Τρία θανατηφόρα στο Κακοσκάλι: Πώς φθάσαμε ως εδώ;

Επανειλημμένα, τα τελευταία χρόνια, ως κοινοτικές αρχές της περιοχής, έχουμε προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα του δρόμου στην περιοχή Κακοσκάλι στον Ακάμα.

Σχεδόν κάθε χρόνο χάνονται και κινδυνεύουν ζωές στον συγκεκριμένο δρόμο, ωστόσο, το ζήτημα της διαπλάτυνσης του προσκρούει στις αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και στην απραξία των αρμοδίων. Έχουν άραγε ήσυχη την συνείδησή τους όσοι επιμένουν στη μη διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε όλους τους δημόσιους δρόμους διπλής κατεύθυνσης;

Οι ίδιες οι μελέτες του Τμήματος Περιβάλλοντος και το Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Natura 2000 κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει ο οποιοσδήποτε περιβαλλοντικός λόγος για τη μη διεύρυνση του δρόμου.

Οι Μελετητές που διόρισε το Τμήμα Δασών για την υλοποίηση του οδικού δικτύου του Διαχειριστικού Σχεδίου συνέστησαν εμφαντικά ότι ο δρόμος πρέπει να διαπλατυνθεί για να καταστεί ασφαλής. Συγκεκριμένα σε επιστολή τους ημερομηνίας 30/06/2020 αναφέρουν:

«…Το οδικό δίκτυο θα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια και σχετική άνεση για τις μέγιστες ταχύτητες που θα καθοριστούν ….. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ασφάλεια και σχετική άνεση στα οχήματα, λεωφορεία, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κλπ, με τις τυπικές διατομές που επιθυμείτε να εφαρμοστούν».

Όπως επισημαίνουν στη συνέχεια:

«..η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για θέματα που τυχόν προκύψουν με την εφαρμογή των τυπικών διατομών / κατευθυντήριες γραμμές που το Τμήμα σας επιθυμεί να εφαρμοστούν καθώς … δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα για δασικούς δρόμους».

Επιπλέον οι Μελετητές με επιστολή τους ημερομηνίας 29/07/2020 προς το Τμήμα Δασών αναφέρουν:

«…Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ενημέρωσε τους Μελετητές ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή (σημ. Τμήμα Δασών) δεν θεωρούνται ασφαλείς και δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τις ίδιες γραμμές. Σε ότι αφορά τους δρόμους που η αρμόδια Αρχή είναι η ΕΔΠ επιθυμούν να σχεδιαστούν δρόμοι με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 2,75 μ. εκάστη, ασφάλτινο έρεισμα πλάτους 0,75μ. εκατέρωθεν και χωμάτινο έρεισμα πλάτους 1,00μ στις περιπτώσεις επιχώματος (με στηθαίο ασφαλείας όπου απαιτείται.) ..»

Παρόλα αυτά, τα Τμήματα Δασών και Περιβάλλοντος προγραμματίζουν ετσιθελικά και παράνομα να απαγορεύσουν τη διακίνηση οχημάτων στον συγκεκριμένο δημόσιο δρόμο μόνο και μόνο για να μην τον διαπλατύνουν ως οφείλουν να πράξουν, για δήθεν περιβαλλοντικούς λόγους που αδυνατούν να υποστηρίξουν με στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, η Επαρχιακή Διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθούν παθητικά τα γεγονότα, αγνοώντας την επίσημη θέση του πλέον αρμόδιου τμήματος, που είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να σημειωθούν τρία θανατηφόρα δυστυχήματα.

Όπως επιβεβαίωσε και επίσημα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με επιστολή του, τόσο προς τα οργανωμένα σύνολα που φέρουν αντιστάσεις, όσο και προς τα Τμήματα Δασών και Περιβάλλοντος, ο συγκεκριμένος δρόμος ήταν ανέκαθεν και είναι εγγεγραμμένος στα επίσημα χωρομετρικά σχέδια ως δημόσιος δρόμος.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον περί Δημοσίων Οδών Νόμο αποτελεί ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση της διακίνησης και της ελεύθερης διέλευσης του κοινού από οιονδήποτε δημόσιο δρόμο. Εντούτοις το Υπουργείο Γεωργίας εμμένει στον αποκλεισμό τόσο των κατοίκων της κοινότητας στην οποία υπάγεται, όσο και των χιλιάδων επισκεπτών, κυνηγών και άλλων πολιτών της Δημοκρατίας να χρησιμοποιεί ελεύθερα έναν δημόσιο δρόμο.

Ανδρέας Χριστοδούλου Μάχιμος,

Κοινοτάρχης Νέου Χωριού

 

 

 

 

 

Check Also

Με ορθολογισμό απέναντι στον «Τούρκο Νέρωνα»

Τον Σεπτέμβρη του 2018 γράφαμε: Καθώς η τουρκική οικονομία βυθίζεται, η συνταγή του Ερντογάν θα …

Η ρύπανση δεν μετακομίζει

Του Γιώργου Περδίκη* «Η κοινωνία της ρύπανσης δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται», έγραφαν οι αφίσες της Οικολογικής …