7 αγοραστές ενυπόθηκου δανείου ενήγαγε η Alpha Bank

Σε αγωγές προχωρούν οι τράπεζες….

H Alpha Bank Cyprus Ltd ενήγαγε για το υπόλοιπο ενυπόθηκου δανείου επτά αγοραστές ακίνητης περιουσίας (εφεσίβλητοι) καθώς και ένα άλλο νομικό πρόσωπο (Alpha Panaretti) το οποίο εγγυήθηκε το δάνειο, υποθηκεύοντας την ακίνητη περιουσία.

Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου για τα ΜΜΕ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι εφεσίβλητοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η τράπεζα εξασφάλισε στην κάθε αγωγή διάταγμα με το οποίο επιτρεπόταν «η επίδοση πιστού αντιγράφου του κλητηρίου εντάλματος της αγωγής και της ειδοποίησης καθώς και μετάφραση αυτών εκτός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου”.

Το κάθε διάταγμα προέβλεπε ότι η επίδοση των πιο πάνω εγγράφων θα γινόταν, «μέσω της δικαιοδοσίας που προβλέπουν οι κανονισμοί 44/01 και 1393/07 του Συμβουλίου».

Ο κανονισμός ΕΚ 1393/2007 αφορά ευθέως στον τρόπο επίδοσης και κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων «πράξεων» σε αστικές υποθέσεις, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εφεσίβλητοι, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, “ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να τους επιδοθούν αντίγραφο της μονομερούς αίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό και τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας, μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του διατάγματος για επίδοση εκτός Κύπρου, τυποποιημένο Πιστοποιητικό σύμφωνα με τον κανονισμό 1393/2007, και επεξηγηματική επιστολή των εγγράφων που θα επιδίδονταν.”

“Το πρωτόδικο δικαστήριο στην κάθε μια από τις επτά αγωγές, έκρινε την αίτηση βάσιμη και προχώρησε στην ακύρωση της επίδοσης του εντάλματος”, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου εγείρονται για την υπόθεση τρία ερωτήματα:

“Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η επίδοση της τυποποιημένης βεβαίωσης είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση ή κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις, το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει, είναι αν κριθεί ότι η επίδοση της βεβαίωσης είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση, κατά πόσον η παράλειψη της στην προκειμένη περίπτωση συνιστά λόγο ακυρότητας της επίδοσης, και το τρίτο, αν όχι, κατά πόσον η θεραπεία μπορεί να γίνει με επίδοση στο δικηγόρο που εμφανίζεται υπό διαμαρτυρία ή θα πρέπει να γίνει νέα επίδοση δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό 1393/2007”.

Check Also

Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου: Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, για άσκηση πολιτικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου: Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, για άσκηση πολιτικής πίεσης στα κέντρα λήψης …

Αβέρωφ: Η Κύπρος θα γίνει ένας από τους πιο ελκυστικούς, επενδυτικούς προορισμούς

Δήλωση Προέδρου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων Έχουμε μελετήσει πολύ σοβαρά την …