Tag Archives: ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Περί Διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο λόγος σήμερα

Περί Διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο λόγος σήμερα και συγκεκριμένα, όταν αυτό ασκεί πρωτόδικη δικαιοδοσία και δη, Διοικητική διαδικασία. Στην περίπτωση που Αιτητής/Προσφεύγων, ενώ έχει καταχωρήσει την προσφυγή του, επιθυμεί να προσαγάγει μαρτυρία, άλλη και/ή περαιτέρω από την αρχική, το Δικαστήριο, καλείται, αφού συνεκτιμήσει όλους τους νομολογιακούς και νομοθετικούς παράγοντες, να τοποθετηθεί επί του θέματος, λαμβανομένου υπόψη και του …

Read More »

Περί προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης

Θεοχαρίδου Κ. Καλυψώ Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Aκολουθεί απόσπασμα από Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σημειούται πως είναι η απόφαση της πλειοψηφίας καθότι η απόφαση επί του συγκεκριμένου κατωτέρω ζητήματος δεν ήταν ομόφωνη. Το θέμα που πραγματεύεται η εν λόγω απόφαση, συνίσταται σε Αίτηση που είχε καταχωρήσει ο Εφεσείων/Αιτητής, σε Οικογενειακό Δικαστήριο και με την οποία αξιούσε όπως αναγνωρισθεί πως …

Read More »

Περί προσαγωγής περαιτέρω μαρτυρίας κατά την άσκηση της Δευτεροβάθμιας Δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

Ακολουθεί απόσπασμα από Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπό της πλήρους Ολομελείας αυτού. Περί προσαγωγής περαιτέρω μαρτυρίας κατά την άσκηση της Δευτεροβάθμιας Δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου: <…Το άρθρο 146(β) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και το άρθρο 25(3) του περί Δικαστηρίων Νόμου επιτρέπουν στο Εφετείο να δεχθεί περαιτέρω μαρτυρία. Τούτο όμως υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομολογία. Όπως παρετηρήθη από …

Read More »

Απόσπασμα απόφασης

Θεοχαρίδου Κ. Καλυψώ Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Απόσπασα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση της ποινικής δευτεροβάθμιας του δικαιοδοσίας: <…Η ποινική μεταχείριση που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα για τα αδικήματα της διάρρηξης κτιρίου και κλοπής κατά παράβαση των άρθρων 291, 294(α) και 255, είναι αυτή της επταετούς φυλάκισης, γεγονός που από μόνο του πιστοποιεί τη σοβαρότητα με …

Read More »

Περί επιβολής φόρου (πράξη Διοικήσεως, πράξη Διοικητικού οργάνου)

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                        Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Η επιβολή φορολογίας, τόσο σε Νομικά Πρόσωπα όσο και …

Read More »

Περί προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ (Δικαστήριο Ευρωπαικών Κοινοτήτων) και του ΕΚ (Ευρωπαικού Κανονισμού) 1393/2007

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Περί προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ (Δικαστήριο Ευρωπαικών Κοινοτήτων) και του ΕΚ (Ευρωπαικού Κανονισμού) 1393/2007 για επίδοση δικαστικών εγγράφων εις το Εξωτερικό και απόφαση που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου: Το ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει το θέμα καλύπτεται εμμέσως από τον Κανονισμό (ΕΚ) 44/2001 και ευθέως από τον ΕΚ 1393/2007. Τυχόν κενό ερμηνείας εκάστου …

Read More »

Περί προσαγωγής μαρτυρίας, κατά το στάδιο του Αναθεωρητικού Ελέγχου Διοικητικής Πράξης, από το Ανώτατο Δικαστήριο:

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                        Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Σύμφωνα με τους Καν. 10(2) και 19 του Διαδικαστικού …

Read More »

Περί Γενκών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου και συγκεκριμένα ως προς το άρθο 21 του Νόμου

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Νόμος του 1999 (158(I)/1999): Σύνθεση και συνεδρίες συλλογικού οργάνου: Απαραίτητη προυπόθεση για το …

Read More »

Περί εκτελεστής πράξεως

Ενότητα Διοικητικού Δικαίου: Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο πρέπει να φέρει μία πράξη της Διοικήσεως προκειμένου να μπορεί αυτή να χαρακτηρισθεί ως τέτοια, ήτοι διοικητική εκτελεστή πράξη, είναι και το γνώρισμα της εκτελεστότητας. Εν όψει τούτου του χαρακτηριστικού γνωρίσματος, η νομολογία μας είναι πάμπλουτη και θέτει το κριτήριο αυτό με περισσή σαφήνεια και …

Read More »

Διαδικασία κηρύξεως εκτελεστής αλλοδαπής αποφάσεως

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                               Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Όπως, κατ αρχήν, η αναγνώριση συντελείται με τρόπο αυτόματο ή ελλείψει ειδικής διαδικασίας, ομοίως …

Read More »

Συνέχεια στον Καν. 44/2001 – Γ’ μέρος

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου – Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας – Προστασία ασθενούς μέρους – Βάσεις αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας Ο Κανονισμός και συνακόλουθα η Κοινότητα, χαρακτηριζόμενοι από προβλεπτικότητα και ευελιξία, όπως στην αρχή αναφέραμε (Α μέρος), εκτός από την αρχή της γενικής δωσιδικίας που πρέπει πάντα να ισχύει, έχουν, κατ εξαίρεση προβλέψει και περιπτώσεις στις οποίες, λόγω συγκεκριμένων …

Read More »

Κανονισμός 44/2001 (β’ μέρος)

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς  Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου · Τα χαρακτηριστικά του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 Βασικό χαρακτηριστικό τόσο του Κανονισμού όσο και της Σύμβασης των Βρυξελλών, η οποία όπως επισημάνθηκε στο Α μέρος, έχει διασωθεί στο μεγαλύτερο της μέρος από τον Κανονισμό, είναι ότι πρόκειται για ένα Κανονισμό με διπλή λειτουργία και δράση αφού ασχολείται και ρυθμίζει τόσο την αναγνώριση …

Read More »

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.44/2001 του συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις A MΈΡΟΣ: «Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ἐς …

Read More »

Περί ναρκωτικών ο λόγος…

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                       Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Νομοθετικό Υπόβαθρο Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων ουσιών Νόμος/Δίωξις και τιμωρία/ …

Read More »

Περί κουρέματος ο λόγος

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                             Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου Την 7ην Ιουνίου 2013 εκδόθηκε η απόφαση …

Read More »

Περί Ενόρκων Δηλώσεων, επί Αιτήσεων και Διαγραφής Δικογράφου

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς                                                                                                             Δικηγόρου – Νομικού …

Read More »

Περί του άρθρου 30 του Κυπριακού Συντάγματος

Το άρθρο 30 του Συντάγματος κατοχυρώνει: Την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, Απαγορεύει την διάγνωση των αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ανθρώπου και της ποινικής τους ευθύνης από σώμα άλλο από το κατά νόμο συντεταγμένο δικαστήριο, αποκλειόμενης της σύστασης  δικαστικών επιτροπών ή έκτακτων δικαστηρίων κάτω από οιονδήποτε μανδύα, Διασφαλίζει τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης[1] Αποκλειστικός και μόνος κριτής των Αστικών Δικαιωμάτων και …

Read More »

Ιδιότητα, ρόλος και αποστολή του Δικηγόρου

Της Θεοχαρίδου Κ. Καλυψούς   (Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος) Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί οι πιο σημαντικές, απόψεις και/ή γνώμες για την ιδιότητα, τον ρόλο και την αποστολή του Δικηγόρου. Έτσι, ο Lord Macmillan το 1933, στην προσπάθεια του να δώσει τα γνωρίσματα των ασκούντων την τέχνη του δικηγορείν, είχε πει, μεταξύ άλλων, πώς: “η άσκησή της με ένα υψηλό αίσθημα …

Read More »

Φόνος εκ προμελέτης και Ανθρωποκτονία

Της Καλυψώς Θεοχαρίδου (Δικηγόρος – Νομικός σύμβουλος) Τα εν λόγω αδικήματα περιλαμβάνονται στο Μέρος V του Κεφαλαίου 154, ήτοι Κυπριακού Ποινικού Κώδικος. Το εν λόγω μέρος ρυθμίζει τα του εναντίον του Προσώπου Ποινικά Αδικήματα. Η αξία της ανθρώπινης ζωής αλλά και ο σεβασμός αυτής, αποτελεί μία από τις πρωταρχικές εγγυήσεις της Πολιτείας και η διαφύλαξη αυτού του αγαθού είναι επιβεβλημένη …

Read More »

Τι προνοεί ο νόμος σχετικά με το τραγικό συμβάν με το 5χρονο αγοράκι

Της Καλυψώς Θεοχαρίδου (Δικηγόρος – Νομικός σύμβουλος) Ο ύποπτος ενδεχόμενα να κατηγορηθεί επί το ότι “δια αμελούς, απερίσκεπτης και επικίνδυνης πράξης προκάλεσε το θάνατο”. Η νομική βάση αυτού, συνίσταται στο άρθρο 210 ΠΚ (ποινικού κώδικα Κύπρου), το οποίο και παραθέτουμε αυτούσιο: Πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης 210. Όποιος, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης, ή επικίνδυνης πράξης ή συμπεριφοράς, που …

Read More »

Αστικά αδικήματα

I. ΟΡΙΣΜΟΣ Τα αστικά αδικήματα είναι μέρος του ευρύτερου τομέα του Αστικού Δικαίου και έχουν ως βασικό γνώρισμα την επίλυση ιδιωτικής διαφοράς που αποτιμάται σε χρήμα, υπό την μορφή αποκατάστασης και αποζημίωσης. Είναι δύσκολο να δοθεί ορισμός για το τι αποτελεί αστικό αδίκημα. Θα μπορούσαμε να πούμε, όμως, ότι η δημιουργία του αστικού αδικήματος προκύπτει από την παράβαση καθήκοντος ατόμου …

Read More »

Υποχρεωτική ασφάλιση

Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει σε άλλο τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε  δρόμο χωρίς να υπάρχει εν ισχύι ασφαλιστική κάλυψη του προσώπου που χρησιμοποιεί το  όχημα για κινδύνους έναντι τρίτου. Η υποχρεωτική ασφάλιση επεκτείνεται και στις υλικές ζημιές. Η παράλειψη μιας τέτοιας ασφάλισης  συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο μάλιστα θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα τροχαία αδικήματα. Επίσης …

Read More »