ΠτΔ: Αυτό που ζητώ δεν είναι να συγκυβερνήσουμε. Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες

«Αυτό που ζητώ δεν είναι να συγκυβερνήσουμε. Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες» τόνισε σε γραπτή δήλωσή του ο ΠτΔ 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ειλικρινείς και δημιουργικές συζητήσεις που είχαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Δεν ήταν μια τυπική, συμβατική διαδικασία. Ήταν μια πρωτοβουλία, εκ μέρους μου, ουσιαστική, αναγκαία και, εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα γόνιμη.

Εκφράζω ικανοποίηση, διότι παρά τις διαφωνίες που είναι υπαρκτές και σεβαστές, διαπίστωσα ισχυρή βούληση για εξεύρεση κοινών τόπων και των απαραίτητων συναινέσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των μεγάλων εθνικών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Το νέο εθνικό σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο» δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση, ένα κόμμα, μια κυβερνητική θητεία. Πρόκειται για τη νέα μακρόπνοη εκδοχή της Κύπρου και μας αφορά όλους. Απαιτεί εθνική, πολιτική και κοινωνική συνεννόηση. Αυτό που ζητώ δεν είναι να συγκυβερνήσουμε. Στόχος μου δεν είναι να μοιραστώ τις ευθύνες τις διακυβέρνησης. Ζητώ να χτίσουμε γέφυρες ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες προκλήσεις.

Αυτό που τόνισα στους πολιτικούς αρχηγούς είναι η ετοιμότητα της Κυβέρνησης να βρίσκεται σε ένα διαρκή και δημιουργικό διάλογο με όλους, προκειμένου να επιτύχουμε την επιθυμητή συνεννόηση και συναίνεση, ώστε από κοινού να επιτύχουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν το κράτος μας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό προς τους πολίτες.

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τους οποίους, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ.»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΥΠΡΟΣ– ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.

Α.   ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

 Β.   ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Γ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

Δ.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

Ε.   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Παρουσιάσαμε ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας:  Το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» που αποτελεί τη γενναία τομή, τον οδικό χάρτη για τη μετά covid εποχή.

Είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, με επιδίωξη  την ανάδειξη της Κύπρου:

Α.   Ως μιας χώρας με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Β.   Μιας χώρας όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

Γ. Μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη  και ψηφιακή μετάβαση.

Δ.   Μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο.

Ε.   Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους.

ΣΤ.   Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Β. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

1ος Άξονας: Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία.

Περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας.

Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

2ος άξονας: Ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

 

Ο Άξονας επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

3ος Άξονας: Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

O εν λόγω Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των συμπερασμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

4ος Άξονας: Προς μια ψηφιακή εποχή .

 Βασικός στόχος αυτού του άξονα είναι να γεφυρώσει τις διαφορές και να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, χωρίς αποκλεισμούς και μέσω επαρκούς πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες.

Αυτό θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση κάλυψης κινητής τηλεφωνίας 5G και δικτύου οπτικών ινών για το 100% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας 5G κατά μήκος των κύριων «terrestrial corridors» και της καθολικής και προσιτής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα Gigabit σε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο άξονας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, προωθώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο με όραμα για μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

5ος  Άξονας: Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό.

 Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες.

Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» θα αξιοποιηθούν:

Α.   Το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

Γ.   Το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Δ.   Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ως αποτέλεσμα εφαρμογής μόνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2. δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ, από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.

Η εκταμίευση πόρων του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» προαπαιτεί σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων.

Σημειώνεται πως οι δράσεις του σχεδίου «Κύπρος – το αύριο» περιλαμβάνουν 58 συνολικά μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις.

Ήδη βρίσκονται ενώπιον της Βουλής 23 νομοσχέδια που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στους τομείς της ενέργειας, της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, 20 εκ των οποίων πρέπει να ψηφιστούν από την νέα Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2021.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η σταδιακή κατάθεση 28 νομοσχεδίων που άπτονται μεταρρυθμίσεων στους τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας, της έρευνας και καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της παιδείας και της κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης.

 Επισυνάπτονται 2 σχετικά παραρτήματα:

 Παράρτημα Α: Νομοσχέδια που ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής.

Παράρτημα Β: Νομοσχέδια που αναμένεται να κατατεθούν.

 Ε. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σε ένα κόσμο που η μόνη σταθερά πλέον είναι οι διαρκείς και ραγδαίες αλλαγές, χρειάζονται νέες και σύγχρονες απαντήσεις και εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση του κράτους στα δεδομένα και προκλήσεις που καθορίζουν το αύριο.

Και η απάντηση της Κύπρου είναι το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο».

Γιατί το Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο» μπορεί και πρέπει να αλλάξει την πορεία της Κύπρου.

Μπορεί και πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

Είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας.

Είναι η νέα εθνική προσπάθεια.

Όπως έχει αναφερθεί, για την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων που μας αναλογούν, καθίσταται επιβεβλημένη η συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα την Κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, τη Δημόσια Υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Για αυτό και καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν και από κοινού να στηρίξουμε το σχέδιο «Κύπρος το αύριο», γιατί ο μόνος κοινός αντίπαλος είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά, και ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα αντιμετωπίζει.

Αυτό που όλοι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε είναι πως αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πολιτική πορεία κάποιου από εμάς, το μέλλον οποιουδήποτε πολιτικού σχηματισμού, αλλά το μέλλον των επόμενων γενεών, της ίδιας της πατρίδα μας.

Όσες και όποιες διαφορές και αν μας χωρίζουν,  αυτό που πρέπει να μας ενώνει είναι το όραμα και το καθήκον να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο.

Μόνο έτσι θα μετατρέψουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία και θα δώσουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενεών.

Check Also

ΠτΔ: Προέχει η ενότητα του Ελληνισμού. Το θέμα έληξε

ΠτΔ: Προέχει η ενότητα του Ελληνισμού. Το θέμα έληξε Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος …

Νουρής: Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Κύπρος έλαβε πάνω από 8.000 νέες αιτήσεις ασύλου

Σε δήλωσή του ο  Υπουργος Εσωτερικών,  Νίκος Νουρής στη διάσκεψη των MED5 στη Μάλαγα της …