Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των Επιτρόπων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Νομοθεσίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διορισμού της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου – Ζανέττου και διαβεβαίωσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου – Λιβανίου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το Σύνταγμα, προχωρώ σήμερα στον διορισμό της κας Χριστοδουλίδου-Ζανέττου στη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας, η οποία θα έχει ισχύ από τις 14/10/2019, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στη Νομική Υπηρεσία, καθώς επίσης και στην αποδοχή της διαβεβαίωσης της κας Μιχαηλίδου-Λιβανίου, προκειμένου να αναλάβει τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Δύο θεσμών, καθ’ όλα ιδιαίτερης και κομβικής σημασίας σχετικά με την τήρηση και την εφαρμογή των αρχών και των αξιών που διέπουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως και η πράξη διορισμού σας καθορίζει:

Οι αρμοδιότητες του/της Επιτρόπου Νομοθεσίας, ως μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, αφορούν:

• Τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την απλοποίηση και γενικά τον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Νομοθεσίας.

• Τη συμμόρφωση και τήρηση των υποχρεώσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, δυνάμει Συμβάσεων που έχει κυρώσει.

Οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ως ανεξάρτητου ελεγκτικού θεσμού, οι οποίες καθορίζονται από τον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007, αφορούν:

• Τη με κάθε τρόπο προάσπιση, διασφάλιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

κα Ζανέττου, κα Μιχαηλίδου,

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του διορισμού σας λήφθηκε συνυπολογίζοντας τις ακαδημαϊκές σπουδές, την πολύχρονη καταξιωμένη επαγγελματική σας πορεία, την καταγεγραμμένη εμπειρία και προηγούμενη σας δράση, ως επίσης το εγνωσμένο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα σας. Προσόντα, τα οποία εξυπηρετούν τα μέγιστα την περαιτέρω αποτελεσματική επιτέλεση της ευαίσθητης και ταυτόχρονα υψηλής αποστολής σας.

Η κα Ζανέττου ως Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η κα Μιχαηλίδου ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου άφησαν τη δική τους σφραγίδα στην υπηρεσία του τόπου.

Καλούμενες να υπηρετήσετε την Πολιτεία, την κοινωνία και κυρίως το σύνολο των πολιτών από τα εν λόγω αξιώματα, διαδέχεσθε και παραλαμβάνετε το χαρτοφυλάκιό σας από την κα Λήδα Κουρσουμπά, η οποία, ολοκληρώνοντας τη θητεία της, άσκησε επί σειρά ετών τα καθήκοντά της από τις δύο αυτές θέσεις με απόλυτη ευσυνειδησία και αφοσίωση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την εμπειρογνωμοσύνη της κας Κουρσουμπά και των συνεργατών της και σεβόμενοι πλήρως τον συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο των θεσμών που επάξια εκπροσώπησε, οικοδομήσαμε μία σταθερή και άριστη συνεργασία, επωφελή πρώτα και πάνω από όλα για τους πολίτες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της, και υιοθετώντας συγκεκριμένες και ειδικά στοχευμένες πολιτικές, πετύχαμε σημαντικές τομές και βήματα προόδου.

Ενδεικτικά και, μεταξύ άλλων, θα ήθελα να σημειώσω, όσον αφορά τον θεσμό του Επιτρόπου Νομοθεσίας:

• Τον καταρτισμό του Αρχείου Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο καταγράφονται όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους, διμερείς και πολυμερείς καθώς και μνημόνια συναντίληψης.

• Τον καταρτισμό και την υποβολή υψηλού επιπέδου Εθνικών Εκθέσεων της Κύπρου και την άρτια παρουσίαση τους ενώπιων των διεθνών Σωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να αρθεί η προηγούμενη κατάσταση καθυστερήσεων που εξέθετε το κράτος.

• Τον καταρτισμό σημαντικών νομοθετημάτων ιδιαίτερα, για θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα.

• Τη συμμόρφωση και την τήρηση των υποχρεώσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, δυνάμει Συμβάσεων που έχει κυρώσει.

• Τον εκσυγχρονισμό της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τον θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θα ήθελα να τονίσω ότι η εγκαθίδρυση του με νόμο το 2007, υπήρξε ορόσημο ως προς την υλοποίηση της υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού, που προκύπτουν από τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το 1991.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, εργαζόμαστε με σύνεση και συνέπεια προς την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας μέχρι στιγμής μέσα από τις πολιτικές μας σημαντικά και μετρήσιμα βήματα ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών.

Χαρακτηριστικά και, μεταξύ άλλων, αναφέρω:

• Την κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Λανζαρότε).

• Τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία.

• Τον διορισμό Συμβουλίου επιφορτισμένο με την ευθύνη της προώθησης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του ελέγχου της εφαρμογής της Στρατηγικής.

Ήδη από την εφαρμογή μεγάλου αριθμού των δράσεων και πολιτικών, που απορρέουν από την Στρατηγική και τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, η χώρα μας κατέστη παράδειγμα καλής πρακτικής που επικαλείται το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημιουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των παιδιών-θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, στις αναγκαίες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας μέσα από ένα προστατευμένο πλαίσιο τη μείωση της οποιασδήποτε πιθανότητας επανατραυματισμού και στιγματισμού τους.

• Την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Υγείας.

• Την προώθηση νομοθεσιών για αναμόρφωση του δικαίου σε συναφή με τα παιδιά θέματα, που χαρακτηριζόταν από διαχρονικές παθογένειες. Αναφέρω χαρακτηριστικά επτά νομοσχέδια σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου που στοχεύουν στην εναρμόνιση του με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Αναφέρω την ίδια ώρα το πρωτοποριακό νομοσχέδιο με το οποίο εγκαθιδρύεται ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

• Τη συμμετοχή των παιδιών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση πολιτικών που τα αφορούν και τα επηρεάζουν, στη βάση απευθείας διαβουλεύσεων με τους Υπουργούς και την Επίτροπο. Ως κορωνίδα των θεσμοθετημένων αυτών διαδικασιών αναφέρω την «Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης με τα παιδιά» σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναμφίβολα το μέγεθος και η σημασία του παραχθέντος έργου, του οποίου μόνο μέρος προανέφερα, διερμηνεύει την επίγνωση της οφειλής, τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας για την τήρηση και τον σεβασμό των θεσμών του κράτους, ως επίσης για την έννομη προστασία και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

κα Χριστοδουλίδου- Ζανέττου, κα Μιχαηλίδου- Λιβανίου,

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας, θα εργαστείτε με ζήλο και σε απόλυτη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν το έργο σας, προκειμένου να ανταποκριθείτε πλήρως στην ευθύνη του ρόλου που αναλαμβάνετε.

Από δικής μας πλευράς, σας διαβεβαιώ για τη συμπαράσταση και τη με κάθε τρόπο στήριξη των θεσμοθετημένων αυτών μηχανισμών, αλλά και την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των καθηκόντων, τα οποία εντέλλεστε βάσει του νόμου να υπηρετήσετε.

Την ίδια στιγμή, ως καταγεγραμμένα έχουμε αποδείξει, δεδομένη πρέπει να θωρείται και η ετοιμότητα μας να αξιοποιήσουμε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας, όπως είχαμε πράξει και κατά τη διάρκεια της θητείας της κας Κουρσουμπά.

Συγχαίροντας σας για το διορισμό σας, εύχομαι κάθε επιτυχία στην επιτέλεση των ομολογουμένως απαιτητικών καθηκόντων σας».

Από την πλευρά της η κα Μιχαηλίδου – Λιβανίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι «μετά από μια πορεία 31 χρόνων στην υπηρεσία τη Δικαιοσύνης αναλαμβάνω τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους και της ευθύνης που φέρει η θέση. Θέση από τη φύση της προνομιούχα, αφού έχει ως επίκεντρο την ευημερία και το μέγιστο όφελος του παιδιού, του ιδίου του πρωτογενούς κυττάρου της ζωής.

Η οικονομική κρίση και ο πόλεμος έχουν ως πρώτο θύμα το παιδί. Η παγκοσμιοποίηση ήρθε να επισωρρεύσει άλλα δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως η εμπορία ανηλίκων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η παιδική πορνογραφία, ιδιαιτέρως μέσω του διαδικτύου και των ναρκωτικών. Προβλήματα σοβαρά που απαιτούν συντονισμένη ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο».

Αναφέρθηκε επίσης στο έργο που επιτέλεσε η προκάτοχος της με τη σημαντική συμβολή του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου.

Πρόσθεσε ότι οι σχετικές νομοθεσίες για την προστασία του παιδιού παρέχουν το οπλοστάσιο για την καταπολέμηση των πολλαπλών κινδύνων που απειλούν το παιδί, όμως, σημείωσε, απαιτείται συλλογική και ατομική δράση και στοχευμένες δράσεις από τις κρατικές Υπηρεσίες, το σχολείο, την οικογένεια, και όλη την κοινωνία.

Υπογράμμισε ότι απαιτείται ενδυνάμωση και στελέχωση των σχετικών Υπηρεσιών και ανάθεσης σε αυτών αρμοδιοτήτων αποφασιστικής σημασίας που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι έγκαιρα και άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί προς αυτό τον σκοπό.

Από την πλευρά της η κα Χριστοδουλίδο – Ζανέττου είπε, μεταξύ άλλων, ότι θα καταβάλει το άπαν των δυνάμεων της για να ανταποκριθεί με επιτυχία και επάρκεια στα καθήκοντα που της έχει εμπιστευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι «η 30ετής ενασχόληση μου με το δίκαιο έμπρακτα και μάχιμα και η πολυσχιδής υπηρεσία μου στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον οποίον και ευχαριστώ, πιστεύω ότι με έχουν προικίσει τα μέγιστα για τη νέα αυτή αρχή και μου παρέχουν τα εφόδια για να συμβάλω στη συνέχιση και αναβάθμιση του θεσμού».

Τέλος, ευχαρίστησε την προκάτοχό της, κα Λήδα Κουρσουμπά.

Check Also

Κύπρος – Covid-19: Εντοπίστηκαν 5 νέα κρούσματα

Share Twitter Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα …

Νεκρός 58χρονος σε εργατικό ατύχημα στην περιοχή Αραδίππου

Share Twitter Νέο εργατικό θανατηφόρο σημειώθηκε πριν από λίγο στη περιοχή Αραδιππου. Σύμφωνα με τις …