Νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας για εξαιρέσεις από τεστ PCR για μετακινήσεις

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα που τροποποιεί διατάξεις του διατάγματος της προηγούμενης Πέμπτης σε σχέση με την μετακίνηση πολιτών από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Επίσης αναφέρεται ότι για ιατρικούς σκοπούς (επίσκεψη σε ιατρό, διαγνωστικό κέντρο, νοσηλευτήριο για επέμβαση, ιατρικό κέντρο για θεραπεία, κοκ), δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης, εφόσον οι ασθενείς έχουν ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό που να αποδεικνύει τον σκοπό της μετακίνησής τους.

Αυτούσιο το διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 53) του 2020.

Καθορισμός μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού- COVID-19.

2. Επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμο-καθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 52) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19, δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

2.1 Η πρώτη επιφύλαξη του Κανονισμού 2.7(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

«Νοείται ότι οι εργαζόμενοι καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (xv) πρέπει να κατέχουν αρνητικό Μοριακό Τεστ (PCR), εξαιρουμένων των κατηγοριών (vi) για τον ασθενή και σε περίπτωση που συνοδεύεται, το συνοδό του, (xiv) και για τα άτομα της κατηγορίας (xv) μόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν ανθρωπιστικοί ή/και απρόβλεπτοι λόγοι, οι οποίοι καταγράφονται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισχύ τις τελευταίες 7 ημέρες αρχής γενόμενης την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 05.00 π.μ.:.».

2.2 Ο Κανονισμός 2.7(π) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, τροποποιείται με την διαγραφή του σημείου του κόμματος, στο τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.».

2.3 Ο Κανονισμός 2.7(ωε)(i) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπό-διση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, τροποποιείται με την διαγραφή της λέξης «ανοικτών» (πρώτη γραμμή), αμέσως πριν τη φράση «αθλητικών εγκαταστάσεων».

2.4 Ο Κανονισμός 2.10 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στο σημείο (1,) αμέσως μετά την φράση «Τμημάτων/Υπηρεσιών του», της ακόλουθης φράσης «καθώς και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου»,

(β) με τη διαγραφή του σημείου (6) και αντικατάστασή του με το ακόλουθο σημείο (6): «(6) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,»,

(γ) με την προσθήκη, στο σημείο (10), αμέσως μετά την φράση «Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,», της φράσης «το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,»,

(δ) με την προσθήκη στο σημείο (11), αμέσως μετά τη φράση «Τμήμα Δασών», του σημείου του κόμματος και της φράσης «, η Μετεωρολογική Υπηρεσία»,

(ε) με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος σημείου (30) και την προσθήκη, αμέσως μετά των ακόλουθων νέων σημείων 31, 32, 33 και 34:

«(31) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, την Υπηρεσία Ασφάλειας και Εγκαταστάσεων, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,

(32) οι συμμετέχοντες στο Εθνικό Συμβούλιο,

(33) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, και

(34) το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρο-μείων.».

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κωνσταντίνος Ιωάννου

Υπουργός Υγείας

Check Also

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου …

Ο Νίκος Νουρής ζήτησε την συνδρομή ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ροή μεταναστών από νεκρή ζώνη

Την συνδρομή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα μέσω της …