Εύσημα των Ευρωπαίων ηγετών για την Ελληνική Προεδρία

«Άριστα» έλαβε η Ελληνική Προεδρία από τους ηγέτες της Ένωσης, αλλά και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρόμπεϊ και της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα επιτεύγματα της Προεδρίας.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων – επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές – η Ελληνική Προεδρία χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ο κ. Ρόμπεϊ συνεχάρη τον κ. Σαμαρά και υπογράμμισε πως η Ελλάδα έκανε σπουδαία δουλειά, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και την Ευρώπη.

Παρέμβαση του Πρωθυπουργού

Κατά την παρέμβασή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της Προεδρίας, με άξονα τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί και αφορούσαν την εμβάθυνση της ΟΝΕ, την ανάπτυξη και την απασχόληση, τη μετανάστευση και τις θαλάσσιες πολιτικές, που αποτελούσαν οριζόντια προτεραιότητα.

Οικονομία

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρία ολοκληρώθηκαν 67 νομοθετικά κείμενα, πετυχαίνοντας πολιτική συναίνεση, σε επίπεδο Συμβουλίου, σε 15 νομοθετικά κείμενα, μεταξύ των οποίων αυτό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Για την αντιμετώπιση των δομικών ελλειμμάτων του ευρώ υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM), σε συνδυασμό με τη Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός χρηματοπιστωτικών φακέλων, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της υπευθυνότητας των εμπλεκομένων σε αυτό, ενώ διασφαλίζουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών επενδυτών και των καταναλωτών.

Απασχόληση και ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στην ομόφωνη έγκριση του νομοθετικού πακέτου ιδίων πόρων που διασφαλίζει την έγκαιρη και σταθερή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και στη συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης.

Επιπλέον, μίλησε για την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς. Όπως σημείωσε, αυτή η εξέλιξη, συμβάλλει περαιτέρω στην υλοποίηση των στόχων, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την παροχή διευκολύνσεων αλλά και προστασίας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη συμμετοχή της Ε.Ε. στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά του να αυξήσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη, ολοκληρώθηκαν σημαντικοί φάκελοι σε θέματα επενδύσεων, όπως το πακέτο επενδύσεων στην καινοτομία, που εισάγει μία νέα γενιά συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διευκόλυνση έργων καινοτομίας.

Διαχείριση συνόρων και μετανάστευση

Για τον χώρο της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, που αποτελεί μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για τον νότο αλλά για ολόκληρη την ΕΕ, τόνισε ότι κατά την ελληνική προεδρία αναθεωρήθηκε ο κατάλογος των τρίτων χωρών, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Όπως υπογράμμισε, σημαντικό και δύσκολο επίτευγμα υπήρξε, επίσης, η υιοθέτηση της Οδηγίας για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετακίνησης και του Κανονισμού FRONTEX.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, σημαντική τομή αποτελεί η υιοθέτηση, σήμερα, των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, για τις οποίες η Προεδρία και το Συμβούλιο εργάσθηκαν εντατικά το εξάμηνο. Αυτό το κείμενο εστιάζεται στην εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης στη διαχείριση θεμάτων ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης και στη διασύνδεση της μετανάστευσης με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Θαλάσσια πολιτική της Ε.Ε.

Στόχος της οριζόντιας θεματικής της ελληνικής Προεδρίας, είπε ο κ. Σαμαράς, ήταν ο επαναπροσδιορισμός και η επανεκκίνηση των θαλασσίων πολιτικών της ΕΕ, σε όλες τις πτυχές τους, περιλαμβανομένης της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ενέργειας.

Βασικό στοιχείο είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την Τρίτη και χαιρετίστηκε σήμερα. «Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αναπτύσσει μία τέτοια ολιστική διατομεακή στρατηγική, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία και προώθηση των οικονομικών συμφερόντων και των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών- μελών της στην θάλασσα» σημείωσε.

Επίσης, επιτεύχθηκε συμφωνία για την Οδηγία σχετικά με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με ουσιαστικές και θετικές επιπτώσεις για τον τουρισμό και το περιβάλλον, ενώ υιοθετήθηκε και ο Κανονισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) για τα έτη 2014-2020, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία χρηματοδότηση για τη συνεχή βελτίωση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σε θεσμικό επίπεδο, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υιοθέτηση του Κανονισμού για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, που συνιστά ποιοτική αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω της ανάδειξης πραγματικά υπερεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διεύρυνση (έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, άνοιγμα πέντε κεφαλαίων με το Μαυροβούνιο, απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία), ανανεώνοντας έτσι το ενδιαφέρον της Ένωσης για αυτήν τη σημαντική πολιτική, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευση αυτών των χωρών για την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων.

Check Also

 8χρονος που φιλοξενήθηκε στην Κιβωτό:«Με έβαλε τιμωρία στο κλουβί για τα παπαγαλάκια»

Τη δική του περιγραφή για τα όσα έζησε στην Κιβωτό του Κόσμου, τις γρατζουνιές και …

Δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη: «Αν δεν μου κάτσεις, δεν θα περάσεις» – «Εμφανίστηκε γυμνός μπροστά μου»

Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές επιθέσεις του Πέτρου Φιλιππίδη σε βάρος ηθοποιών, κατά …