Τίθεται σύντομα σε εφαρμογή το Σχέδιο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, που ενέκρινε η Κομισιόν

Όπως δήλωσε ο  Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) Χαράλαμπος Πετρίδης, η Ευρωπαική επιτροπή ενέκρινε το  κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.

Το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα και εντός του Καλοκαιριού για να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από τους δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια και έχουν υποθήκη την πρώτη τους κατοικία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το κυπριακό σχέδιο για τη στήριξη ιδιωτικών νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση δανείων είναι σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες μπορούν να λάβουν επιχορήγηση που δεν χρειάζεται να επιστραφεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια είναι εγγυημένα έναντι της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. Στόχος είναι να μη χάσουν την κύρια κατοικία τους οι δανειολήπτες αυτοί.

Η επιχορήγηση θα γίνεται μέσω τραπεζών στην Κύπρο. Περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 10.000 ευρώ ανά έτος και ανά δανειολήπτη για μια περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία συναπτά έτη. Το σχέδιο έχει προϋπολογισμό ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Στην περίπτωση των ιδιωτικών νοικοκυριών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι επιχορηγήσεις είναι είτε κοινωνικού χαρακτήρα είτε είναι πολύ μικρές για να έχουν επιπτώσεις στο εμπόριο.

Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό το σκέλος του μέτρου δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Εξάλλου, η Επιτροπή εξέτασε επίσης αν το μέτρο μπορεί να προσφέρει ένα πλεονέκτημα στις τράπεζες που καταβάλλουν τις επιχορηγήσεις και έκρινε ότι το πρόγραμμα επιχορηγήσεων αυξάνει το ποσό αποπληρωμής που λαμβάνουν οι τράπεζες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό παρέχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες και, ως εκ τούτου, συνιστά κρατική ενίσχυση.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι το μέτρο δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο είναι καλά στοχευμένο, είναι περιορισμένο σε χρονική διάρκεια και πεδίο εφαρμογής και ότι οι έμμεσες ενισχύσεις στις τράπεζες περιορίζονται σε ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου, δηλαδή να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χάσουν οι δανειολήπτες το σπίτι στο οποίο ζουν.

Επιπλέον, όλοι οι ενυπόθηκοι δανειστές που είναι εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο σχέδιο καθιστώντας έτσι το σχέδιο αμερόληπτο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ.

O κ. Πετρίδης είπε ότι το σχέδιο απευθύνεται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και σημείωσε πως πριν αυτό τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων όπως είναι μεταξύ άλλων η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας.

Είπε ακόμη ότι για το σχέδιο θα ενημερωθεί και ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών, τονίζοντας ότι “οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν το σχέδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι είναι χαμηλά αμειβόμενα και δεν πρέπει να τύχουν έξωσης να προσφύγουν σε αυτό το Σχέδιο ως τελευταίο δίχτυ προστασίας της πρώτης τους κατοικίας”.

“Το σχέδιο αποτελεί το τελευταίο δίχτυ προστασίας με μέγιστο ύψος δανείου €300.000 και μέγιστη τρέχουσα εκτιμημένη αξία ακινήτου €250.000 με ανώτατο ποσό επιδότησης €10.000 κατά έτος κατά οφειλέτη”, υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ είπε ότι για την υλοποίηση του σχεδίου έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2016 ποσό ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορεί να καλύψει μέγιστο ποσό δανείου, ανά φυσικό πρόσωπο, ύψους 10.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι τουλάχιστον 200 πρώτες κατοικίες για το 2016.

Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι θα πρέπει πρώτα να έχουν εξαντλήσει όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες για να μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το σχέδιο του ΚΟΑΓ. Σημείωσε ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει πρώτα να αποταθούν σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για την κατάρτιση προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής μέσω του πλαισίου Αφερεγγυότητας και στη συνέχεια να αποταθούν στον ΚΟΑΓ σε περίπτωση που πληρούν τα διάφορα κριτήρια του Σχεδίου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας (εισοδηματικά, αξίας κατοικίας και άλλα).

Check Also

Καταδίκες σε εταιρείες στη Λάρνακα για παραβάσεις ασφάλειας και υγείας

Καταδίκες σε εταιρείες στη Λάρνακα για παραβάσεις ασφάλειας και υγείας Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, …

Πετροβολισμοί και επεισόδια στο Πουρνάρα – Τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί και 2 Αστυνομικοί…

Μάχη με τις πέτρες στο Πουρνάρα: Ενεπλάκησαν σε καυγά δύο διαφορετικές ομάδες – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί …