Η αειφόρος ανάπτυξη μονόδρομος για την ευημερία των κοινοτήτων του Ακάμα

Να εφαρμοστούν οι νόμιμες πρόνοιες που διέπουν τις περιοχές Natura

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε πόλεις της Κύπρου να παίρνουν «ύψος», δρόμους να βελτιώνονται και δήμους να γίνονται «έξυπνοι» με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οι κραδασμοί, βέβαια, από τον αναπτυξιακό αυτό «οίστρο» δεν έφτασαν ποτέ στο απομονωμένο -και όχι μόνο γεωγραφικά- βορειοδυτικό μέρος της Κύπρου, όπου ζούμε εμείς.

Τα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας είναι μηδαμινά. Η πρόφαση για προστασία του περιβάλλοντος στην περίπτωση των κοινοτήτων του Ακάμα έχει αποτελέσει τροχοπέδη για την ευημερία των κατοίκων της περιοχής εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ σε άλλα μέρη της Κύπρου θεωρείται αυτονόητο οι άνθρωποι να απολαμβάνουν την ευημερία τους, εμείς χρειάζεται να απολογούμαστε για τις προσπάθειες που καταβάλλουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ζωή στα χωριά μας θα διατηρηθεί, ότι θα διαφυλαχτούν οι παραδόσεις και η πολιτιστική κληρονομιά μας. Χωρίς τη διατήρηση της ζωής στην περιοχή, όλα αυτά θα αποτελούν σύντομα μια όμορφη ανάμνηση.

Ήδη, η πλειοψηφία της νεολαίας εγκαταλείπει τα χωριά για να αναζητήσει εργασία στα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού οι θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα είναι λιγοστές. Επιπλέον, πολλά σχολεία της περιοχής έχουν κλείσει, αφού δεν υπάρχουν μαθητές για να γεμίσουν τις τάξεις.

Στη φθίνουσα πορεία που ακολουθούν οι κοινότητες του Ακάμα, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η Δήλωση Πολιτικής του 1989, με την εφαρμογή της οποίας μεγάλες περιοχές του Ακάμα και τεράστιος αριθμός ιδιωτικών περιουσιών καθορίστηκαν με τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό Προστασία της Φύσης και με μηδενικό συντελεστή δόμησης, εντός των οποίων απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αυτό έγινε ως προληπτικό μέτρο εν αναμονή του εντοπισμού των περιοχών που πραγματικά απαιτούν προστασία. Δεδομένου, ότι πλέον έχουν καθοριστεί οι περιοχές Natura, ο πολεοδομικός αυτός χαρακτηρισμός πρέπει να απαλειφθεί και να εφαρμοστούν οι νόμιμες πρόνοιες που διέπουν τις περιοχές Natura.

Σε αντίθεση με τις περιοχές αυστηρής διατήρησης της φύσης που ίσχυαν στο παρελθόν, οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 δεν είναι ζώνες απαγόρευσης της ανάπτυξης. Στόχος του Δικτύου είναι η διασφάλιση της συμβατότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Συγκεκριμένα, επιτρέπονται αναπτύξεις εντός του Δικτύου νοουμένου ότι θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα, για τα οποία η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο, ή εάν συντρέχουν υπέρτατοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Η αειφόρος ανάπτυξη, κατά την οποία οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και όχι ο ένας εις βάρος του άλλου, είναι μονόδρομος εάν θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά να διατηρηθεί και η ζωή στα χωριά του Ακάμα. Οι αειφόρες πόλεις και κοινότητες, οι οποίες θα μπορούν να δώσουν πραγματική επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη, είναι άλλωστε ανάμεσα στους στόχους που έθεσαν για την επόμενη δεκαετία ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κύπρος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως παράδειγμα αναφοράς και καλής πρακτικής, η χώρα μας έχει μεγάλο δρόμο να διανύσει όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αειφόρου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά, όσον αφορά την πρόοδό της στον στόχο της ΕΕ για τις αειφόρες πόλεις και κοινότητες.

Ανδρέας Χριστοδούλου Μάχιμος,

Κοινοτάρχης Νέου Χωριού

Check Also

Η παραπληροφόρηση για την οικονομία, δεν τελειώνει …

Share Twitter Είναι φορές που η παραπληροφόρηση γίνεται με τόση μαεστρία που θα με έπειθε, …

Ημέρα Νοσηλευτή – Ημέρα υποκρισίας ….

Share Twitter Στέφανος Στεφάνου* Ημέρα του νοσηλευτή η 12η Μαΐου και όλοι τίμησαν τους νοσηλευτές. …