Πρόγραμμα εθελουσίας στην Τράπεζα Κύπρου

Επιδιώκοντας να προσαρμόσει τα κόστη λειτουργίας σε συνθήκες «κρίσης» η Τράπεζα Κύπρου προχωρά πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε Ελλάδα και Κύπρο .

Στόχος είναι το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων και  «από την επιτυχία του, θα εξαρτηθεί εάν θα χρειαστεί να προβεί σε επιπλέον ενέργειες στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Συγκροτήματος Τράπεζας Kύπρου (Ελλάδας) με βαθμό έως και Supervisor και οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) με το Συγκρότημα Ελλάδας.

Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται με τέτοιες συμβάσεις ως συνταξιούχοι ή όσοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν προϋποθέσεις λήψεως πλήρους σύνταξης γήρατος έως 31/12/2015 καθώς επίσης και όσοι έχουν ήδη – κατά τη δημοσίευση της παρούσας – υποβάλει έντυπη ενυπόγραφη δήλωση παραίτησης.

Check Also

Υπ. Υγείας: Στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού

Υπ. Υγείας: Στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού   Στο πλαίσιο των προσπαθειών του …

H&M: Αύξηση 64% στα κέρδη προ φόρων – Ο φιλόδοξος στόχος…

Έναν φιλόδοξο στόχο για την H&M έθεσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας fast-fashion, Χέλενα Χέλμερσον: …