Τι δηλώνει η Ν. Χαραλαμπίδου για τις κατηγορίες του Γ. Ελεγκτή

Η δικηγόρος Νικολέττα Χαραλαμπίδου, μετά τις επικρίσεις και κατηγορίες του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη εναντίον της, προέβη σε τοποθέτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για στοχοποίηση και εκφοβισμό της:

Θέσεις για τις τοποθετήσεις και δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή

Λαμβανομένων υπόψη συνεχών δημοσιευμάτων που σχετίζονται με εκθέσεις, τοποθετήσεις και δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή, είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε σε ΜΜΕ, οι οποίες αναφέρονται στο πρόσωπό μου, είτε υπό την επαγγελματική μου ιδιότητα ως δικηγόρου, είτε σε σχέση με την προσωπική μου ζωή, θεωρώ αναγκαίο να προβώ στην παρούσα δήλωση.

Είμαι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχω εξειδικευτεί στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Ευρωπαϊκό μεταναστευτικό και προσφυγικό δίκαιο μέσω άλλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων αλλά και μέσα από την πολυετή επαγγελματική μου ενασχόληση με τα εν λόγω θέματα. Εργάστηκα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Νομική Υπηρεσία στον τομέα Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεκαπέντε χρόνια. Παράλληλα με τα πιο πάνω, ήμουν και είμαι ενεργό μέλος σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό Δίκτυο και η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό στις οποίες πάντοτε προσέφερα εθελοντική εργασία. Έχω συνολικά 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς ενδιαφέροντος μου και συνεισφοράς ως ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ως εξειδίκευση στους εν λόγω τομείς τόσο σε Κυπριακό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων και θεσμικών οργάνων της Ε.Ε..

Από το 2009 ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου στον ιδιωτικό τομέα και εξειδικεύομαι στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και στη σύνταξη και κατάρτιση νομοθεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά εναρμονιστικά, με το δίκαιο αυτό, νομοθετήματα. Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες στους τομείς εξειδίκευσής του τόσο σε ιδιώτες όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως οποιοδήποτε άλλο δικηγορικό γραφείο και παρά τα σχετικά λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού δικαίου, ενώπιον τόσο των Κυπριακών όσο και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Παράλληλα έχει αναλάβει την σύνταξη αρκετών νομοθεσιών για λογαριασμό κρατικών ή άλλων αρχών αλλά και στη βάση συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μέσα από διαδικασίες απευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαδικασιών προσφορών. Μέρος αυτής της εργασίας ήταν και η σύμβαση συντονισμού και ελέγχου της εργασίας για την κατάρτιση των ομοσπονδιακών νομοθεσιών, με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών στην Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και Επίτροπο Νομοθεσίας, είτε με απευθείας ανάθεση είτε μέσα από διαδικασίες προσφορών.

Οι πιο πάνω νομικές υπηρεσίες προσφέρθηκαν πάντοτε με τη μέγιστη προσοχή και επαγγελματισμό, τόσο από απόψεως ποιότητας όσο και απόψεως ποσότητας και χρόνου, με εμπιστευτικότητα και με κλίμακες αμοιβής πολύ χαμηλότερες από τις κλίμακες αμοιβής που ισχύουν συνήθως στην ελεύθερη αγορά του δικηγορικού επαγγέλματος. Η εργασία που προσφέρθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση έχει συναφθεί από το γραφείο μου και οι σχετικές αμοιβές, μπορούν να τεθούν υπό την κρίση οποιουδήποτε ικανού για αξιολόγηση και κατάλληλη κοστολόγηση τέτοιας φύσεως νομικών υπηρεσιών, προσώπου, ανά πάσα στιγμή ζητηθεί. Έχω την άποψη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει αυτή την τεχνική ικανότητα, ούτε προέβη σε βήματα, συνεργασίες ή κατάλληλες υπηρεσίες για να την ενσωματώσει στη λειτουργία της, πράγμα που έχω αναφέρει και σε επιστολές μου στον Γενικό Ελεγκτή, με πρόσκληση να προβεί μέσω ικανών, επί του συγκεκριμένου αντικειμένου διερεύνησης, προσώπων σε τέτοια αξιολόγηση, χωρίς ανταπόκριση.

Τονίζω δε ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά και ότι τόσο η δικηγορική εταιρεία όσο εγώ ως φυσικό πρόσωπο, ανταποκρινόμαστε πλήρως σε όλες τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις προς το κράτος. Αναφέρω δε ότι ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεργάζομαι με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, αναλαμβάνοντας σοβαρές και στρατηγικής, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημασίας υποθέσεις και παρέχω σε αυτές τις περιπτώσεις pro bono υπηρεσίες.

Ο Γενικός Ελεγκτής με την πρόσφατη έκθεσή του σε σχέση με το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και τις μεταγενέστερες επίσης «αποκαλύψεις» του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, άγγιξε το σημαντικό θέμα της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από το κράτος ή δημόσιους ημικρατικούς οργανισμούς ή ανεξάρτητους θεσμούς, σε ιδιώτες επαγγελματίες, για το οποίο τόσο η κοινή γνώμη όσο και οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα επαγγελματικά τους σώματα αλλά και οι ελεγκτικές αρχές, εύλογα ανησυχούν και ενδιαφέρονται. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει για παράδειγμα κατ΄επανάληψη τονίσει την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου αγοράς νομικών υπηρεσιών από το δημόσιο.
Η απόφαση για τη διαδικασία την οποία κάθε δημόσια αρχή επιθυμεί να ακολουθήσει ως προς την αγορά τέτοιων υπηρεσιών, είναι αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής και όχι του ιδιώτη επαγγελματία, και, εν πάση περιπτώσει το γραφείο μας τάσσεται υπέρ της πιο διαφανούς διαδικασίας η οποία να εξυπηρετεί παράλληλα το δημόσιο συμφέρον. Αυτό όμως που ξενίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το γεγονός ότι ενώ ο Γενικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των ελέγχων του έρχεται αντιμέτωπος με το θέμα της αγοράς νομικών υπηρεσιών συστηματικά και κατ΄επανάληψη, αποφεύγει να το διαχειριστεί συνολικά ή/και φαίνεται να αντιμετωπίζει διαφορετικά το όλο θέμα ανάλογα με τον εκάστοτε ελεγχόμενο.

Δεδομένης της σοβαρότητας του όλου θέματος, θα ήταν ορθό όπως ο Γενικός Ελεγκτής ετοιμάσει ολοκληρωμένη έκθεση αναφορικά με την ανάθεση, είτε απ΄ευθείας είτε μέσω διαδικασιών προσφορών, συμβάσεων παροχής νομικών υπηρεσιών από όλους τους κρατικούς και δημοσίους οργανισμούς, θεσμούς και αρχές και τα δικηγορικά γραφεία που τις παρέχουν, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ή και προηγουμένως.

Οι δε αναφορές του Γενικού Ελεγκτή σε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με συγκεκριμένες υποθέσεις, για τις οποίες ουδέποτε ζήτησε οποιεσδήποτε εξηγήσεις πριν καταλήξει σε εσφαλμένα και ανακριβή συμπεράσματα, τα οποία μάλιστα δημοσιοποίησε για πρώτη φορά όταν τα ανακοίνωσε, ενώ οι απειλές του περί παραπομπής μου στο πειθαρχικό συμβούλιο όπως και οι αναφορές του σε «φοροδιαφυγή» και απειλές για ενημέρωση των φορολογικών αρχών, δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα και αποτέλεσμά τους είναι η δημιουργία ενός εκφοβιστικού κλίματος σε βάρος μου αλλά και η προσπάθεια φίμωσης της αντίδρασης μου ως επαγγελματία που εμφανώς έχει στοχοποιηθεί, για λόγους που μόνο ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει. Δεν πτοούμαι από τέτοιες απειλές αφού ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβίστρια, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο τέτοιων ενεργειών από δημόσιες αρχές και συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους. Ευελπιστώ ότι θα μου παρασχεθεί η ευκαιρία να απαντήσω στις συγκεκριμένες κατηγορίες τις οποίες βρέθηκα να αντιμετωπίζω δημόσια, από την Ανώτατη μάλιστα Ελεγκτική Αρχή του κράτους, για τέτοιας σοβαρότητας ευρήματα σε βάρος μου, στη βάση «καταγγελιών» που οδήγησαν μάλιστα και στη δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν πελάτες μου.

τρόπος με τον οποίο ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί τις εξουσίες του, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν ρυθμίζονται επαρκώς νομοθετικά ούτως ώστε να υφίσταται ασφάλεια δικαίου ως προς αυτές, έχει στοχοποιήσει και οδηγεί στην απαξίωση πρόσωπα και θεσμούς, οι οποίοι, παρά τις όποιες επιμέρους αδυναμίες ενδεχομένως να υπάρχουν, είχαν και έχουν μια ουσιαστική και σταθερή συνεισφορά και έργο να επιτελέσουν στην κοινωνία.

Νικολέττα Χαραλαμπίδου
1 Ιουνίου 2018

Check Also

Ο Γιώργος Παμπορίδης διαψεύδει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Ο Γιώργος Παμπορίδης διαψεύδει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη Ο πρώην Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης εξέδωσε γραπτή …

Σύσκεψη για τα ασφαλτικά – Εντός τριμήνου η μετακίνηση

Σύσκεψη για τα ασφαλτικά – Εντός τριμήνου η μετακίνηση Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος …