Βουλή: Απόρριψη 2ης αναπομπής

Αποδέχτηκε την 1η αναπομπή

Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποδέχτηκε  την πρώτη αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για το νομοθέτημα “ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2014)”.

Υπέρ τοποθετήθηκαν 28 Βουλευτές, (ΔΗΣΥ,ΔΗΚΟ) , 24 εναντίον (ΑΚΕΛ,  ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών και ο Ζαχαρίας Κουλίας) ενώ 4 Βουλευτές της ΕΔΕΚ απήχαν της ψηφοφορίας.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2014) αφορούσε το δικαίωμα των δανειοληπτών να καταγγέλλουν στην Κεντρική Τράπεζα τραπεζικά ιδρύματα για παραβίαση των κώδικα δεοντολογίας που αφορά αναδιαρθρώσεις δανείων,

Ομόφωνα απορρίφθηκε (με 55 ψήφους) η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον περί της Κεντρικής Τράπεζας (Τροποποιητικός Νόμος του 2014), που παρέχει την δυνατότητα της εποπτικής αρχής να παρεμβαίνει σε περίπτωση μαζικών εκποιήσεων.

Η Ολομέλεια κατά πλειοψηφία ξαναψήφισε τροποποιημένο κείμενο σε νόμο.

Η τροποποίηση επί του νόμου για την Κεντρική Τράπεζα, που παρέχει τη δυνατότητα της εποπτικής Αρχής να παρεμβαίνει σε περίπτωση μαζικών εκποιήσεων, περιέλαβε προσθήκη η οποία αναφέρει ότι επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δύναται να παρεμβαίνει στο ρυθμό των εκποιήσεων ακινήτων, με την έκδοση ειδικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών, ως ήθελε κρίνει εκάστοτε αναγκαίο, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται ως μακροληπτικής Αρχής.

Στην προσθήκη διευκρινίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά τριμηνία για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του μέρους VIA και του μέρους VIB του περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σε σχέση με τις γενόμενες ανά κατηγορία εκποιήσεις.

Η αναπομπή, που έγινε αποδεχτή από τη Βουλή, έδινε το δικαίωμα στους δανειολήπτες να καταγγέλλουν στην Κεντρική Τράπεζα τραπεζικά ιδρύματα για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας που αφορά αναδιαρθρώσεις δανείων.

Της τελικής ψηφοφορίας προηγήθηκε διακοπή καθώς πρόταση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου για γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί του αναπεμφθέντος νόμου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρίθηκε από το ΑΚΕΛ, τους Οικολόγους, το ΕΥΡΩΚΟ και τον Ζαχαρία Κουλία ότι παραβίαζε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής και ενδεχομένως διατάξεις του Συντάγματος.

Το ΑΚΕΛ και τα υπόλοιπα κόμματα που διαφώνησαν με την εισήγηση του κ. Νεοφύτου, όπως η πρόταση για γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλειας της Βουλής.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου είναι εκτός διαδικασίας και ότι αποδοχή συνιστούσε αποδοχή της αναπομπής δια της πλαγίας οδού.

Εκτός τάξης χαρακτήρισε την πρόταση του Προέδρου του ΔΗΣΥ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης, προσθέτοντας ότι η διαβούλευση με την ΕΚΤ έπρεπε να είχε προηγηθεί. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού υπενθύμισε ότι η Ολομέλεια της Βουλής πρέπει να τοποθετηθεί επί της αναπομπής εντός 15 ημερών και αναφέρθηκε σε “παραλογισμούς σκοπιμοτήτων που υποσκάπτουν το κύρος του Κοινοβουλίου”. Ο Νίκος Κατσουρίδης συμπλήρωσε ότι η Βουλή είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί επί της αναπομπής και μετά να κάνει ότι θέλει.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νίκολας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το κόμμα του είναι εναντίον της αιτιολογίας του Προέδρου για την αναπομπή, ωστόσο δεν διαφωνεί να σταλεί ο αναπεμφθείς νόμος στην ΕΚΤ για γνωμάτευση.

Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης παρατήρησε ότι υπάρχει διαδικαστικό κενό. Είπε ότι υπάρχουν δυο αναπομπές και πως θα έπρεπε να ζητηθεί η αναβολή συζήτησης της αναπομπής. Απαντώντας σε σχόλιο του Προέδρου του ΔΗΣΥ, είπε ότι “μπορεί να κάνατε αυθαιρεσίες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να τις επαναλαμβάνετε”.

Ο Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση για αναβολή, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η προθεσμία για την αποδοχή ή όχι των αναπομπών λήγει τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να μην ληφθεί απόφαση τη Δευτέρα.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης συμφώνησε με αναβολή μέχρι τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι δεν μπορεί η πλειοψηφία της Βουλής να ανατρέπει Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου διατύπωσε τη θέση ότι έπρεπε να ληφθεί απόφαση σήμερα αφού με αναβολή θα παρατείνεται η αβεβαιότητα.

Μετά το διάλειμμα, λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε δικαιολογημένη την ένταση που προηγήθηκε, προσθέτοντας πως είναι αχρείαστο να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα.

Πρόσθεσε ότι δεν ενίστατο να τεθεί σε ψηφοφορία η αποδοχή της αναπομπής.

Ο Άγγελος Βότσης είπε ότι το ΔΗΚΟ θα αποδεχθεί την αναπομπή και ότι το ΔΗΚΟ ζητά να σταλεί ο αναπεμφθείς νόμος για γνωμοδότηση στην ΕΚΤ. Πρόσθεσε ότι το ΔΗΚΟ νιώθει έντονα για διάφορες πτυχές της διαδικασίας και συμπλήρωσε πως παρά το γεγονός ότι διαφωνεί για τους λόγους της αναπομπής, σε μια προσπάθεια το σώμα να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει, θα αποδεχθεί την αναπομπή.

Ο Νίκος Νικολαϊδης είπε πως η ΕΔΕΚ δεν μπορεί να αποδεχθεί την αναπομπή και τους λόγους που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα τηρήσει αποχή. Συμφώνησε να σταλεί ο νόμος στην ΕΚΤ για γνωμάτευση.

Όσον αφορά στην αναπομπή του Περί της Κεντρικής Τράπεζας Νόμου, προέκυψε εκ νέου θέμα διαδικασίας με το ΑΚΕΛ να αντιδρά έντονα στην ψήφιση τροποποίησης πριν την ψηφοφορία για την αποδοχή της αναπομπής.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι διαμορφώθηκε νέο κείμενο νόμου, που παρουσιάζεται ως τροποποίηση επί του κειμένου του αναπεμφθέντος νόμου. Ζητώντας να τεθεί σε ψηφοφορία πρώτα η τροποποίηση, τελικά απεδέχθη να τεθεί σε ψηφοφορία η αναπομπή και στη συνεχεία το διαμορφωμένο κείμενο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, παρατηρώντας ότι υπάρχει διαδικαστικό κενό, είπε ότι πρέπει να διενεργηθεί ψηφοφορία επί της αναπομπής και η τροποποίηση να επέλθει με πρόταση νόμου.

Μετά την ψηφοφορία, ο κ. Δαμιανού υπενθύμισε ότι με βάση τον κανονισμό δεν μπορεί επί της ίδιας συνόδου η Βουλή να αποφασίσει επί του ιδίου θέματος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου διατύπωσε τη θέση ότι στα ζητήματα ουσίας δεν μπορούμε να δικολαβούμε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συμφώνησε να διενεργηθεί ψηφοφορία επί της τροποποίησης, αφού προηγήθηκε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, προσθέτοντας ότι το θέμα χρήζει μελέτης.

Check Also

Δεσμοφύλακες: Ομόφωνη απόφαση για επ’ αόριστον απεργία

 Σύμφωνα με δελτίο τύπου της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της απεργίας των δεσμοφυλάκων. …

Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών

Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 25 ετών και γυναίκας 22 ετών, …