες και επενδυτικά ταμεία

Άρση της απαγόρευσης πώλησης δανείων σε τράπεζες και επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού που είχε ψηφίσει η Βουλή, επιδιώκει το Υπουργείο Οικονομικών με τροποποιητικό νομοσχέδιο που απέστειλε σήμερα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών αφορά την απάλειψη της διάταξης στο άρθρο 16Α, η οποία αναφέρει ότι οποιοδήποτε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) μπορεί να πωλεί ή να διαθέτει το σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτοφυλακίου, μόνο σε άλλο ΑΠΙ στη Δημοκρατία, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται στον «Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2015» που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου, ο οποίος είναι εναρμονιστικός για τη μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται σε επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα, η συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται να αντιβαίνει προς τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ουσιαστικά περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, δημιουργώντας παράλληλα θέμα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ με τα αντίστοιχα εντός της Δημοκρατίας. Παραβιάζει επίσης την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Προστίθεται ότι η εν λόγω διάταξη στο Νόμο δεν λαμβάνει υπόψη την παρουσία διεθνών τραπεζών στην Κύπρο, οι οποίες έχουν εκτεταμένες συναλλαγές με τις μητρικές και άλλες τράπεζες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς δανείων προς τη μητρική τους, η οποία πλέον καθίσταται παράνομη. Πρόβλημα επίσης παρουσιάζεται και σε πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί από τις ίδιες διεθνείς τράπεζες σε πελάτες τους που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (μη κάτοικους της Δημοκρατίας) κυρίως στη χώρα εγκατάστασης της μητρικής των εν λόγω διεθνών τραπεζών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρις ότου ετοιμαστεί από την Κεντρική Τράπεζα η σχετική νομοθεσία με την οποία θα ρυθμίζεται η πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου, ώστε με τη διαγραφή της συγκεκριμένης διάταξης να αρθεί η παράβαση που παρουσιάζεται με το κοινοτικό κεκτημένο και παράλληλα να μπορούν οι διεθνείς τράπεζες να συνεχίσουν τις συναλλαγές και συνήθεις δραστηριότητες που έχουν με τις μητρικές και άλλες τράπεζες στο εξωτερικό.

Η τροπολογία που περιλαμβάνεται στο Άθρο 16Α ήταν μια πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών. Όπως σημειώνεται από το ΥΠΟΙΚ, η εν λόγω τροπολογία δεν συζητήθηκε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά τη συζήτηση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου, ούτε περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη αυτής. Η πρόταση της Συμμαχίας των Πολιτών αναφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών, αφού δόθηκε η εντύπωση ότι αυτή θα συζητείτο σύντομα στο μέλλον, δεδομένου ότι η Κεντρική Τράπεζα ήταν στο στάδιο ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου για την πώληση δανείων. Παρόλα αυτά η εν λόγω πρόταση, ως τροπολογία έχει περιληφθεί στον ψηφισθέντα νόμο.

Check Also

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου …

Ο Νίκος Νουρής ζήτησε την συνδρομή ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ροή μεταναστών από νεκρή ζώνη

Την συνδρομή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα μέσω της …