Σε λιγότερο από ένα χρόνο αδειοδότηση διαχειριστή Integrated Resort Casino

Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο ΚΕ Νίκος Χριστοδουλίδης στόχος της Κυβέρνησης είναι όπως σε λιγότερο από ένα περίπου χρόνο από σήμερα να επιλεγεί και αδειοδοτηθεί ο διαχειριστής του Integrated Resort Casino, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που για ένα έργο τέτοιου μεγέθους ακολουθούνται τόσο γρήγορες διαδικασίες, αφού μέχρι σήμερα, για την αδειοδότηση αντιστοίχων ή σημαντικά μικρότερων έργων υποδομής παρέρχοντο πολλά χρόνια.

Στη δήλωση που εκδόθηκε για την πρόοδο των εργασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης ενός Integrated Resort Casino, ο ΚΕ αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της προσπάθειας, η Κυβέρνηση, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εργάζεται για την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για την αδειοδότηση και λειτουργία του πολυθεματικού καζίνου, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα.

Το όλο έργο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που θα αναπτυχθεί στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την χώρα, αναφέρει ο Εκπρόσωπος.

Προσθέτει ότι η λειτουργία του πολυθεματικού καζίνο θα συμβάλει στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και παράλληλα θα υποβοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός εκ των σημαντικότερων προβλημάτων της τουριστικής μας βιομηχανίας: Την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού. Τα οφέλη τόσο για τον τουρισμό αλλά και ευρύτερα την οικονομία θα είναι σημαντικά και θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.

Για υλοποίηση του έργου, προστίθεται, οι διαδικασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και στόχος της Κυβέρνησης είναι όπως σε λιγότερο από ένα περίπου χρόνο από σήμερα να επιλεγεί και αδειοδοτηθεί ο διαχειριστής του Integrated Resort Casino. Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που για ένα έργο τέτοιου μεγέθους ακολουθούνται τόσο γρήγορες διαδικασίες, αφού μέχρι σήμερα, για την αδειοδότηση αντιστοίχων ή σημαντικά μικρότερων έργων υποδομής παρέρχοντο πολλά χρόνια.

Στην ανακοίνωση ο ΚΕ αναφέρει ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί από πλευράς Κυβέρνησης και έχει υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
“Είναι ένα λεπτομερές νομοσχέδιο που ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία, τις δραστηριότητες αλλά και την εποπτεία και τον έλεγχο του καζίνο. Στην ετοιμασία του νομοσχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη μελέτες και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και περιλαμβάνονται πρόνοιες για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών μέσα από την εφαρμογή ενός ασφαλούς, ελεγχόμενου και αυστηρά ρυθμιζόμενου πλαισίου παιγνίου, μακριά από οποιαδήποτε στοιχεία εγκληματικής δραστηριότητας”, τονίζεται.

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ένα ασφαλές και ελκυστικό πλαίσιο για τους ντόπιους και μεγάλους ξένους επενδυτές που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης αυτού του μεγέθους. Με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου και την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρει ότι για σκοπούς διαφάνειας, αλλά και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων, το νομοσχέδιο θα είναι αναρτημένο από αύριο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παράλληλα, θα αρχίσει και η ενημέρωση και διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Οι κύριες αποφάσεις πολιτικής οι οποίες, καλύπτονται από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων:

• Η παραχώρηση άδειας για ανάπτυξη ενός Integrated Resort Casino, το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν από το καζίνο, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.
• Η χρονική διάρκεια της άδειας θα είναι 30 χρόνια
• Στο διαχειριστή θα παραχωρηθεί περίοδος αποκλειστικότητας για 15 χρόνια.
• Η επιλογή της τοποθεσίας για τη δημιουργία το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο θα αφεθεί στην αποκλειστική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή.
• Η εισαγωγή φόρου καζίνο σε ποσοστό 15% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια.
• Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την συμμετοχή σε παίγνια καζίνο καθορίζεται το 21ο έτος.
• Το πολυθεματικό καζίνο θα μπορεί να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και για επτά ημέρες την εβδομάδα.
• Η προτεινόμενη νομοθεσία και οι Κανονισμοί προνοούν την εφαρμογή όλων των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος .
• Συστήνεται Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο, τη συλλογή των εσόδων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
• Η υπεύθυνη διεξαγωγή των παιγνίων του καζίνο θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Αρχή. Ο διαχειριστής, μεταξύ άλλων, καλείται να εφαρμόζει προγράμματα, διαδικασίες και μέτρα για υπεύθυνη διεξαγωγή παιγνίου που θα εγκρίνονται και θα παρακολουθούνται από την Αρχή.
• Η Αρχή θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αδειοδότησης του καζίνο και θα έχει εξουσία να ερευνά τον κάτοχο της άδειας για τη λειτουργία του καζίνο, να διενεργεί ακροάσεις και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης του νομοθετικού πλαισίου και της σχετικής άδειας που δόθηκε για τη λειτουργία του καζίνο.

Αμέσως μετά την ψήφιση της νομοθεσίας από τη Βουλή, θα αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, θα είναι διαφανής, ανταγωνιστική και θα αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο προεπιλογής όπου θα ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για να επιλεγούν τρεις υποψήφιοι. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη ολοκληρωμένη πρόταση. Η Συντονιστική Επιτροπή σε αυτό το στάδιο επεξεργάζεται τα κριτήρια προεπιλογής.

Check Also

Αβέρωφ: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό αντίδοτο στις δυσκολίες που έρχονται από το να έχεις μια δυνατή οικονομία

Αβέρωφ: Επειδή έρχονται δύσκολα για τον τόπο μας, έρχονται δύσκολα για την παγκόσμια και την …

Επίσημη επίσκεψη Κασουλίδη στο Κατάρ – Θα διαβιβάσει γραπτό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης αναχωρεί σήμερα για τη Ντόχα του Κατάρ, όπου θα …