Ευρωβαρόμετρο: Απαισιόδοξοι οι Κύπριοι για την οικονομική κατάσταση

Οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση απ΄ ό,τι στα πολιτικά κόμματα, ενώ η υποστήριξη του ευρώ στην Κύπρο χάνει έδαφος.

Η κατάσταση της οικονομίας ανησυχεί τους Κύπριους, οι οποίοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το παρόν, αλλά και το 2014,κυρίως για την απασχόληση. 

Αυτό είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την πανευρωπαϊκή φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ 2 και 17 Νοεμβρίου 2013, σε όλα τα κράτη μέλη με προσωπικές συνεντεύξεις.

Συγκεκριμένα, το 97% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα «κακή» έως «πολύ κακή», ενώ μόνο το 3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο της ΕΕ ήταν 31% και 68%. Για τους επόμενους 12 μήνες το 7% των Κυπρίων βλέπει βελτίωση της κατάστασης, το 72% επιδείνωση και 19% στασιμότητα.

Στην ερώτηση για το πως είναι η προσωπική επαγγελματική τους κατάσταση, οι Κύπριοι σε ποσοστό 27% απαντούν «καλή» και 39% «κακή». Οι μέσοι όροι των απαντήσεων στην ΕΕ ήταν 54% και 29%.

Απαντώντας σε ερώτηση για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 58% την χαρακτηρίζουν «κακή» έως «πολύ κακή», ενώ το 42% την χαρακτηρίζει «καλή» έως «πολύ καλή». Στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 63% («καλή» έως «πολύ καλή) και 35% («κακή» έως «πολύ κακή»). Για τους επόμενους 12 μήνες το 4% προβλέπει βελτίωση, ο 50% επιδείνωση και το 42% στασιμότητα.

Για την κατάσταση της απασχόληση, το 98% των Κυπρίων (99% των Ελλήνων) τη χαρακτηρίζει «κακή» έως «πολύ κακή», και μόνο το 2% (1% στην Ελλάδα) θεωρεί ότι είναι «καλή».Στην ΕΕ το 20% τη χαρακτηρίζει «καλή» έως «πολύ καλή» και το 78% «κακή» έως «πολύ κακή». Για τους 12 επόμενους μήνες μόνο το 5% προβλέπει βελτίωση της κατάστασης στην Κύπρο στον τομέα της απασχόλησης , ενώ το 74% προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση.

Στην ερώτηση σε ποιά κατεύθυνση κινείται η χώρα, το 64% των Κυπρίων θεωρεί ότι βρίσκεται σε λάθος πορεία , ενώ μόνο το 13% πιστεύει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα είναι σύμφωνα με τους Κύπριους η ανεργία (77%) και η κατάσταση της οικονομίας (74%)

Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έχει σήμερα το 26% των Κυπρίων (10% των Ελλήνων), ενώ το 68% απάντησε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 87%. Πάντως, το ποσοστό των πολιτών που εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση στην Κύπρο είναι ψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (23%).

Εμπιστοσύνη στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει το 18% των Κυπρίων (12% των Ελλήνων), ενώ δεν έχει εμπιστοσύνη το 77% (86% στην Ελλάδα).

Δύσπιστοι εμφανίζονται οι Κύπριοι και έναντι των πολιτικών κομμάτων με το 91% (94% στην Ελλάδα) να απαντάει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ενώ εμπιστοσύνη έχει το 7% (4% στην Ελλάδα). Στο σύνολο της ΕΕ το 14% έχει εμπιστοσύνη και το 82% όχι.

Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει μόνο το 17% των Κυπρίων, ενώ το 75% απάντησε «όχι». Οι μέσοι όροι στην ΕΕ ήταν 31% και 58% αντίστοιχα.

Εμπιστοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη έχει το 18% των Κυπρίων, ενώ το 74% απάντησε «όχι». Στην ΕΕ τα ποσοστά ήταν 42% και 44% αντίστοιχα.

Στην ερώτηση εάν η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη σημερινή λιτότητα το 77% των Κυπρίων απάντησε «ναι» και το 19% «όχι». Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 79% και 19%. Στο σύνολο της ΕΕ τα ποσοστά ήταν 63% και 27%.

Η κρίση και η λιτότητα έχουν μειώσει τον αριθμό των υποστηρικτών της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης και του ευρώ, που είναι πλέον μειοψηφία. Στην ερώτηση εάν υποστηρίζουν την ΟΝΕ και το ευρώ, το 44% των Κυπρίων τάχθηκε υπέρ και το 52% κατά. Στην περσινή δημοσκόπηση και οι δύο πλευρές κατέγραφαν 47%.

Aναφορικά με το σύνολο της ΕΕ, το 43 % των πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την έξοδο από την κρίση και την αντιμετώπιση νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Επίσης, η αισιοδοξία αυξάνεται καθώς ο αριθμός των Ευρωπαίων που αναφέρει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στην απασχόληση έχει φθάσει στο αποκορύφωμά του σημείωσε άνοδο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες (από 36 % σε 40 %).

Τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση (45% ων ερωτηθέντων), η ανεργία (36%), και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (26%).

Καθώς η Ιρλανδία εξέρχεται από το πρόγραμμα διάσωσης (μνημόνιο), τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στις αντιλήψεις των Ιρλανδών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους. Ο αριθμός των IΙρλανδών που αναμένει ότι η εθνική οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες και ο αριθμός των Ιρλανδών που αξιολογεί την κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους ως καλή αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, η υποστήριξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, παρέμεινε σχεδόν σταθερή, με περισσότερους από τους μισούς Ευρωπαίους να τάσσονται υπέρ αυτού (52 %). Σε 21 κράτη μέλη, η απόλυτη πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν υπέρ του ευρώ, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (79 %), τη Σλοβενία (78 %), τη Σλοβακία (78 %), την Εσθονία (76 %) και τη Φινλανδία (75 %).

συνεντεύξεων μεταξύ 2 και 17 Νοεμβρίου 2013. Συνολικά ερωτήθηκαν 32.409 άτομα σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στις 5 υποψήφιες χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο και Σερβία).

Η ανεργία (48%), η γενικότερη οικονομική κατάσταση (37%), ο πληθωρισμός (24%) και το δημόσιο χρέος (17%) είναι τα τέσσερα κυριότερα προβλήματα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι σε εθνικό επίπεδο, ενώ, σε προσωπικό επίπεδο, ο πληθωρισμός θεωρείται σαφώς ως το σοβαρότερο πρόβλημα (44%).

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε αυτή τη στιγμή είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση (53%), η ανεργία (36%) και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (32%).

Τέλος, οι απαντήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ τα τρία τέταρτα του πληθυσμού στη Σουηδία και τη Γερμανία πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση είναι καλή, με την άποψη αυτή συμφωνεί ποσοστό χαμηλότερο από 10% σε δέκα κράτη μέλη και χαμηλότερο από 2% στην Ισπανία και την Ελλάδα.

Check Also

Επ. Δικαστήριο: Απορρίφθηκε αγωγή για το «κούρεμα» καταθέσεων

Επ. Δικαστήριο: Απορρίφθηκε αγωγή για το «κούρεμα» καταθέσεων Η Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με …

Τρυφωνίδης: Επιμένουμε στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα

Τρυφωνίδης: Επιμένουμε στη μείωση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 19% στο 5%  για …