ΕΥΡΩΚΟ:Στόχος .όλων πρέπει να είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

Είναι κατανοητή η αγωνία των πολιτών για την πορεία της οικονομίας, αλλά έχουμε την άποψη ότι αυτό που απαιτείται στην παρούσα φάση είναι ο διάλογος και η συλλογική προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Δυστυχώς, οι δυνατότητες της πολιτείας είναι δεδομένες και επηρεάζονται από τη δανειακή σύμβαση.

Και η κυβέρνηση και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να έχουν ως γνώμονα των ενεργειών τους τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της σταθερότητας. Η μεν κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη σημασία να παραμείνει άρρηκτος ο κοινωνικός ιστός και από την άλλη το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να κατανοήσει τη σημασία της σταθερότητας και να αποφεύγει τη συντήρηση φρούδων ελπίδων

Ο διάλογος της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει να συνεχιστεί, για να ενισχυθεί η προσπάθειας εξόδου από την ύφεση και προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Check Also

Αρχιεπίσκοπος: Οι πολιτικοί εσιώπησαν για να μην χάσουν ψήφους, είναι απαράδεκτοι

Share Twitter Οι πολιτικοί εσιώπησαν για να μην χάσουν ψήφους, είναι απαράδεκτοι, τόνισε σε δηλώσεις …

ΔΟΜ και ΚΔ οργάνωσαν την εθελούσια επιστροφή 84 μεταναστών

Share Twitter ΔΟΜ και ΚΔ οργάνωσαν την εθελούσια επιστροφή 84 μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, …