ΕΤΕ:Πρόταση εξαγοράς της Eurobank

Νέο τοπίο θα δημιουργηθεί στην ελληνική τραπεζική αγορά, εφόσον τελεσφορήσει η προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για την εξαγορά της Eurobank. Σε αυτή την περίπτωση, ο όμιλος που θα προκύψει θα αποτελεί μακράν τον ισχυρότερο σε Ελληνικό επίπεδο, αλλά και επαρκώς υπολογίσιμο σε ευρωπαικό.

Με βάση τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΤΕ της 5ης Οκτωβρίου, το ενεργητικό του νέου Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας  θα ξεπεράσει τα 177 δις. ευρώ, οι χορηγήσεις δανείων τα 109 δις. ευρώ και οι καταθέσεις θα ξεπεράσουν τα 89 δις. ευρώ.

Το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα θα ξεπεράσει τα 925 καταστήματα, ενώ στο εξωτερικό θα φτάσει τα 1.850. Οι εργαζόμενοι του νέου Ομίλου θα ανέλθουν σε 53.000 περίπου, από τους οποίους οι 18.000 στην Ελλάδα.

Έφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας και οι νυν µέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ για την Δημόσια Πρόταση εξαγοράς της Eurobank

H Εθνική Τράπεζα (ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης (η «Δηµόσια Πρόταση»), για την απόκτηση όλων των κοινών ονοµαστικών µετοχών µε ονοµαστική αξία 2,22 ευρώ έκαστη έκδοσης της Eurobank.

Ο Προτείνων προσφέρει ως αντάλλαγµα, νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές µε νέα ονοµαστική αξία (κατόπιν αναπροσαρµογής της ονοµαστικής αξίας) 1 ευρώ ανά µετοχή έκδοσης του Προτείνοντος µε σχέση 58 νέες µετοχές του Προτείνοντος έναντι κάθε 100 µετοχών της Eurobank.

Οι Μετοχές είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, οι νυν µέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν µέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

Η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ µε βάση την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ ευρώ και αντίστοιχα της Eurobank ανέρχεται σε 603 εκ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της Δηµόσιας Πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ.

Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσµευτεί να προσφέρουν τις µετοχές τους στη Δηµόσια Πρόταση.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση µε την Eurobank.

Η Εθνική Τράπεζα θεωρεί πως η Δηµόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήµατα στρατηγικής σηµασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναµένεται:

– Να δηµιουργήσει έναν διευρυµένο τραπεζικό όµιλο µε µεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιµότητα, ο οποίος θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση της ανάκαµψης της Ελληνικής οικονοµίας και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,

– Στη ΝΑ Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασµού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισµών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όµιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια.

– Να επιτύχει υψηλό βαθµό συνεργειών και δηµιουργία αξίας µέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύµατα, και να προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόµενα χρόνια.

Ο Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος της ΕΤΕ, ανέφερε σχετικά με την Δηµόσια Πρόταση ότι «στοχεύει στη δηµιουργία ενός διευρυµένου τραπεζικού οµίλου στην Ελλάδα που θα διαδραµατίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηµατοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονοµική ανάκαµψη».

Check Also

Η κυβέρνηση της Ονδούρας παγώνει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για 3 μήνες

Η κυβέρνηση της Ονδούρας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα διαθέσει 1,9 δισεκ. λεμπίρας (78 δισεκ. …

Tράπερ «Saint» – Νέες κατηγορίες σε βάρος του: «Με είχε προσεγγίσει όταν ήμουν 15 χρονών»

Από την μια εκείνος υποστηρίζει μέσα από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, πως είναι αθώος …