Αλληλεγγύη για ΣΚΤ: Άτομα που ευθύνονται για τη κατάρρευση συνεχίζουν να εμπλέκονται στον Συνεργατισμό;

Αλληλεγγύη για ΣΚΤ: Άτομα που ευθύνονται για τη κατάρρευση συνεχίζουν να εμπλέκονται στον Συνεργατισμό;

Αναλυτικά η δήλωση:

Χαιρετίζεται η ολοκλήρωση και επίδοση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό.

Σύμφωνα με όσα έχουν εκατέρωθεν λεχθεί και δημοσιοποιηθεί, το πόρισμα καλύπτει ουσιαστικά δύο χρονικές περιόδους και θα δημοσιοποιούνται σταδιακά εκείνες οι ενότητες που αρμοδίως θα συναποφασίζονται.

Το πρώτο και άμεσο ερώτημα που γεννάται είναι αν και κατά πόσον τα ευρήματα από την περίοδο που αναφέρεται χρονικά από το 2013 και μετέπειτα, είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τη συμμετοχή ή και συνεχιζόμενη παρουσία προσώπων ή και τη λειτουργία θεσμών, άμεσα διασυνδεδεμένων με την ΣΚΤ.

Δηλαδή, κατά πόσον πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ευρήματα για πολιτικές ή και άλλες ευθύνες, συνεχίζουν να μετέχουν ενεργά από πόστα για τα οποία θεωρούνται ήδη ύποπτοι.

Ως προς την ουσία των ευρημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διερεύνηση και στοιχειοθέτηση ποινικών ή άλλων αδικημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για να μην πλήττεται η ουσία των διώξεων, καλούνται οι αρμόδιοι να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τα ευρήματα αυτά, για να μην έχουμε την κατάληξη που περιγράφει η Ερευνητική Επιτροπή, ότι δηλαδή, είδε τον εαυτό της ως εάν να είχε διεξάγει «ένα είδος θανατικής ανάκρισης».

Check Also

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων

Koινές  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων Μεταξύ των ημερομηνιών 24-30/10/2022 διενεργήθηκαν κοινές …

Δεκτή η έφεση του Γ. Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο

Δεκτή η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αύξηση ποινής σε θανατηφόρο τροχαίο στην …