Αξιοκρατία στην Αστυνομία: Μετουσιώνοντας τη διακήρυξη σε πράξη

Άρθρο του Υπουργού Δικαιοσύνης

Την τελευταία πενταετία αποδείξαμε ότι για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας και τον περιορισμό της δυνατότητας για κατάχρηση εξουσίας στην Αστυνομία δεν παραμείναμε στα λόγια. Μέσα από συγκεκριμένα μέτρα μετουσιώθηκε η διακήρυξη για εφαρμογή και εμπέδωση της αξιοκρατίας σε πράξη, με πλήρη διαφάνεια στην αιτιολόγηση των αποφάσεων μας και των κριτηρίων επιλογής μας.

Για πρώτη φορά υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με τις διοικητικές αποφάσεις των Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, πρώτη φορά έγινε επανεξέταση των προαγωγών και όχι επαναπροαγωγή των ιδίων μελών. Δεν ακολουθήθηκε η πρακτική του παρελθόντος, όπου παραγνωρίζονταν κατ’ επανάληψη οι αποφάσεις των Δικαστηρίων και επαναλαμβάνονταν οι προαγωγές των ιδίων με βάση «ξένα κριτήρια».

Η έννοια της αξιοκρατίας δεν έχει κανένα νόημα όταν οι προαγωγές ακυρώνονται στη συνέχεια από το Δικαστήριο ως αναξιοκρατικές. Γιατί η αναξιοκρατία έχει συνέπειες τόσο όσον αφορά στην απόδοση των μελών της Αστυνομίας που αδικούνται όσο και σε σχέση με την οικονομική αποζημίωση. Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο επανεξέτασης των 10 ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων σε προαγωγές στην Αστυνομία το κράτος κλήθηκε να καταβάλει αναδρομικούς μισθούς ύψους 293,853 ευρώ.

Συμμόρφωση όμως με τις Αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν υπήρξε μόνο όσον αφορά στις προαγωγές της Αστυνομίας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης όλη αυτήν την περίοδο να αποκαταστήσει την αξιοκρατία επιδείχθηκε σε όλα τα επίπεδα. Οι προσλήψεις των νέων μελών στην Αστυνομία έγιναν μέσα από την εφαρμογή νέων, αναθεωρημένων και αξιοκρατικών κριτηρίων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της αποτελεσματικότητας. Καταργήθηκε η προσωπική συνέντευξη και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά διαδικασίες που δεν άφηναν περιθώρια για παρεμβάσεις. Γι’ αυτό και δεν υπήρξαν αντιδράσεις είτε παράπονα από κανένα.

Περαιτέρω, δόθηκαν ίσες ευκαιρίες στα μέλη να εκτελέσουν καθήκοντα της επιλογής τους στο πλαίσιο της εναλλαξιμότητας, και εφαρμόζονται κριτήρια μεταθέσεων, τα οποία καθορίστηκαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Η διαφύλαξη της αξιοκρατίας σε ένα σώμα ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική, γι’ αυτό προχωράμε με την επαναξιολόγηση των κριτηρίων προαγωγής, ώστε να εξυπηρετούν τον κύριο σκοπό της Αστυνομίας που είναι ο επιχειρησιακός και ο ανακριτικός. Στόχος μας είναι η θέσπιση κριτηρίων που θα ρυθμίζουν τη βαρύτητα των προσόντων, αλλά και το ποια προσόντα είναι συναφή με τα αστυνομικά καθήκοντα.

Ταυτόχρονα, προωθείται η αλλαγή του συστήματος σύνταξης των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης στα πρότυπα των αλλαγών που θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία.

Αξιοκρατία είναι όμως και η προσαρμογή της ανάλογης μισθοδοσίας, γι’ αυτό και με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποκαθιστούμε την ανισότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ της ομάδας αστυνομικών και πυροσβεστών και των συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν πριν τις 25/7/2002, αναβαθμίζοντας την κλίμακα τους από Α3-5-7 σε Α5-7, ώστε να ανταμείβονται με αυτά που δικαιούνται. Η Απόφαση συνάδει με ρυθμίσεις που έγιναν με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για άλλα επηρεαζόμενα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Τα μέλη της Αστυνομίας έχουν ανάγκη από ουσιαστική στήριξη και κίνητρα για να μπορούν να συνεχίσουν να αποδίδουν, γι’ αυτό και η αναγνώριση της απόδοσης και της επίδοσής τους είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η Αστυνομία έχει αλλάξει και έχει εμπεδωθεί στα μέλη της η αίσθηση της ευθύνης, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Οι φωνές που κάνουν λόγο το τελευταίο διάστημα, ότι θα επιφέρουν την αλλαγή που θα κάνει πράξη την αξιοκρατία, φαίνεται ότι επιλέγουν να παραβλέπουν τις αλλαγές ή συνειδητά να εκμηδενίζουν το ουσιαστικό έργο που έχουμε πετύχει μαζί με όλα τα μέλη της δύναμης προς αποκατάσταση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στην Αστυνομία.

 

Check Also

 «Τη Ρω-μιο-σύ-νη μην την κλαίς» … και η προσφυγιά έκλαιε

To 1975, ένα μόλις χρόνο μετά την τουρκική εισβολή, ο Μίκης Θεοδωράκης έδωσε συναυλία «υπέρ …

Αγορά υπηρεσιών: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

*Του Λάμπρου Στεφάνου Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Σταδιακά ο/η εκπαιδευτικός συνθέτει το προφίλ των παιδιών …