Ελεγκτική Υπηρεσία: Τι αναφέρει για τη διαπραγμάτευση με Ryanair

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την Έκθεσή της για τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές («Εταιρεία»)

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 26.1.2015, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στην υπό αναφορά Έκθεση της Υπηρεσίας μας υπήρχε η εξής αναφορά ως προς τη συνάντηση που είχε γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2014, στην οποία παρευρέθηκαν η τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευση, οι Κυπριακές Αερογραμμές με τους οικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, και η + ως ένας εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών:

«Στη συνάντηση με τη Ryanair παρευρέθηκε ο Δικηγόρος κ. Σωτήρης Πίττας του δικηγορικού γραφείου Soteris Pittas & Co LLC, ως νομικός σύμβουλος της Ryanair, πλαισιωμένος από άλλα τρία άλλα πρόσωπα που φάνηκε ότι αποτελούσαν στελέχη του δικηγορικού του γραφείου και τα οποία κατέγραψαν το όνομα τους στη λίστα των παρευρισκομένων ως Pitta Maria, Nikolas Christakis και Maria Kom. Roussou.

Από επίσημα στοιχεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δικηγόροι με το όνομα Nikolas Christakis και Maria Kom. Roussou αλλά Χριστοφίνης Νικόλας και Μαρία Κωμοδρόμου. Στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου Nicos Chr. Anastasiades & Partners φαίνονται και οι δύο ως εργαζόμενοι στο γραφείο αυτό. Ο κ. Σωτήρης Πίττας και η κα Μαρία Πίττα φαίνονται στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου Soteris Pittas & Co LLC ως εργαζόμενοι στο γραφείο αυτό».

Μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης μας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Ως προς τον τρόπο καταγραφής των ονομάτων των παρευρισκομένων στη συνάντηση δικηγόρων, το ερευνόν πρόσωπο, αφού εξέτασε τις δοθείσες εξηγήσεις και την περιβάλλουσα μαρτυρία, κατέληξε στο εύλογο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ονομάτων των υπό έρευνα δικηγόρων ή του γραφείου στο οποίο ανήκουν.Ούτε και διαπίστωσε ότι οποιοσδήποτε των παρευρισκομένων παραπλανήθηκε ως προς την ταυτότητα ή ιδιότητα των δικηγόρων και ως προς τις εμφανίσεις για ενδιαφερόμενα πρόσωπα».

Η απόφαση αυτή του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι απόλυτα σεβαστή και εν πάση περιπτώσει αφορά μέλη του, και όχι ελεγχόμενο φορέα της Υπηρεσίας μας.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν αναιρεί την ορθότητα και το εύλογο του συμπεράσματος που υπήρχε στη δική μας Έκθεση, ότι δηλαδή στη συνάντηση της 31ης Οκτωβρίου 2014 ο δικηγόρος κ. Πίττας ήταν πλαισιωμένος από άλλα τρία άλλα πρόσωπα «που φάνηκε ότι αποτελούσαν στελέχη του δικηγορικού του γραφείου». Προς επίρρωση τούτου, αντίγραφο της λίστας των παρευρισκομένων που μας είχε δοθεί από το Γενικό Λογιστήριο επισυνάπτεται. Τα στοιχεία τρίτων προσώπων έχουν διαγραφεί.

Check Also

Λόγω χιονόπτωσης έκλεισαν οι ακόλουθοι δρόμοι…

Λόγω χιονόπτωσης, έχουν ΚΛΕΙΣΕΙ οι ακόλουθοι δρόμοι: Διαμέρισμα Μόρφου Κακοπετριάς – Καρβουνά, Πεδουλά – Προδρόμου, …

Αλλαγές από σήμερα στο safe pass όσων νοσούν – Αλλαγή στο CovSCAN

Αλλαγές από σήμερα στο safe pass όσων νοσούν το οποίο και μπαίνει προσωρινά στον πάγο, …