ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Σχέση Εργοδότη – Εργοδοτούμενου, βάσει του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου

Η έννοια του εργοδοτούμενου καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου . Αναφέρει το εν λόγω άρθρο: «Εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπον εργαζόμενον δι’ έτερον πρόσωπον είτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδότου εργοδοτούμενου, ο δε όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύηται αναλόγως και θα περιλαμβάνη την Κυβέρνησιν της …

Read More »

Άμεσες δράσεις Ε.Ε. για νέους

Του Λευτέρη  Χριστοφόρου* Η Ευρώπη γηράσκει και λόγω του Δημογραφικού Προβλήματος και λόγω πραγματικών προβλημάτων που την σφυροκοπούν καθημερινά και λόγω του ότι παρουσιάζει κουρασμένη εικόνα. Ο Ευρωπαϊκός καμβάς παρουσιάζεται με γκρίζα χρώματα και δικαιολογημένα διαχέεται η καταθλιπτική εικόνα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας της Ε.Ε. αλλά και των νέων. Ανήκω στην κατηγορία των Ευρωπαίων Πολιτών που από τα …

Read More »

Το Δίκαιο της Αντιπροσωπείας και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις

Το  Κεφ. 149 αποτελεί το νομοθετικό υπόβαθρο του Δικαίου της Αντιπροσωπείας στην Κυπριακή έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 142 έως 198 του Κεφ. 149, ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της σχέσης μεταξύ Aντιπροσώπου (Agent) και Aντιπροσωπευόμενου (Principal). Ο Αντιπρόσωπος σε μία σχέση αντιπροσωπείας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί στο όνομα κάποιου άλλου και/ή να διασφαλίζει τα συμφέροντα …

Read More »

Έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT από την Ινδονησία

Έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT από την Ινδονησία για να συνοδεύουν αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Του Πέτρου Πέτρου* Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης στον τομέα των δασών σε χώρες που παράγουν ξυλεία, η παράνομη υλοτομία και το συναφές …

Read More »

Διαχειριστής της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου

Βάσει της οικείας ημεδαπής πρωτογενούς Νομοθεσίας και βάσει των Κανονισμών που διέπουν το εν λόγω θέμα, ουδείς, έστω κι αν έχει προτεραιότητα να διορισθεί διαχειριστής της περιουσίας αποβιώσαντος, ή έστω κι αν έχει ορισθεί ως εκτελεστής σε διαθήκη, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει έγγραφα διαχείρισης . Τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να επιβληθεί καταναγκαστικά, λαμβανομένων μάλιστα υπόψη των υποχρεώσεων και …

Read More »

Κωνσταντίνου: Ο τομέας της υγείας στην Κύπρο βρίσκεται σε κατάσταση ακατάσχετης αιμορραγίας

* Του Νικόλα Κωνσταντίνου Ο τομέας της υγείας στην Κύπρο βρίσκεται σε κατάσταση ακατάσχετης αιμορραγίας. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας να προχωρούν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, την υποστελέχωση των νοσοκομείων της χώρας, τις μεγάλες λίστες αναμονής των ασθενών, τα νέα περιστατικά που ολοένα και αυξάνονται και η οικονομική δυσπραγία επιβάλλουν αδήριτη την ανάγκη για …

Read More »

Επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό με τη νέα σειρά Διεθνών Προτύπων ISO 30400: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

*Της Μαριλένας Νικολάου Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού αποτελεί ίσως το ζωτικότερο κεφάλαιό τουκαι γι’ αυτό η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί τον πλέον σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι μελέτες δείχνουν ότι σε επιχειρήσεις όπου το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, αποτελούμενο από άτομα θετικά και ποιοτικά οι οποίοι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις …

Read More »

Αγροτική οικονομία και Ε.Ε.

Του Χριστοφόρου Λευτέρη*  Πιστεύω ότι δεν υπάρχει Κύπριος Πολίτης που να μην αναγνωρίζει τη προσφορά και τους σκληρούς αγώνες του Κύπριου Αγρότη για τον τόπο μας. Διαχρονικά οι αγρότες αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα της Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας, της διατήρησης της Υπαίθρου μας, της τεράστιας συνεισφοράς στην κοινωνία και της διαφύλαξης του Περιβάλλοντος μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι εξαιτίας …

Read More »

H νοοτροπία μας είναι αυτή που κάνει την αποδοχή του αυτονόητου επαναστατική

* του Δημήτρη Πορτίδη Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί αλλαγές, αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών του, αλλαγές και στην κοινωνία εν γένει. Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι νομοθέτες, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνώντες αυτό το αυτονόητο πράγμα τόσο ευκολότερο θα είναι για την Κυπριακή κοινωνία να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. …

Read More »

Κύπρος: Θετική πορεία στην Ε.Ε.

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Όταν συμμετέχεις σε ένα Οργανισμό, σε μια μεγάλη Οργάνωση ή σε μία Ένωση Χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, να εντοπίζεις  και να αναδεικνύεις περισσότερο τα αρνητικά παρά τα θετικά. Να κερδίζει πόντους η Αντίδραση και η Άρνηση παρά η Θετικότητα και η Θέση. Είναι αποδεδειγμένο και επιβεβαιωμένο μέσα από τη ζωή …

Read More »

Το πρόγραμμα και οι κατευθύνσεις της Δημόσιας Ιατρικής Σχολής της Κύπρου

* του Δρ. Παναγιώτη Κ. Γιάλλουρου Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε όραμα και όνειρο πολλών γενεών γιατρών αλλά και νέων επιστημόνων της Κύπρου. Οι πολυετείς προσπάθειες και προσδοκίες βρήκαν το δρόμο τους προς το τέλος της δεκαετίας του 2000-2010 με την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου να συστήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή (https://ucy.ac.cy/medical/el/general-information/international-committee) για τη διαμόρφωση …

Read More »

Το Περιουσιακό Κώλυμα (Proprietary Estoppel), σύμφωνα με το Άρθρο 4 Κεφ. 224

Το Περιουσιακό Κώλυμα (Proprietary Estoppel), σύμφωνα με το Άρθρο 4 Κεφ. 224 (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) Το κώλυμα αποτελεί κανόνα, με τον οποίο ένας διάδικος εμποδίζεται από το να εγείρει ή να αρνηθεί ένα γεγονός.Πολλοί επίσης υποστηρίζουν, ότι το κώλυμα αποτελεί κανόνα που εμποδίζει ένα διάδικο να αρνηθεί την ύπαρξη μιας κατάστασης γεγονότων, που έχει προβάλει προηγουμένως. Αν και υπάρχουν πολλά είδη κωλύματος, …

Read More »

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο : Ιδού η ευκαιρία…

* του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το πιο βασικό συστατικό μιας Ιατρικής Σχολής. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ιατρική εκπαίδευση. Τελεία. Ο William Osler, ένας διακεκριμένος Καναδός καθηγητής, γνωστός για τις πρωτοποριακές του απόψεις και πρακτικές στη διδασκαλία της Ιατρικής – ο πρώτος Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου John Hopkins στη Βαλτιμόρη και, στη συνέχεια, Καθηγητής …

Read More »

Πετυχαίνοντας την πιο συμφέρουσα τιμή με τη συμβολή της Τυποποίησης !!

*της Άννας Διονυσίου Η εποχή που διανύουμε έχει χαρακτηριστεί ως εποχή οικονομικής κρίσης αλλά ταυτόχρονα και εποχή αφθονίας προσφοράς υλικών αγαθών. Καθημερινά οι καταναλωτές βομβαρδίζονται με έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις που αφορούν εκπτώσεις και προσφορές για όλων των ειδών υλικά αγαθά. Ο πρώτιστος παράγοντας αγοράς για αρκετούς καταναλωτές είναι η αγοραστική αξία των προϊόντων με αποτέλεσμα η στέρηση επαρκούς πληροφόρησης …

Read More »

Σημασία και Εξαιρέσεις Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (2ο μέρος)

Σημασία και Εξαιρέσεις Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) – ΚΕΦ.224 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) Αναντίρρητα, το άρθρο 4 είναι μείζονος σημασίας διότι καθορίζει σαφώς με ποιο τρόπο δημιουργούνται, υφίστανται, αποκτούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία. Η σημασία του αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία για ασφάλεια χρέους αποτελεί μόνο συμβατικό …

Read More »

Η Ε.Ε. να δώσει κάρτα για δωρεάν WIFI στους νέους μας

Λευτέρης Χριστοφόρου* Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται στη δίνη πολλών προβλημάτων και ενώπιον μεγάλων και κρίσιμων θεμάτων, όπως το Προσφυγικό, η Τρομοκρατία, η κρίση με τη Ρωσία, καθώς και τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες της Ευρωζώνης. Η Ε.Ε., όμως έχει και τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες που αν κατορθώσει να τις αξιοποιήσει θα μπορέσει να βγει μπροστά και να …

Read More »

Ανάλυση Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)

Ανάλυση Άρθρου 4 του Νόμου Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) – ΚΕΦ.224 (ΜΕΡΟΣ Ι) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφ. 224, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμφέρον, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υφίσταται ή δημιουργείται, αποκτάται ή μεταβιβάζεται παρά μόνο δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224.Οι πρόνοιες του Αγγλικού …

Read More »

Διεθνής Ημέρα Φωτονικής

* των Δρων Σταύρου Ιεζεκιήλ και Ανδρέα Περεντό Η 21η Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως Διεθνή Ημέρα Φωτονικής καθώς σαν σήμερα, το 1983 καθορίστηκε στη Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών η ακριβής τιμή της ταχύτητας του φωτός στα 299,792.458 km/s. Με τον όρο φωτονική εννοούμε την επιστήμη που αφορά τη χρήση του φωτός. Η επίδραση και σπουδαιότητα της φωτονικής στην καθημερινότητα μας …

Read More »

Συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής ΠΚ: Μία συμφωνία σημαντική για τη χώρα, αναγκαία για τις υπηρεσίες υγείας, ευεργετική για τον πολίτη * του Τιμόθεου Κ. Παπαδόπουλου Στις 28/07/2016 υπογράφτηκε μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) συμφωνία για την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάρειο …

Read More »

Επισιτιστική ασφάλεια – Ευθύνη όλων μας

 Άρθρο του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη Σήμερα 16 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα τροφίμων. Από το 1980, η μέρα αυτή θεσμοθετήθηκε και καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ως Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων. Κατά την ημέρα αυτή καλούμαστε να συλλογιστούμε την σημασία που κατέχει ο τομέας της επισιτιστικής ασφάλειας και η επάρκεια …

Read More »

Απλές αλήθειες προς αντιπολιτευόμενους

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Στην εποχή μας η πληροφόρηση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας και αναντίρρητα τα Μέσα Ενημέρωσης και τα Κοινωνικά Δίκτυα.Υιοθετώ πλήρως τη θέση ότι ελεύθερος πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης. Αναπόφευκτα,λοιπόν, υπάρχειπλημμυρίδα πληροφοριών και πολλά κέντρα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στο χώρο της πολιτικής και των κομμάτων. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι όταν κάποιος βρίσκεται στην Αντιπολίτευση …

Read More »

Το Παραλίμνι αξίζει και μπορεί καλύτερα

Η οικονομική κρίση δεν μπορεί  να προβάλλεται ως δικαιολογία  για την ανυπαρξία έργου του Γιώργου Νικολέττου* Η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οδήγησε τους δήμους σε αναπροσαρμογή των σχεδιασμών τους, ενώ οι περικοπές στην κρατική χορηγία δημιούργησαν αντικειμενικές δυσκολίες. Υπάρχουν, ωστόσο, Δήμοι οι οποίοι κατάφεραν να εξοικονομήσουν πόρους και να μειώσουν χρέη και …

Read More »

Περί πατρότητος ο λόγος…

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση/απόφαση: Το άρθρο 24Α(1) του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος αρ. 177/91, προνοεί ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου για αναγνώριση πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο με τον πατέρα, το Δικαστήριο μπορεί να δώσει σχετικές οδηγίες, μετά από σχετική αίτηση, με στόχο τη διαπίστωση κατά πόσο διάδικος είναι ή όχι βιολογικός πατέρας του τέκνου. …

Read More »

Θα λογοδοτήσουμε μόνο σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν…

Με θράσος χιλίων πιθήκων ο Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθ Έιντε, δήλωνε προ ολίγων ημερών ότι αν δεν χρησιμοποιήσουν οι δύο πλευρές την πρόοδο που έχουν στα χέρια τους, θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις ως προς τον λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή για λύση. Εν ολίγοις, θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε …

Read More »

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαική Ένωση

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Ευθαρσώς δηλώνω ότι είμαι υπερασπιστής της Ευρωπαϊκής Ιδέας και του οράματος της πραγματικά Ενωμένης Ευρώπης. Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι από τη μέρα που δημιουργήθηκε η Ενωμένη Ευρώπη, είτε ως Ε.Ο.Κ. είτε ως Ε.Ε., έσβησε η σκιά του πολέμου από τον Ευρωπαϊκό χώρο και παρά τα προβλήματα, τις διαφορές και τις δυσκολίες, η επικράτηση της Ειρήνης εδώ …

Read More »

Το Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας στο πρόγραμμα Marie Curie RISE

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marie Curie, RISE σε θέματα διαχείρισης αστικών λυμάτων * Των, Τουμαζή Τουμαζή και Δρ. Ειρήνης Μιχαήλ-Κορδάτου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου Το ερευνητικό έργο “AcceLerate Innovation in urban wastewater management for Climate changE”, με το ακρώνυμο ALICE, εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 για χρηματοδότηση στο πλαίσιο …

Read More »

Από τα σκουπίδια στις αναβαθμίσεις

Του Λευτέρη Χριστοφόρου* Αν κάποιος δεν γνώριζε τι συνέβηκε στη Κύπρο πριν τρία χρόνια θα δυσκολευόταν, βλέποντας τη κατάσταση σήμερα να πεισθεί, ότι η Κύπρος που βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής, το τραπεζικό σύστημα στο ικρίωμα του στραγγαλισμού, η οικονομία μας και η φερεγγυότητα της στη κατηγορία σκουπίδια, η ανεργία στα ύψη και η απόγνωση, η απελπισία και η αβεβαιότητα …

Read More »

Θέλουμε ισχυρή και πιο κοινωνική Ευρώπη

Του Λευτέρη Χριστοφόρου * «Ο λαϊκισμός δεν λύνει τα προβλήματα, μόνο τα δημιουργεί». Αυτό τον τρόπο επέλεξε να αρχίσει την πολυσήμαντη και με ιδιαίτερη ιστορική σημασία ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο, o πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker. Όντως η Ευρώπη μαστίζεται από τον λαϊκισμό, τις ακρότητες και τον εθνικισμό, που διαβρώνει τα θεμέλια των κοινωνιών και οδηγεί τους λαούς σε αδιέξοδα …

Read More »

Ο Ισπανικός Εμφύλιος

* Του Σταύρου Τομπάζου Το προσεχές Σάββατο (24 Σεπτεμβρίου 2016,, στο Θέατρο Δέντρο, οδός Ενότητας 33, Παλουριώτισα, στις 18:00 και 21:00) προβάλλεται η «Σκοτεινή Πέτρα» του Αλπέρτο Κονεχέρο σε σκηνοθεσία του Κωσταντίνου Ασπιώτη. Το θεατρικό έργο εμπνέεται από τη ζωή του Ραφαέλ Ροτρίγκεθ Ραπούν, που υπήρξε σύντροφος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα τα τελευταία χρόνια της ζωής και των δύο. Απεβίωσαν …

Read More »

Με τον δικηγόρο του Νέλσον Μαντέλα στο Γιοχάνεσμπουργκ

Του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Ο Γιώργος Μπίζος θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 25 Οκτωβρίου 2016 Το πρωινό της 14ης του Σεπτέμβρη ήταν για μένα πολύ ξεχωριστό. Στην επίσκεψή μου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί με τον επιχειρηματία και ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας, φίλο του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Λουκά …

Read More »