Συλικιώτης:”Σημαντική η ανέγερση τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών”

«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση του έργου του κρατικού τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, ώστε όλα τα στρατηγικά αποθέματα να διατηρούνται εκεί». Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα Υπουργός Νεοκλής Συλικιώτης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των μελών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στη Λευκωσία.

“Η ανέγερση του τερματικού πετρελαιοειδών, καθώς και των άλλων ενεργειακών υποδομών, είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ, εν όψει και των συνεχών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας της χώρας μας, με την ανεύρεση των δικών μας κοιτασμάτων φυσικού αερίου” υποστήριξε ο υπουργός.

Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος του ΚΟΔΑΠ Οδυσσέας Δημητρίου,  υποστήριξε πως “ο ΚΟΔΑΠ θεωρεί ότι η τήρηση σημαντικού μέρους των αποθεμάτων του στην Κύπρο για την άμεση ικανοποίηση αναγκών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της λειτουργίας του”.

“Για το σκοπό αυτό”, πρόσθεσε ο κ. Δημητρίου, “αξιοποιεί πλήρως όλους τους χώρους της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ), οι οποίοι κατά καιρούς καθίστανται διαθέσιμοι”.

Αναφερόμενος στην οικονομική ευρωστία του ΚΟΔΑΠ, ο κ Δημητρίου είπε πως τα κέρδη του Οργανισμού, έως τις 23/02/2013 οπότε και λήγει η θητεία του ΔΣ, ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από την πώληση μαζούτ που διατηρούσε στην Ελληνική Δημοκρατία, το οποίο ήταν εκτός προδιαγραφών για την Κύπρο με βάση την κυπριακή νομοθεσία.

Το 2011ο ΚΟΔΑΠ, είχε έσοδα 23,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 23,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2010, μείωση που προέκυψε κυρίως λόγω μικρότερης κατανάλωσης πετρελαιοειδών στην Κύπρο.

Οι κυριότερες δαπάνες κατά το 2011 ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ για την αποθήκευση αποθεμάτων, συν 8,7 εκατομμύρια ευρώ για έξοδα χρηματοδότησης και αποπληρωμή δανείων και λειτουργικές δαπάνες 420.000 ευρώ, με το καθαρό πλεόνασμα για το
έτος 2011 να φθάνει στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει προβεί ήδη σε πρόσκληση διεθνούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή στρατηγικού συνεργάτη για σύσταση κοινοπραξίας, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του τερματικού.

Η διαδικασία, συνέχισε ο κ. Συλικιώτης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των περιεκτικών προτάσεων που λήφθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε ο κ. Συλικιώτης, “θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τον επικρατέστερο υποψήφιο στρατηγικό συνεργάτη για τη σύσταση κοινοπραξίας με τους ΚΟΔΑΠ, ΑΗΚ και ΚΕΤΑΠ”.

Να σημειωθεί, ότι ο ΚΟΔΑΠ” είναι ο υπεύθυνος Οργανισμός για τη διατήρηση των εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας στη Δημοκρατία, ώστε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων.

“Τα αποθέματα αυτά”, δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, “χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση των ελλείψεων σε πετρελαιοειδή και ενέργεια, προκειμένου να μην εμφανισθούν προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία του τόπου, γενικότερα”.

“Εν όψει της εναρμόνισης των κρατών – μελών με την νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών”, δήλωσε ο κ. Συλικιώτης, “οι τιμές ενοικίασης αποθεμάτων πετρελαιοειδών στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν πολλαπλασιασθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη”.

“Με βάση τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών”, πρόσθεσε ο Υπουργός, “για τον υπολογισμό του ύψους των διατηρούμενων αποθεμάτων λαμβάνονται υπ` όψη και άλλες κατηγορίες προϊόντων, πέρα από τις τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων, για τις οποίες διατηρούμε, σήμερα, αποθέματα, δηλαδή βενζίνες, πετρέλαια και μαζούτ”.

“Έτσι, για τον υπολογισμό του ύψους των διατηρούμενων αποθεμάτων”, συνέχισε ο κ. Συλικιώτης, “λαμβάνονται υπ’ όψη οι εισαγωγές υγραερίου, λιπαντικών, ασφάλτου και οπτάνθρακα”.

“Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο ΚΟΔΑΠ”, είπε ο κ. Συλικιώτης, “βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία για την ομαλή μετάβαση από την υφιστάμενη ισχύουσα κατάσταση στην νέα κατάσταση που ορίζει η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία και επαναπροσδιορίζουν και αναθεωρούν τον υπολογισμό των διατηρούμενων αποθεμάτων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση του κόστους αποθήκευσης και διατήρησης αποθεμάτων στα σημερινά επίπεδα”.

Κατά τη λογοδοσία, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΑΠ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “στις 31 Σεπτεμβρίου 2012, η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών ήταν υπερκαλυμμένη, με την τήρηση αποθεμάτων 655.300 μετρικών τόνων, ισοδύναμο με
100 ημέρες κατανάλωσης”.

“Η υποχρέωση αυτή επιτυγχάνεται”, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, “με μία σειρά τρόπων, όπως με ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην ΚΕΤΑΠ , ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων
και της Μότορ Όιλ, ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ολλανδία, συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων στην ΑΗΚ και ελάχιστα αποθέματα εταιρειών πετρελαιοειδών”.

Γεωγραφικά, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, “το 43% των αποθεμάτων τηρείται στην Κύπρο,το 18% στην Ελλάδα και το 38% στην Ολλανδία”.

“Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος”, συνέχισε, “το 31,8% ανήκει στον ΚΟΔΑΠ, το 21,5% είναι ιδιοκτησία της ΑΗΚ, το 38,2% είναι ενοικιαζόμενα αποθέματα και το 8,5% είναι αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών”.

“Ο τερματικός σταθμός αποθήκευσης πετρελαιοειδών της ΚΕΤΑΠ”, δήλωσε ο κ. Δημητρίου, “αποτελεί, ουσιαστικά, το μόνο χώρο αποθήκευσης πετρελαιοειδών σήμερα στην Κύπρο, χώρο στον οποίο ο ΚΟΔΑΠ έχει πρόσβαση”.

“Δεδομένης της έλλειψης άλλων αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο”, είπε ο κ. Δημητρίου, “ο ΚΟΔΑΠ αναζήτησε αποθηκευτικούς χώρους στο εξωτερικό” και, με διακρατικές συμφωνίες που συνήψε η Κύπρος με την Ελλάδα και την Ολλανδία, “ο ΚΟΔΑΠ συνήψε συμφωνία με διυλιστήρια στην Ελλάδα για την ενοικίαση χώρων και την αποθήκευση αποθεμάτων του στις εγκαταστάσεις τους”.

“Οι ποσότητες αποθηκευμένων πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ στην Ελλάδα ανέρχονταν, στις 31 Σεπτεμβρίου 2012, σε 118.000 μετρικούς τόνους”, ενώ στην Ολλανδία ενοικιάζονται αποθέματα 250.000 μετρικών τόνων”.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, τώρα ο ΚΟΔΑΠ έχει δικαίωμα και έχει ήδη αποταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αποθέματα πετρελαιοειδών.

Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε “σε σημαντικά πρακτικά προβλήματα” και σε “ιδιόμορφες επιπτώσεις στους οικονομικούς λογαριασμούς” ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των αποθεμάτων που διατηρεί στους αποθηκευτικούς χώρους της ΚΕΤΑΠ.

“Τα προβλήματα”, όπως είπε, “προκύπτουν, εν μέρει, λόγω της συναποθήκευσης των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ με αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών και εν μέρει από το γεγονός ότι τα αποθέματα του ΚΟΔΑΠ είναι πολλαπλάσια των αποθεμάτων των
εταιρειών, η ανανέωση των αποθεμάτων γίνεται σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα, στα οποία συχνά το ανανεούμενο απόθεμα δεν μπορεί να απορροφηθεί στην κατανάλωση και υπάρχει παντελής έλλειψη κενών χώρων”.

Check Also

Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες

Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που έγινε …

Ο καιρός τις επόμενες μέρες, Αίθριος,ο,καιρός,σήμερα,με,τη,θερμοκρασία,να,φτάνει,στους,37,βαθμούς,

Αίθριος ο καιρός σήμερα με παροδικές νεφώσεις – Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που …