Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, (ITU)

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών εορτάζεται ετησίως στις 17 Μαΐου από το 1969, σηματοδοτώντας την ίδρυση της Διεθνούς ‘Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union) ITU και την υπογραφή της πρώτης σύμβασης της Διεθνούς Τηλεγραφίας το 1865.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις κοινωνίες και τις οικονομίες, καθώς και τρόπους για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ τεχνολογιών και προτύπων.  Η 17η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο της υπογραφής της πρώτης σύμβασης της Διεθνούς τηλεγραφίας και τη δημιουργία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)

Το φετινό μήνυμα της Διεθνούς ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών είναι  η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τεχνολογίας και τυποποίησης.  Ένας από τους βασικούς στόχους της ‘Ένωσης  είναι η ανάπτυξη διεθνών προτύπων που να προσφέρουν μια κοινή βάση για ανάπτυξη και καινοτομία, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία τυποποίησης αποτελεί υπόβαθρο ανάπτυξης τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Τα πρότυπα της ΙTU αναπτύσσονται με τη χρήση διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές της συναίνεσης, της διαφάνειας, της ισορροπίας, της ορθής διαδικασίας και επιτρέπουν την διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα.  Προωθούν επίσης οικονομίες κλίμακας και παρέχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές  για ανάπτυξη και καινοτομία . Τα διεθνή πρότυπα της ΙΤU είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Είναι γεγονός ότι πολλές τεχνολογίες βασίζονται σε πρότυπα της ITU.

Θέλετε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, να απολαύσετε ένα αθλητικό γεγονός στην τηλεόραση, να ακούσετε ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας ή να παρακολουθήσετε βίντεο από το κινητό σας; Τα πρότυπα της ITU είναι μέρος των πιο πάνω εφαρμογών και υπηρεσιών.

Τα πρότυπα της ITU δημιουργούν αμοιβαία οφέλη τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τη μια επιτρέπουν στις εταιρείες των αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά και από την άλλη επιτρέπουν σε παγκόσμιους παίκτες να έχουν πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τις τηλεπικοινωνίες και τη διακίνηση της πληροφορίας.  Είναι υπεύθυνη για τo διαμερισμό του φάσματος των ραδιοκυμάτων σε όλες τις χώρες, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την εγκατάσταση δορυφόρων στο διάστημα και εργάζεται για τη βελτίωση των υποδομών για τις τηλεπικοινωνίες στις αναπτυσσόμενες χώρες.  Παράλληλα, οργανώνει εκθέσεις και συνέδρια, όπως το ITU TELECOM WORLD, που προσελκύει εκπροσώπους από κυβερνήσεις και φορείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για ανταλλαγή ιδεών.

Eίναι αξιοσημείωτο ότι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιείται σε χώρους των τηλεπικοινωνιών όπως τις ευρυζωνικές συνδέσεις, ασύρματη τεχνολογία, αεροναυτική και θαλάσσια πλοήγηση, ραδιοαστρονομία, μετεωρολογία μέσω δορυφόρων και πολλά άλλα. ‘Εχει συμβάλει τα μέγιστα σε όλες τις μεγάλες ανακαλύψεις στην επικοινωνία – την εφεύρεση του τηλεφώνου το 1876, την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου το 1957 και τελικά τη γέννηση του Διαδικτύου στη δεκαετία του ’60. Αριθμεί 192 μέλη και περίπου 700 συνεργάτες και εδρεύει στη Γενεύη.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες μέλος της Διεθνής ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πρότυπων για Τηλεπικοινωνίες  (ΕTSI)    συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή τυποποίηση προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ συγχρόνως προωθεί την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Τέλος, ο CYS μέσω της Εθνικής Αντανακλαστικής Επιτροπής Τυποποίησης ’’Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική’’, προωθεί την εμπλοκή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό Τομέα για να παρακολουθούν την εξέταση και τη ψήφιση των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών Προτύπων τα οποία εκπονούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών για Πρότυπα (ETSI) με τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η κυπριακή βιομηχανία στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.

Ιωσήφ Καρής
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Λειτουργός Τυποποίησης

 

 

 

 

Check Also

Αξιολόγηση της Ελληνικής πραγματικότητας και πως η φορολογία αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη

Share Twitter Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη* Οι οίκοι αξιολόγησης περιοδικά κάνουν αξιολογήσεις για την …

Η επέλαση των έξυπνων μηχανών

Share Twitter Μέχρι το 2022, οι συνδέσεις των συσκευών θα έχουν φθάσει τον αριθμό των …