Οι άνεργοι το 1ο Τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στις 70,7 χιλιάδες

Στις 70,7 χιλιάδες άτομα ανήλθε ο αριθμός των ανέργων το 1ο τρίμηνο του 2013 ή ποσοστό 15,9% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 16,2% ή 37.991 άτομα ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό ήταν 15,4% ή 32.715.

Το 4ο τρίμηνο του 2012 ο αριθμός των ανέργων ήταν 56.650 άτομα ή 12,7% (άνδρες 13,2% και γυναίκες 12,2%) και το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2012 ήταν 11,1% ή 48.166 άτομα (άνδρες 12,2% και γυναίκες 9,8%).

Ανάλυση των ανέργων κατά ηλικία δείχνει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ψηλότερο για τους νέους 15-24 ετών όπου έφθανε στο 37,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 39,1% και γυναίκες 35,8%).

Το 4ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ήταν 32,0% (άνδρες 33,2% και γυναίκες 30,7%) ενώ το 1ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ήταν 26,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 28,0% και γυναίκες 25,1%).

Το Εργατικό Δυναμικό (δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι) το 1ο τρίμηνο του 2013 ανερχόταν στα 446.099 άτομα (άνδρες 234.063 και γυναίκες 212.036).

Το 4ο τρίμηνο του 2012 το Εργατικό Δυναμικό ανερχόταν στα 445.744 άτομα (άνδρες 234.636 και γυναίκες 211.108). Το 1ο τρίμηνο του 2012 το Εργατικό Δυναμικό αποτελείτο από 434.236 άτομα (άνδρες 228.389 και γυναίκες 205.847).

Το ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό των ηλικιών 15-64 ήταν 73,6% του συνολικού πληθυσμού των ηλικιών αυτών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 80,4% και για τις γυναίκες 67,5%. Το 4ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ήταν 73,7% (άνδρες 80,9%, γυναίκες 67,3%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2012 ήταν 73,0% (άνδρες 80,1%, γυναίκες 66,6%).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανερχόταν στα 375.392 άτομα (άνδρες 196.071 και γυναίκες 179.321). Οι γυναίκες αποτελούσαν το 47,8% των απασχολουμένων. Το 4ο τρίμηνο του 2012 ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 389.094 άτομα (άνδρες 203.704 και γυναίκες 185.390) ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 1ο τρίμηνο του 2012 ήταν 386.069 άτομα (άνδρες 200.497 και γυναίκες 185.572).

Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή ο αριθμός των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ως ποσοστό του πληθυσμού των ηλικιών 20-64, ήταν 67,4%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 72,9% και για τις γυναίκες 62,3%. Το 4ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ήταν 69,8% (άνδρες 75,6%, γυναίκες 64,4%) ενώ το 1ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ήταν 70,3% (άνδρες 75,6%, γυναίκες 65,5%).

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωναν οι υπηρεσίες με 78,3%, ενώ η βιομηχανία ακολουθούσε με 18,9% και τέλος η γεωργία με μόνο 2,8%. Το 4ο τρίμηνο του 2012 απασχολούνταν στις υπηρεσίες 77,0%, στη βιομηχανία 19,9% και στη γεωργία 3,1%. Το 1ο τρίμηνο του 2012 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 76,3%, βιομηχανία 20,7% και γεωργία 3,0%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,5% της συνολικής απασχόλησης ή 46.883 άτομα (άνδρες 9,3% και γυναίκες 16,0%). Το 4ο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ήταν 11,7% (άνδρες 8,8% και γυναίκες 14,9%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2012 ήταν 11,0% (άνδρες 8,3% και γυναίκες 13,9%).

Από τους απασχολούμενους το 82,7% ή 310.421 ήταν υπάλληλοι (μισθωτοί), από τους οποίους το 14,1% είχε προσωρινή εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2012 ήταν 83,1% (με προσωρινή εργασία 15,9%). Το 1ο τρίμηνο του 2012 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 82,7% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,4% είχε προσωρινή εργασία.

Ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδομάδα στην κύρια εργασία για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,3 ώρες (άνδρες 42,1 και γυναίκες 40,5 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,2 ώρες (άνδρες 19,8 και γυναίκες 20,3 ώρες).

Το 4ο τρίμηνο του 2012 οι αντίστοιχες ώρες για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,5 ώρες (άνδρες 42,2 και γυναίκες 40,8 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,4 ώρες (άνδρες 19,8 και γυναίκες 20,7 ώρες).

Το 1ο τρίμηνο του 2012 ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες (άνδρες 41,6 και γυναίκες 40,6 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες (άνδρες 20,5 και γυναίκες 20,2 ώρες).

 

Check Also

Συννεφιασμένος καιρός με μεμονωμένες ελαφρές βροχές

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά …

Δαμιανού για φυλακές: Απαιτούμε πλήρη εξιχνίαση και διαφάνεια

Όταν καταρρέει το σπίτι σου δεν κάνεις μελέτες στατικής επάρκειας, αναφέρει σε γραπτή δήλωση, ο  …