Νικολάου: δεν δεχόμεθα μαθήματα αξιοκρατίας

Φαίνεται πως το ΑΚΕΛ έχει μπεί πρίν την ώρα του στον προεκλογικό αγώνα και επιχειρεί να βρεί οσμές σκανδάλου ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. Αποτέλεσμα να εκτίθεται και να δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αποκαλύπτει τα έργα και ημέρες του στο σύντομο πέρασμά του από την κυβέρνηση. Ετσι συνέβη και για τις καταγγελίες του για προαγωγές στην Αστυνομία, που η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης επιβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ πήγε για μαλί και βγήκε…κουρεμένο. Οπως τονίζει σε ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνα Νικολάου: “Αντιλαμβάνομαι πλήρως και κατανοώ την αδυναμία κάποιων να αποδεκτούν ή και να αντιληφθούν ακόμη, ότι οι προαγωγές δεν μπορούν να γίνονται με «ξένα κριτήρια» από τα κριτήρια που καθορίζονται στον Νόμο και αναλύονται εκτενώς σε αποφάσεις του Δικαστηρίου. Λυπούμαι που, γιατί θα επανέλθω επί του θέματος, κρίνω ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και σεβασμού προς τα κοινοβουλευτικά θέσμια να απαντήσω στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.

Η αξιοκρατία δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη έννοια πέραν από αυτή που προκύπτει από τις γενικές αρχές του δικαίου και τη νομοθεσία. Δυστυχώς, η διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση της έννοιας της αξιοκρατίας, αποτελεί την κύρια αιτία που διαμόρφωσε την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των ίδιων των μελών της Αστυνομίας στην αξιοκρατία. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας.

Η αναφορά του ΑΚΕΛ, σε σημερινή ανακοίνωσή του, σε προαγωγή αξιωματικού που εναντίον του εκκρεμεί ποινική υπόθεση είναι ατυχής και αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης. Η προαγωγή του υπό αναφορά αξιωματικού, πέραν από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας εφόσον δεν έχει καταδικαστεί στη ποινική υπόθεση που πρόσφατα έχει καταχωρηθεί, έγινε κατά τον ουσιώδη χρόνο που δεν είχε ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, στα πλαίσια συνδυασμένης θέσης που ρυθμίζεται στον Νόμο.” Και η ανακοίνωση συνεχίζει τονίζοντας ότι: “Το ίδιο ατυχείς είναι και οι ισχυρισμοί ότι προάχθηκαν αξιωματικοί εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν πειθαρχικές υποθέσεις, γιατί κατά τον ουσιώδη χρόνο που ίσχυσαν οι προαγωγές, δεν υπήρχε ούτε ποινική, ούτε πειθαρχική υπόθεση εναντίον τους, ούτε καταδίκη οποιουδήποτε άλλου μέλους. Γι’ αυτό, εάν διαθέτουν οποιαδήποτε στοιχεία, όπως επικαλούνται, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί από τη συνάντηση και την ενημέρωση που έτυχαν, είναι ορθό όπως μας τα αποστείλουν, ώστε να τύχουν διερεύνησης.
Περαιτέρω, κατά την επανεξέταση των προαγωγών, λήφθηκαν υπόψη όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις διαδικασίες προαγωγής και ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο και δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτούς που κέρδισαν τις προσφυγές και που ακυρώθηκαν οι προαγωγές, όπως λανθασμένα γινόταν στο παρελθόν. Ως κριτήρια για τις προαγωγές λήφθηκαν υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων αλλά και η αρχαιότητα, όπως και η πείρα που απέκτησαν στον τελευταίο βαθμό, η οποία προσμετρά στην αξία τους. Συνεπώς, τα προσόντα δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο επιλογής και είναι δικαιολογημένη η προαγωγή υποψηφίων που δεν διέθεταν τα ίδια προσόντα με αυτούς που δεν προάχθηκαν, όταν οι προαχθέντες υπερείχαν ουσιωδώς σε αρχαιότητα και σε πείρα που προσμετρά στην αξία.

Λυπάμαι πραγματικά, γιατί αντί να χαιρετίσουν και να αξιοποιήσουν την ενημέρωση της οποίας έτυχαν για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, επαναλαμβάνουν ότι αυτή ήταν ανεπαρκής και επιλεκτική, ενώ έδειξαν ικανοποίηση από τη συνάντηση που είχαμε, χωρίς να υποβάλουν οποιαδήποτε ερώτηση.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρω ότι ως γνωστόν, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δημοσιεύονται εις γνώσιν οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αχρείαστη για να ενημερωθούν επί του περιεχομένου τους. Οι δε αποφάσεις με τις οποίες έγιναν οι προαγωγές ελέγχονται από το Δικαστήριο και διέπονται από την αρχή της νομιμότητας, έως ότου κριθούν από το Δικαστήριο ως άκυρες. “

Check Also

Χειροπέδες σε 2 πρόσωπα – Από χρυσαφικά μέχρι και χειροβομβίδα εντόπισαν στο σπίτι τους

Χειροπέδες σε 2 πρόσωπα – Από χρυσαφικά μέχρι και χειροβομβίδα εντόπισαν στο σπίτι τους Εντοπίστηκαν …

Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις για τη μείωση της καραντίνας στενών επαφών

Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις για τη μείωση της καραντίνας στενών επαφών Αναφορικά με την απόφαση του …