Σκανδαλώδες έλλειμμα 42 εκ ευρώ σ ένα χρόνο έχει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε το 2011 η εταιρεία ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) που προέκυψε, πριν από ένα χρόνο, από τη συγχώνευση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου με την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (η τελευταία απορρόφησε την ΚΕΔ).
Οι αρνητικές επιδόσεις της πρώην ΕΤΑ σε συνδυασμό με τις σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών αποτελούν «βούτυρο στο ψωμί» όσων μιλούν για κακοδιαχείριση στην εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 72.000 κρατικών ακινήτων.

Και δεν είναι τυχαίο ότι το κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες έρευνα στην κρατική εταιρεία.

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τη χρήση 2011, η ΕΤΑΔ παρουσίασε (από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες) ζημιές μετά από φόρους ύψους 42,5 εκ ευρώ. Το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί στα 1,9 εκατ. ευρώ το 2010.

Ο κύκλος εργασιών του 2011 διαμορφώνεται στα 56,3 εκατ. ευρώ από 50,8 εκατ. ευρώ το 2010.
Οι ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) είναι ύψους 54,2 εκατ. ευρώ από 59,5 εκατ. ευρώ το 2010.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν το 2011 στο ιλιγγιώδες ποσό των 554,1 εκατ. ευρώ από 218,7 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερδιπλασιάστηκαν, σε σύγκριση με το 2010, διαμορφούμενες στα 152,7 εκατ. (από 70,2 εκατ. ευρώ). Η καθαρή θέση της ΕΤΑΔ ανέρχεται στα 592,2 εκατ. ευρώ από 634,3 εκατ. ευρώ το 2010. Σε επίπεδο ομίλου, η ΕΤΑΔ το 2011 είχε έσοδα από μισθώματα σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες ύψους 8,1 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες στελεχών

Το προσωπικό της ΕΤΑΔ ανέρχεται στα 453 άτομα από 424 το 2010, ενώ οι δαπάνες για μέλη του δ.σ. ή διευθυντικά στελέχη ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι αμοιβές και τα έξοδα σε μέλη του δ.σ. ανέρχονται στις 178.083,60 ευρώ και οι αμοιβές – αποζημιώσεις σε διευθυντικά στελέχη διαμορφώνονται στις 840.502.81 ευρώ.
Η εταιρεία αποτελείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με ερώτηση του βουλευτή Παναγιώτη Κουρουμπλή, από το 2003 μέχρι το 2010 η εταιρεία έχει δαπανήσει 5,1 εκατ. ευρώ για νομικές υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών και διαθέτει πάνω από 20 δικηγόρους σε μόνιμη απασχόληση.

Γνώμη με επιφύλαξη
Σύμφωνα με τις ελεγκτικές μεθόδους, η παροχή γνώμης με επιφύλαξη καταδεικνύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την πραγματική εικόνα. Στην περίπτωση της ΕΤΑΔ, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι:
– δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο σχετικά με το λογαριασμό διαχείρισης πόρων Δημοσίου (ΚΕΔ) 57 εκατ. ευρώ
– δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ποσό απαιτήσεων από πελάτες που προέρχεται από απορροφώμενη εταιρεία συνολικού ποσού 26,5 εκατ. ευρώ, για το οποίο η ΚΕΔ έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 21,1 εκατ. ευρώ
– οι εύλογες αξίες των επενδύσεων της ΕΤΑΔ σε ακίνητα, που καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να είναι ουσιωδώς διαφορετικές
– στις υποχρεώσεις της ΕΤΑΔ περιλαμβάνεται και υποχρέωση ποσού 6,9 εκατ. ευρώ από προμηθευτή, η οποία εξετάζεται βάσει έκθεσης που έχει καταρτιστεί από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με συνέπεια να μην επιβεβαιώνεται η ορθότητα της αποτίμησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης
– δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι χρήσεις από το 2005 μέχρι το 2011
Σημειώνεται ότι η ΕΤΑΔ συμμετέχει με:
-22,7% στη Lamda Flisvos Marina, την εταιρεία που διαχειρίζεται τη Μαρίνα Φλοίσβου

– 25% στη Μαρίνα Ζέας και

– 49% στην Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας.
Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η ΕΤΑΔ δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη στην ιστοσελίδα της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011, όπως και η εξαίρεσή της από τη δημοσίευση αποφάσεων στο «Διαύγεια».

ΠΗΓΗ: Capital

Check Also

Ελλάδα: Ανακάλυψαν πολυεθνικό κύκλωμα δουλεμπορίας από τέσσερις ΜΚΟ στη Μυτιλήνη

Share Twitter Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος δουλεμπορίας στη Λέσβο στο οποίο εμπλέκονται συνολικά τέσσερις Μη …

«Μισθωμένοι» τουρίστες φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από τη δολιοφθορά στη μεγάλη ζωγραφισμένη ελληνική σημαία στο Καστελόριζο

Share Twitter Οι ελληνικές Αρχές αμφισβητούν το να έγινε ρίψη κόκκινης μπογιάς με drone πάνω …