H KT προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο εξαμηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου του 2013,  επισημαίνει προειδοποιώντας, ότι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, αν και αυστηρό και επώδυνο, αποτελεί τη μόνη επιλογή της χώρας για έξοδο από την κρίση,ωστόσο, παράλληλα τονίζει ότι “δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και πρέπει σε όλα τα μέτωπα να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε εκείνες τις πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό μας σύστημα και να οχυρώσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα”.

Προειδοποιεί επίσης ότι “αν και γίνονται σημαντικά βήματα προς την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην χώρα μας, οι κίνδυνοι από απρόβλεπτους ή εξωγενείς παράγοντες παραμένουν”, και σημειώνει ότι το πρόγραμμα “προσφέρει την ευκαιρία για διόρθωση πολλών δομικών στρεβλώσεων που υπάρχουν στην οικονομία καθώς και για δημιουργία των προϋποθέσεων επιστροφής σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης”.

Μόνο έτσι, σύμφωνα με την ΚΤ, “θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή έξοδο μας από την κρίση, όντας έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύψουν στην πορεία”.

Στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου του 2013, η ΚΤ χαρακτηρίζει “σημαντικό ότι στις πρόσφατες αξιολογήσεις του προγράμματος σημειώθηκαν θετικές αποκλίσεις στο δημοσιονομικό και το χρηματοοικονομικό τομέα” και τονίζει ότι οι θετικές αυτές αποκλίσεις “μας δίνουν δε τα ερείσματα για τυχόν αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα που ενδεχομένως χρειαστούμε”.

Τέτοιες θετικές αποκλίσεις, όπως αναφέρει, “δίνουν στη χώρα μας την ευχέρεια να αντιμετωπίσει καλύτερα τυχόν αρνητικές εξελίξεις που μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται από απρόβλεπτους παράγοντες και εξωγενείς επιδράσεις” και “ενισχύουν την αξιοπιστία μας τόσο έναντι των αγορών, (χαρακτηριστικά αναφέρεται και η πρόσφατη αναβάθμιση της δανειοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους S&P’s) όσο και έναντι των εταίρων μας”.

Αναφέρει, ωστόσο, ότι “το πρόγραμμα περιλαμβάνει ριζοσπαστικά διορθωτικά μέτρα, πολλά από τα οποία είναι πρωτόγνωρα για την κυπριακή πραγματικότητα, και μάλιστα σε συνθήκες υπερβολικά υψηλής ανεργίας” και προσθέτει ότι “αν και δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, πρέπει να αναγνωριστεί η ικανοποιητική, κάτω από δύσκολες περιστάσεις, πορεία υλοποίησης του προγράμματος του μνημονίου και στους τρεις προαναφερθέντες πυλώνες του προγράμματος”.

Σημειώνει, σε σχέση με τα δημοσιονομικά, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι “έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια, αντικατοπτρίζοντας τη συνετή υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τη μικρότερης έκτασης επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2013”.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2014, η ΚΤ αναφέρει ότι αυτός “παραμένει συντηρητικός και αποσκοπεί στην ενωρίτερη υλοποίηση μέρους της επιπρόσθετης δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται κατά τα έτη 2015-2018 σύμφωνα με το μνημόνιο”.

Στόχος είναι να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ, έτσι ώστε το δημόσιο χρέος να οδηγηθεί σε μια σταθερά καθοδική και βιώσιμη πορεία.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2013-2015, η ΚΤ σημειώνει τις αναθεωρήσεις που καταγράφονται στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Τρόικας, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται μείωση του ΑΕΠ για το 2013 κατά -7,7%, σε σύγκριση με -8,7% που αρχικά προβλεπόταν στο μνημόνιο και ισόποση χειροτέρευση για το 2014 (από -3,9% σε -4,8%) λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας που επικρατεί

Αναφέρει, ωστόσο, ότι “τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν θετικότερη εικόνα για το ΑΕΠ το 2013, αφού μέχρι το πρώτο εννιάμηνο αυτό συρρικνώνεται με μικρότερους ρυθμούς από ό,τι αναμένεται για όλο το έτος”, ενώ σημειώνει τη “σημαντική αύξηση” του ποσοστού ανεργίας, σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, “εικόνα που δεν αναμένεται να ανατραπεί σύντομα”.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, η ΚΤ επικαλείται τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) για το πρώτο εννιάμηνο του 2013, τα οποία καταγράφουν σημαντική βελτίωση, όπως αναφέρει, “λόγω της συνεχιζόμενης υλοποίησης του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, της συνετής εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και λόγω της λιγότερο σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2013”.

Αναλυτικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 1,9% κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με έλλειμμα της τάξης του 3,3% το πρώτο εννιάμηνο του 2012.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρει ότι σημειώνεται η πρόοδος στη μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή εγγυημένου κατώτατου εισοδήματος ώστε να παρέχεται οικονομική βοήθεια σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Αναφορά κάνει και στον οδικό χάρτη που έχει ετοιμαστεί για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος αποσκοπεί στη συγκέντρωση τουλάχιστον €1 δις μέχρι το τέλος του 2016 και επιπλέον €400 εκατ. έως το 2018 το αργότερο.

Αναφορικά με το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, η ΚΤ επικαλείται τα προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία σημείωσε “περαιτέρω σημαντική αύξηση” στο 112,1% κατά το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013 από 86,6% κατά το τέλος του 2012.

“Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος από το κράτος μέσα στα πλαίσια του μνημονίου”, προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, η ΚΤ αναφέρει ότι “η πιστή εφαρμογή του μνημονίου αποτελεί το εχέγγυο για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ, της μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού μας συστήματος στην ελληνική οικονομία αλλά και της επιδείνωσης της δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης, και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων, στην ίδια τη χώρα μας”.

Πρωταρχικός στόχος, όπως σημειώνει, “είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε η πραγματική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει”.

“Ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να διαθέτει στο εγγύς μέλλον αξιόλογου ύψους κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για να απορροφήσουν τυχόν περαιτέρω κλυδωνισμούς”, καταλήγει η ΚΤ στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου του 2013.

Check Also

Πάφος: 40χρονη επιτέθηκε στην γειτόνισσα της με πέτρα – Άρπαξε από τον λαιμό τον…

Σύμφωνα με την αστυνομία στις 7:00 το πρωί της Τρίτης (22/09), γυναίκα κατήγγειλε ότι καθώς …

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέφερε στον Γκουτέρες ιδέες και θέσεις για το Κυπριακό

Σε δημιουργικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα – ώρα Κύπρου, η συνάντηση του …