Γ.Ελεγκτής: Λάθη και παραλείψεις στο κόψιμο ακακιών – Τι εισηγείται

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος «”Μαραυλής”» αναρτήθηκε, σήμερα, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αφού διενήργησε την ενδεικνυόμενη έρευνα μετά από καταγγελία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκρίζωση ακακιών και καταστροφή αμμοθινών με μπουλντόζες από συνεργείο του Τμήματος Δασών, σε μία από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων στο κρατικό δάσος «Μαυραλής», εισηγείται όπως στο Διαχειριστικό Σχέδιο που εφαρμόζεται στην περιοχή προστεθούν και δράσεις για την απομάκρυνση των υπάρχοντων μεταλλευτικών υπολειμμάτων, τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή στη δημόσια υγεία.

Περαιτέρω η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων αυτών θα πρέπει να γίνει με ορθό σχεδιασμό και στην κατάλληλη χρονική εποχή, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ωοτοκία και η εκκόλαψη της χελώνας Caretta-caretta.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν στην απομάκρυνση των μεταλλευτικών υπολειμμάτων είναι προς την ορθή κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ των συναρμοδίων Τμημάτων και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης που σκοπό είχε τη διερεύνηση καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκρίζωση ακακιών και καταστροφή αμμοθινών με μπουλντόζες από συνεργείο του ΤΔ, σε μία από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων στο κρατικό δάσος «Μαυραλής».

Στη σχετική έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει το θέμα αυτό απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3.4.2019 και παρατηρεί ότι η απομάκρυνση της ακακίας στην υπό αναφορά περιοχή με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο ήταν επιβεβλημένη, ωστόσο θεωρεί ότι, αυτή έγινε βεβιασμένα και χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων σχεδιασμός όσον αφορά στα μέτρα που θα έπρεπε να λαμβάνονταν από το ΤΔ, ώστε να μην επηρεάζονταν αρνητικά τα είδη προστασίας που υπάρχουν στην περιοχή, αφού ελλόχευε ο κίνδυνος ενδεχόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν, εκ των υστέρων, συσκέψεις για να αποφασιστούν οι δράσεις για την προστασία μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης προστατευόμενης περιοχής που αποτελεί χώρο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελώνων, συνεχίζει.

Ακολούθως αφού δηλώνει πως θα ήταν ορθότερο να προηγείτο ενημέρωση της Επιστημονικής Επιτροπής προσθέτει πως το ΤΔ όφειλε να διαβουλευτεί μαζί του πριν την προώθηση οποιωνδήποτε ενεργειών.

Σημειώνεται στην έκθεση πως το ΤΑΘΕ δεν ήταν αντίθετο με την αφαίρεση των ακακιών προς αποκατάσταση της αυτοφυούς βλάστησης, ωστόσο σε μια τέτοια οικολογικά σημαντική περιοχή, που αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο ωοτοκίας των χελώνων Caretta-caretta, θα έπρεπε να γίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Διαπιστώνει ότι η περίοδος που έγινε η εκρίζωση και το κάψιμο των ακακιών δεν ήταν η κατάλληλη, καθότι απείχε μόλις ενάμιση μήνα από την περίοδο ωοτοκίας των χελώνων Caretta-caretta και ως εκ τούτου δεν υπήρχε μεγάλο χρονικό περιθώριο για διενέργεια εργασιών αποκατάστασης της υπό αναφορά περιοχής.

Αναφέρει τέλος πως διαφάνηκε, δεν είχε καταρτιστεί πρόγραμμα διαδικασιών/εργασιών που να αφορούσαν στην εκρίζωση και κάψιμο των ακακιών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των πιο πάνω ενεργειών.

Check Also

Αβέρωφ: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό αντίδοτο στις δυσκολίες που έρχονται από το να έχεις μια δυνατή οικονομία

Αβέρωφ: Επειδή έρχονται δύσκολα για τον τόπο μας, έρχονται δύσκολα για την παγκόσμια και την …

Επίσημη επίσκεψη Κασουλίδη στο Κατάρ – Θα διαβιβάσει γραπτό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης αναχωρεί σήμερα για τη Ντόχα του Κατάρ, όπου θα …