ΥΠΟΙΚ: Αποτελεί συνεπώς ευθύνη όλων μας να μείνουμε μακριά από ανεύθυνες συμπεριφορές

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2016

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να βρίσκομαι σήμερα στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2016 για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για την κυπριακή οικονομία, τον ασφαλιστικό κλάδο και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι η ανάπτυξη ενός τομέα της οικονομίας, όπως του ασφαλιστικού, συναρτάται άμεσα με την ευρωστία και τις προοπτικές της οικονομίας στο σύνολο της. Ένας τομέας δεν μπορεί να αναπτυχθεί αποσπασματικά και κατ’ εξαίρεση του πλαισίου στο οποίο βρίσκεται και λειτουργεί.

Σήμερα, τρία και πλέον χρόνια από την κορύφωση της άνευ προηγουμένου κρίσης που βιώσαμε ως κράτος και ως οικονομία, μπορούμε ρεαλιστικά να προσβλέπουμε σε καλύτερες μέρες και σε ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Παρά τον σοβαρό κλονισμό, η οικονομία μας απέδειξε ότι διαθέτει αντοχές και προοπτικές. Διαψεύσαμε όσους προέβλεπαν, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ότι η Κύπρος θα έμενε εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Όσους προέβλεπαν ειδικότερα ότι ο σημαντικός για τη χώρα μας τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα χανόταν. Και έχουμε στην πράξη επιβεβαιώσει ότι η συστηματική και αξιόπιστη προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα.

Για την φετινή χρονιά αναμένουμε έναν από τους πιο ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ανεργία μειώνεται, η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, σημαντικές επενδύσεις, όπως στα λιμάνια, μαρίνες και καζίνο, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, τα δημόσια οικονομικά είναι υπό έλεγχο με περιθώρια για κάποιες σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Την ίδια ώρα όμως, είναι σε όλους κατανοητό ότι μετά από μια τόσο βαθιά και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και συρρίκνωσης της οικονομίας, οι επιπτώσεις και οι συνέπειες είναι ακόμη αισθητές. Και ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Και θέλω από αυτό το βήμα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ακριβώς είναι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με την ίδια προσήλωση και την ίδια ένταση γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να οδηγηθεί στον εφησυχασμό.

Ούτε και πρέπει να μας διαφεύγει πως αυτή τη δεύτερη ευκαιρία την έχουμε εξασφαλίσει μέσα από τις θυσίες και τις προσπάθειες των συμπολιτών μας και ότι έχουμε υποχρέωση να τη διαχειριστούμε υπεύθυνα.

Αποτελεί συνεπώς ευθύνη όλων μας να μείνουμε μακριά από ανεύθυνες συμπεριφορές, να μάθουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε.

Κυρίως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η βιώσιμη ανάπτυξη μιας οικονομίας επιβάλλει συνεχή μεταρρυθμιστική προσπάθεια και συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

Επιβάλλονται για παράδειγμα διαρθρωτικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν τον δημόσιο τομέα και θα σταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά, οι οποίες πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν, με την συνδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Κυρίες και κύριοι,

Μέσα σε αυτό το νέο οικονομικό περιβάλλον, καλείται να λειτουργήσει και ο δικός σας τομέας, ο οποίος βρίσκεται πράγματι σε ένα κομβικό σημείο, αυτού της εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ. Το νέο πλαίσιο εισάγει υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια με βάση την αποτίμηση των κινδύνων, εισάγει τεχνικές αποτίμησης και προτύπων διακυβέρνησης καθώς και πληροφόρησης που θα πρέπει να δίδεται στις εποπτικές αρχές και τους καταναλωτές.

Από ό,τι πληροφορούμαι, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εργαστεί εντατικά, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, και βρίσκονται σήμερα σε ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας χωρίς σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Και αυτός, πρέπει να πω, είναι ο τρόπος της ανάπτυξης και της προοπτικής. Με προγραμματισμό και προσπάθεια τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής και ωφέλιμης συνεργασίας.

Όπως είμαι βέβαιος πως θα αναπτύξουν στη συνέχεια ομιλητές εξειδικευμένοι στο θέμα, πρόσθετες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, που θα διαφοροποιήσουν ακόμη περισσότερο τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιστικού κλάδου και των επαγγελματιών του τομέα.

Η εφαρμογή τα επόμενα χρόνια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων θα ρυθμίσει περαιτέρω τις εργασίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαλλήλων τους. Η νέα Οδηγία εξειδικεύει, μεταξύ άλλων, κανόνες διαφάνειας και επαγγελματικών προτύπων των επαγγελματιών, για αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, εισάγοντας πληρέστερη και πιο αποτελεσματική ενημέρωση στους καταναλωτές για τα ασφαλιστικά προϊόντα καθώς και για τα συνολικά κόστη που συνεπάγεται η αγορά τους.

Παρά τις προκλήσεις που αναπόφευκτα αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται, πιστεύω πως η εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας θα αναβαθμίσει τα ασφαλιστικά προϊόντα και την κατάρτιση των επαγγελματιών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του κλάδου. Ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος και η αποστολή του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες παρά την προσπάθεια που θα χρειαστεί για την υλοποίηση τους, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που θα συμβάλουν καθοριστικά στην αξιοπιστία και ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Ειδικότερα αναφέρομαι στην πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, για έναρξη της διαδικασίας ενοποίησης της εποπτείας των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και των ασφαλιστικών εταιρειών, κάτω από μια νέα, ανεξάρτητη και σύγχρονη εποπτική αρχή.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας μεταφέρω και πάλι την αισιοδοξία μου για την πορεία της οικονομίας, με την προϋπόθεση όμως ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με σοβαρότητα και αξιοπιστία, προωθώντας τις αλλαγές και τις τομές τις οποίες ο τόπος μας έχει ανάγκη.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και καλές δουλειές.

Check Also

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων Μεταξύ των ημερομηνιών 24-30/10/2022 διενεργήθηκαν κοινές …

Δεκτή η έφεση του Γ. Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο

Δεκτή η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο στην …