Η νέα Διεθνής Προδιαγραφή για τους ανιχνευτές πυρκαγιάς με την χρήση βίντεο, σώζει ζωές

*Του Χρίστου Παπαγεωργίου, Λειτουργός Τυποποίησης CYS, Πολιτικός Μηχανικός

Σύμφωνα με το κέντρο στατιστικών πυρκαγιάς της Διεθνούς ένωσης πυροσβεστικών υπηρεσιών μεταξύ 31 χωρών που αντιπροσωπεύουν το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ανέφεραν 3,5 εκατομμύρια πυρκαγιές μετρώντας δυστυχώς 18 χιλιάδες θανάτους συνανθρώπων μας και 45 χιλιάδες τραυματισμούς για την χρονιά του 2015.

Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και καπνού είναι απαραίτητη για τη διάσωση ζωών, περιουσίας και περιβάλλοντος.

Η σύγχρονη τεχνολογία που επιτρέπειτην χρήση βίντεο στους ανιχνευτές πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως σήραγγες, περιβάλλον πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημόσια κτίρια ή αποθηκευτικούς χώρους, παρέχουν γρήγορη ανταπόκριση σε πιθανή πυρκαγιά.

Η νέα Διεθνή Τεχνική Προδιαγραφή ISO/TS 7240-29:2017 με τίτλο: Συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς – Ανιχνευτές πυρκαγιάς με βίντεο(VFD), καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμών και τα κριτήρια επιδόσεων για τον εξοπλισμό αυτό και τον καθιστά πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο για τον σκοπό που εξυπηρετούν.

Εξάλλου όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς που ασχολήθηκαν με το θέμα, η τεχνολογία ανίχνευσης με βίντεο ανιχνεύει, εντοπίζει και αναλύει τον καπνό κατά το πρώτο σημάδι πυρκαγιάς ή φλόγας.Με τη νέα τεχνική προδιαγραφή, οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων και οι ασφαλιστικοί φορείς τους, καθώς και οι κατασκευαστές, επωφελούνται άμεσα. Η προδιαγραφή ISO/TS 7240-29:2017 παρέχει την Διεθνή συναίνεση για τηνεξασφάλιση της ποιότητας και την απόδοσης των συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς. Οι κατασκευαστές θα επωφεληθούν επειδή η ύπαρξη της τεχνικής προδιαγραφής παρέχει στους χρήστες και στους κατασκευαστές την εμπιστοσύνη για να συμπεριλάβουν τα VFD στα συστήματα πυροπροστασίας τους, δημιουργώντας παράλληλα αναδυόμενη αγορά γι’ αυτά τα προϊόντα.

Επιπλέον, για τους κατασκευαστές, η τεχνική προδιαγραφή παρέχει προδιαγραφές σχεδιασμού για την κατασκευή του εξοπλισμού και οι δοκιμές συνεισφέρουν στην εκτίμηση της απόδοσης των συστημάτων υπό συγκεκριμένες συνθήκες.Ένα σύστημα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς απαιτείται να λειτουργεί ικανοποιητικά, όχι μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση σε πραγματικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διάβρωσης, των κραδασμών, των άμεσων κρουσμάτων, των έμμεσων κραδασμών και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Σημαντικό πλεονέκτημα για το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς με βίντεο είναι ότι διαφέρει από ορισμένους ανιχνευτές σημειακού τύπου, αφού η ανίχνευση πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως από την πραγματική πυρκαγιά και συνεπώς δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επαφή με τα προϊόντα καύσης. Η ανίχνευση πυρκαγιάς βασίζεται στην ανάλυση μαθηματικών αλγορίθμων μιας εικόνας από το βίντεο. Η εικόνα αυτή από μια κάμερα, μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από λογισμικό για να προσδιοριστεί η παρουσία καπνού ή φλόγας εφόσον βέβαιά είναι ορατή και ανάλογα με την ικανότητατου συστήματος.

H τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 7240-29:2017 θα επιτρέψει στη βιομηχανία να προχωρήσει με οργανωμένο τρόπο, αφού με την εφαρμογή και την υιοθέτηση της, θα αποκτηθεί πρακτική εμπειρία και θα απαντηθούν οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να υπάρχουν για το θέμα ενώ παράλληλα θα δώσει ώθηση για να μετατραπεί σε πρότυπο τα επόμενα χρόνια.

H ISO/TS 7240-29:2017 εκπονήθηκε από την Διεθνή τεχνική επιτροπή τυποποίησης ISO / TC 21, Εξοπλισμός πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, Υποεπιτροπή SC 3, Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στη Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς του (CYS) και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

Check Also

Αγορά υπηρεσιών: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

*Του Λάμπρου Στεφάνου Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Σταδιακά ο/η εκπαιδευτικός συνθέτει το προφίλ των παιδιών …

Το δικαίωμα στην επισκευή

Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει μέτρα για μείωση των αποβλήτων …