Άτομα με αναπηρίες: οδικός χάρτης και νομοσχέδιο

*του Βαλεντίνου Φακοντή, Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου

 Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό θέμα, το οποίο το κυπριακό κράτος θα έπρεπε να έχει ως προμετωπίδα στην κοινωνική πολιτική που εφαρμόζουμε. Λόγω της σημασίας του, το θέμα συζητήθηκε σε κοινή συνεδρία  των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το βασικότερο συμπέρασμα που εξάγεται από τη συνεδρία είναι η αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  Αναπάντητες παραμένουν από το 2017 και οι συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης.

Είναι πλέον παραδεκτό από όλους, ότι οι ξεχωριστές ανάγκες των ΑμεΑ δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από το ΕΕΕ και τα επιδόματα, ούτε με διάσπαρτες νομοθεσίες, γι΄ αυτό και απαιτείται η εκπόνηση νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ΑμεΑ, το οποίο να έχει αφετηρία τις ανάγκες που η κάθε αναπηρία δημιουργεί.

Ως ΑΚΕΛ έχουμε τονίσει κατ΄ επανάληψη την ανάγκη ετοιμασίας ξεχωριστής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης της Κύπρου με τη Σύμβαση του ΟΗΕ ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσης, η εξάλειψη του αποκλεισμού και των διακρίσεων και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Σημειώνω ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) θεωρείται «χάρτης πορείας» των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Ο χάρτης πορείας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες θα εφαρμόζονται για τα άτομα με αναπηρίες. Στόχος της είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρίες. Καθορίζει επίσης, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει μέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται και έστω μετά από 8 χρόνια καθυστέρηση να προχωρήσει στην ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου. Είναι καιρός πια οι πολιτικές στήριξης των ατόμων με αναπηρίες να σταματήσουν να ενσωματώνονται σε πολιτικές τύπου ΕΕΕ και τα ΑμεΑ να σταματήσουν να βιώνουν την ταλαιπωρία, τις καθυστερήσεις, τον εξευτελισμό και την παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Check Also

«Κούσπον στο Μιτσερό»

Οι τελευταίες μέρες σημαδευτήκαν από τις μαχητικές διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής των κοινοτήτων της …

Κομματικός πατριωτισμός

Του Φοίβου Νικολαΐδη Κολλημένα τα τελευταία ιδίως χρόνια σε αγκυλώσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις του παρελθόντος …