Στρατηγικό Σχέδιο του Υπ. Εσωτερικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, παρουσίασε στα μέσα ενημέρωσης το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2014 – 2016, με στόχο, μέσα από σύγχρονες μεθόδους και τρόπους διοίκησης και με την υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης, να καταστήσει το κατ’ εξοχήν Υπουργείο του Πολίτη πρότυπο δημόσιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας.

“Τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση και αναδιαμόρφωση των σχέσεων του Υπουργείου με τον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη, όσο και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και συνέργειές του με τους εταίρους μας, με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, τόνισε ο κ. Χάσικος στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

“Αυτός, ακριβώς, είναι ο ρόλος και ο σκοπός ύπαρξης του Στρατηγικού Σχεδίου”, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, διαβεβαιώνοντας ότι “τίποτε δεν έχει αφεθεί στην τύχη”, ότι είναι πεποίθησή του πως μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι που εμπεριέχονται στο Σχέδιο και ότι “προς εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, έχει ιδρυθεί εξαμελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, που στελεχώνεται από έξι λειτουργούς, οι οποίοι υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών”.

“Αποστολή τους”, είπε ο κ. Χάσικος, “είναι να ελέγχουν, ακριβώς, την πορεία εφαρμογής αυτού του Σχεδίου αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των πολιτικών αποφάσεων του Υπουργού, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι συνάδουν με τις προεκλογικές εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, ισονομία και αξιοκρατία”.

“Αλλά, βεβαίως”, συνέχισε και με την κορυφαία προτεραιότητα, που είναι η εξυπηρέτηση του Πολίτη”, ενώ “το Σχέδιο θα υλοποιείται μέσω των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης, τα οποία με τη σειρά τους θα ελέγχονται μέσω Τριμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου”.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς πείθει ότι “με διαφάνεια και αντικειμενικότητα” θα γίνεται ο έλεγχος, όταν οι ελέγχοντες λειτουργοί θα υπάγονται απευθείας στον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Χάσικος δήλωσε ότι “ο Υπουργός ελέγχεται από την κοινωνία των πολιτών, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας”.

“Εκείνο, το οποίο επιχειρεί σήμερα ο Υπουργός”, πρόσθεσε, “όπως και ο κάθε Υπουργός της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία αυτών των ομάδων εσωτερικού ελέγχου, είναι να ελέγχει ο καθένας το Υπουργείο του και δεν μπορεί, σε καμμίαν περίπτωση, ελέγχων και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο”.

“Δηλαδή”, συνέχισε, “εάν αυτή η ομάδα υπήγετο στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, τότε ο Γενικός Διευθυντής θα συγκέντρωνε στο πρόσωπό του και τις δύο ιδιότητες, αυτή του ελέγχοντος και αυτή του ελεγχομένου”.

“Ακριβώς αυτό θέλαμε να αποφύγουμε εμείς και είπαμε ότι αυτή η ομάδα εσωτερικού ελέγχου θα αναφέρεται κατευθείαν στον Υπουργό, ως επίσης και θα παίρνει οδηγίες/ εντολές κατευθείαν από τον Υπουργό και αυτός -κατά την άποψή μας- είναι ο καλύτερος τρόπος, αφού έχει την ευθύνη που την έχει ούτως ή άλλως το πολιτικό πρόσωπο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να ελέγχει η Κυβέρνηση κατά πόσον οι αποφάσεις της υλοποιούνται, διότι διαφαίνεται ότι πολλές από τις πολιτικές αποφάσεις είτε αργούν είτε δεν υλοποιούνται καθόλου και ο λόγος είναι απλός: διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος, πέραν αυτού που γίνεται από πλευράς Γενικού Διευθυντή”.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2016 επικεντρώνεται στο ότι, σε βάθος τριών ετών, θα πρέπει να επιτευχθούν πέντε στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών, η διαμόρφωση ενός γόνιμου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη διενέργεια επενδύσεων και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η διασφάλιση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαχείριση των σχέσεων του Υπουργείου με όλους τους εταίρους του και σε όλα τα επίπεδα και η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης.

Σε ομιλία του στη διάρκεια της παρουσίασης του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπόνησε ο Τομέας Στρατηγικής και Σύνθεσης του Υπουργείου και που καλύπτει την περίοδο 2014 – 2016, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, επεσήμανε ότι “κανένας σύγχρονος Οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργεί με επιτυχία, όταν η δράση του αφήνεται στον παράγοντα τύχη” και ότι “το Στρατηγικό Σχέδιο 2014 – 2016 καταγράφει τις στρατηγικές επιδιώξεις για την επόμενη τριετία, όπου καθίσταται πλέον ξεκάθαρο ότι η στρατηγική προσέγγιση είναι απολύτως πολιτο-κεντρική”.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, “το Υπουργείο Εσωτερικών στην υπηρεσία του πολίτη, είναι ο πρώτος και κύριος άξονας προτεραιότητας του πρώτου στρατηγικού σχεδίου”.
“Ο πολίτης τίθεται στο επίκεντρο και όλοι οι διαθέσιμοι πόροι μας επιστρατεύονται για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτησή του”, είπε ο κ. Νικολαΐδης, δηλώνοντας πως “μια σύγχρονη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανοικτή δημόσια διακυβέρνηση βασίζει τη δράση της σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες, όπως είναι η ισονομία, η ακεραιότητα και η διαφάνεια”.

“Για το σκοπό αυτόν και επειδή θέλουμε να εννοούμε αυτά που διακηρύττουμε”, πρόσθεσε, “έχουμε, πέραν του Τομέα Στρατηγικής και Σύνθεσης, ιδρύσει σε επίπεδο Υπουργείου ένα Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, ακριβώς για να ελέγχει την εφαρμογή της πορείας του σχεδιασμού του Υπουργείου”.

“Έχουμε υιοθετήσει και θέσει σε άμεση λειτουργία συστήματα λογοδοσίας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Υπουργείου”, συνέχισε ο κ. Νικολαΐδης, δηλώνοντας πως “η στρατηγική μας θα αναπτύσσεται και θα υλοποιείται μέσω των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης, στην ετοιμασία των οποίων θα συμμετέχει όλο το προσωπικό, ενώ θα ελέγχεται κάθε τρεις μήνες και μέσω των Εκθέσεων Προόδου”.

“Το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2014 – 2016”, όπως ανέφερε ο κ. Χάσικος, είναι “ένα Σχέδιο μακράς πνοής, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών αλλά και ανεπτυγμένων χωρών εκτός Ευρώπης”.

Στόχος, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών είναι “η καλύτερη, αμεσότερη, αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, κάτι που επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων και με τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας”.

“Όλοι γνωρίζουν”, συνέχισε, “πως το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μια τεράστια Δημόσια Διοίκηση, που αποτελείται από ένα πολύπλοκο φάσμα ευαίσθητων Τομέων και Υπηρεσιών, με χρονοβόρες διαδικασίες, νομοθεσίες και κανονισμούς” και, “σε κάποιες περιπτώσεις, γινόμαστε και δέκτες παραπόνων όχι τόσο για τον τρόπο όσο για το χρόνο που χρειαζόμαστε για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη”.
“Υπάρχει, δηλαδή”, δήλωσε ο κ. Χάσικος, “διάχυτη η εντύπωση της γραφειοκρατίας, πολλές φορές καθ’ υπερβολή, και μέσα στο μυαλό όλων γραφειοκρατία ίσον καθυστερήσεις”.

Ο Υπουργός επεσήμανε, επίσης, πως, “στις πλείστες των περιπτώσεων, η όποια γραφειοκρατία παρατηρείται στη Δημόσια Υπηρεσία είναι απότοκο της έλλειψης Σχεδίου Δράσης, ενός μακροπρόθεσμου δηλαδή προγραμματισμού στόχων, προτεραιοτήτων, εσωτερικού ελέγχου, τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των κακώς εχόντων ή και πρόληψης αστοχιών, αλλά κυρίως είναι απότοκο έλλειψης παρακολούθησης υλοποίησης των πολιτικών ή και της ουδόλως εφαρμογής τους”.

Δεν υπάρχει παρακολούθηση της συνέχειας εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται, είπε ο Υπουργός, για αυτό και “όλα αυτά καταλήγουν στο να μην εξυπηρετείται ο πολίτης, να διασπαθίζεται δημόσιο χρήμα και να χάνεται πολύτιμος χρόνος”.

Ερωτηθείς για το κατά πόσον υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια δημιουργίας περισσότερων Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση των ήδη λειτουργούντων και για να περιορισθούν οι καθυστερήσεις στη εξυπηρέτηση των πολιτών και η γραφειοκρατία, ο κ. Χάσικος δήλωσε ότι, “παρά το ότι τα ΚΕΠ δεν υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ότι ιδρύθηκαν με απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης”, διαπιστώνει πως “είναι αποτελεσματικότατα”.

“Είναι ένας θεσμός, ο οποίος”, πρόσθεσε, “λειτούργησε προς όφελος του πολίτη και εάν φαίνονται ολίγο πιεσμένα κατά τον τελευταίο καιρό αυτό οφείλεται στο ότι προέκυψαν κάποιες ανάγκες, όμως κάνουν ό,τι μπορούν στα ΚΕΠ”.

“Αυτά, όμως, για τα οποία ομιλούμε σήμερα εδώ”, δήλωσε ο κ. Χάσικος, “δεν έχουν να κάνουν τίποτε με τα ΚΕΠ και το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών είναι από μόνο του ένα τεράστιο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, είναι το Υπουργείο του Πολίτη και έχει να κάνει με τον πολίτη πολύ περισσότερο άμεσα σε σύγκριση με άλλα Υπουργεία”.

“Έχει να κάνει, επίσης, με τους αλλοδαπούς”, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως, “όταν λέμε πως 250.000 αλλοδαποί ευρίσκονται στην Κύπρο, ας ληφθεί υπ` όψη ότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι ούτε τέσσερεις φορές περισσότερος απο τις 250.000 των αλλοδαπών, άρα λοιπόν ο όγκος εργασίας και το εύρος δραστηριοτήτων αυτού του Υπουργείου είναι τεράστιο και, συνεπώς, μέσα από το στρατηγικό αυτό σχέδιο, στοχεύουμε κυρίως στο να διευκολύνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και εκεί, όπου πρέπει να αφαιρεθούν κάποιες, θα τις αφαιρέσουμε, έτσι ώστε αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας, στο βαθμό που μπορούμε, να το περιορίσουμε, για να μην ομιλήσω για εξόντωσή του, να το πράξουμε”.

Στην ερώτηση εάν περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο κάτι και για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ο κ. Χάσικος δήλωσε ότι “περιλαμβάνει κάτι, με την ακόλουθη έννοια: το κάθε Τμήμα ή Υπηρεσία, που οργανικώς ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να καταθέσει τις απόψεις του, τις προτάσεις του, τις εισηγήσεις του, το τί πιστεύει ή θα ήθελε να αλλάξει προς το σκοπό της βελτίωσης και όλα αυτά ο καθένας θα τα δώσει, θα υπάρξει αξιολόγηση στο πνεύμα του Στρατηγικού Σχεδίου και ανάλογα θα είναι και τα αποτελέσματα”.
“Θέλουμε και οφείλουμε να καταστούμε μια σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία ευρωπαϊκών προδιαγραφών και να πρωτοπορήσουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη”, δήλωσε ο κ. Χάσικος.

Κληθείς να σχολιάσει χθεσινές δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ για την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας και αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας των δημόσιων υπαλλήλων, ο κ. Χάσικος δήλωσε ότι “ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, πολύ περισσότερο εάν ο ομιλών είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας”.

“Φαίνεται ότι”, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, “στην προσπάθειά του να διαχειρισθεί αυτήν τη μεγάλη περιουσία της Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος είχε προβλήματα με το πώς τον αντιμετώπιζε διαχρονικά το κράτος, η Κυβέρνηση και η Δημόσια Υπηρεσία”.

“Εγώ”, πρόσθεσε ο κ. Χάσικος, “να ευχηθώ στο Μακαριώτατο Καλά Χριστούγεννα, Καλό Νέο Έτος και να μην ανησυχεί, διότι η Δημόσια Υπηρεσία θα ανταποκριθεί πλήρως στα αιτήματα αλλά και στις ανάγκες που έχει η Εκκλησία για διαχείριση της περιουσίας της”.

Check Also

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πάνω από €284 εκατ. τα ανεκτέλεστα εντάλματα

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πάνω από €284 εκατ. τα ανεκτέλεστα εντάλματα Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει …

Προσοχή: Απάτη μέσω email για επιβολή δασμών στα ταχυδρομεία

Προσοχή: Απάτη μέσω email για επιβολή δασμών στα ταχυδρομεία Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πληροφορούν το κοινό …