Αύξηση του παρεχόμενου χρόνου στη Λογοθεραπεία και στην Ειδική εκπαίδευση

Της Χρίστης Βασιλείου

Τα προβλήματα στην Ειδική εκπαίδευση δυστυχώς παραμένουν, διαιωνίζονται και αυξάνονται εδώ 22 χρονιά, μετά και την εφαρμογή της  νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των μαθητών και μαθητριών που χρήζουν και έχουν εγκριθεί για παροχή ειδικής εκπαίδευσης,  παραμένει ο λιγοστός χρόνος στήριξης και θεραπείας που παρέχεται στα παιδιά σε εβδομαδιαία βάση.

Συγκεκριμένα στην Ειδική Εκπαίδευση παρέχεται στα παιδιά που χρήζουν και έχουν εγκριθεί για ειδική εκπαίδευση 72 λεπτά την εβδομάδα και 54 λεπτά/εβδομάδα σε όσα παιδιά έχουν εγκριθεί για λογοθεραπεία. Ιδιαίτερα το συγκεκριμένο πρόβλημα διαφαίνεται στην λογοθεραπεία κατά την οποία τα 54 λεπτά δεν εξυπηρετούν την επίτευξη στοχοθέτησης για το κοινό συμφέρον του παιδιού, εφόσον αναγκάζεται ο/η λογοθεραπευτής/ρια σε διαμοιρασμό του παρεχόμενου χρόνου σε 20λεπτες συνεδρίες και ομαδοποίηση των παιδιών.

Να σημειωθεί πως λόγω και της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της εξάπλωσης του ιού covid-19, το τελευταίο διάστημα, έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο ο παρεχόμενος χρόνος θεραπείας στα παιδιά, λόγω της αντισηψίας που πρέπει να λαμβάνουν τα παιδιά με το πλύσιμο των χεριών και την αποστείρωση του εξοπλισμού (τραπέζι, καρέκλα, plexiglass αν υπάρχει και παιχνίδια ή εξειδικευμένος εξοπλισμός).

Εν κατακλείδι, πρωτίστως για το κοινό συμφέρον των παιδιών και κατά δεύτερο λόγο  για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να επιτύχει τους στόχους τους, ο εβδομαδιαίος χρόνος που παρέχεται για λογοθεραπεία στα παιδιά που έχουν εγκριθεί, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον σε 80 λεπτά για κάθε παιδί από 54. Στα παιδιά των ειδικών μονάδων και ειδικών σχολείων απαιτούνται επιπλέον ακόμη και 120 λεπτά  λόγω των πολλαπλών αναγκών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Σημειώνεται δε ότι ο ελάχιστος χρόνος στήριξης και θεραπείας που προσφέρεται για κάθε παιδί, έχει και ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των παιδιών που παρακολουθεί κάθε εκπαιδευτικός, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν από το γεγονός αυτό. Αν πραγματικά θέλουμε τόσο η Ειδική Εκπαίδευση όσο και η Λογοθεραπεία να εφαρμόζονται σωστά προς όφελος των παιδιών μας, τότε ο παρεχόμενος χρόνος για κάθε παιδί πρέπει να αυξηθεί και να είναι τέτοιος ώστε ο Ειδικός Εκπαιδευτικός/λογοθεραπευτής να έχει τη δυνατότητα να πετύχει τους στόχους του.

Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπεύτρια

Μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Check Also

Εξέγερση του Πολυτεχνείου – Το χρονικό των γεγονότων και συμπεράσματα

Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη*                  17 Νοεμβρίου …

Για το Κραν Μοντανά

Για το Κραν Μοντανά Η αποσπασματική δημοσιοποίηση πρακτικών από συναντήσεις στο Κραν Μοντανά και η …