Απαιτείται κινητοποίηση για επανεκκίνηση της οικονομίας

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, δήλωσε σήμερα ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας απαιτεί την κινητοποίηση και τις συντονισμένες προσπάθειες όλων και θέτει νέες απαιτήσεις για συνεχή ανάπτυξη, εμπλουτισμό και αναπροσανατολισμό των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου μας δυναμικού, και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση, απαντώντας στην πρόκληση, εφαρμόζει ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης της κρίσης, του οποίου ένας από τους κεντρικούς άξονες είναι η αναχαίτιση της ανεργίας.

Σε χαιρετισμό της, στην τελετή απονομής πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η Υπουργός Εργασίας είπε πως το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται και με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα απόκτησης δεξιοτήτων και πρακτικής εμπειρίας, αλλά και με έργα υποδομής μακροπρόθεσμα, όπως το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων.

Όπως συμπλήρωσε, «η εφαρμογή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο εμπίπτει στους στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων μέτρων που, όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της παρούσας δύσκολης συγκυρίας, αλλά προσδίδουν στην αγορά εργασίας μια νέα, μόνιμη δυναμική».

Ταυτόχρονα, σημείωσε, «η εφαρμογή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων αποτελεί δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Σχέδιο Δράσης για τη Στρατηγική της Λισαβόνας».

Είπε ακόμα πως «η εισαγωγή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με πολλαπλά οφέλη για τον εργαζόμενο, τον άνεργο και γενικότερα για την οικονομία του τόπου».

Παράλληλα, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως «συμβάλλει στην ενίσχυση της διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως κοινής αναφοράς που καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τα Επαγγελματικά Προσόντα», για να προσθέσει πως «η τροφοδότηση των επιχειρήσεων με καταρτισμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω του ότι δημιουργεί στις επιχειρήσεις σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού».

Επίσης, σημείωσε πως «η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους εργαζόμενους ενισχύει τις προοπτικές τους για επαγγελματική ανέλιξη και παράλληλα, η κατοχή πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων από ανέργους τους παρέχει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εξασφάλιση εργασίας».

Check Also

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων Μεταξύ των ημερομηνιών 24-30/10/2022 διενεργήθηκαν κοινές …

Δεκτή η έφεση του Γ. Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο

Δεκτή η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο στην …