ΑΚΕΛ: Θα εργαστούμε για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Θα εργαστούμε χωρίς παλινδρομήσεις, για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέφερε σε δήλωσή του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί την πιο άμεση μορφή δημοκρατίας γιατί είναι εκείνη η μορφή εξουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 39 Δήμοι, εκ των οποίων οι 9 είναι κατεχόμενοι και 350 Κοινότητες.

Σταθερή στρατηγική μας επιλογή συνιστά η θέση για αποκεντρωμένο, αποτελεσματικό, σύγχρονο κράτος που θα στηρίζεται στις Ευρωπαϊκές Αρχές της Εγγύτητας, της Αναλογικότητας και της Επικουρικότητας.

Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί τις Τοπικές αρχές. Θα εργαστούμε χωρίς παλινδρομήσεις για την προώθηση μιας πραγματικά εκσυγχρονιστικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των πλείστων τοπικών αρχών.

H μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να ενισχύει την αποκέντρωση και τη διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού. Να μειώνει την οικονομική εξάρτηση της Τ.Α. από το κεντρικό κράτος. Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις οικονομικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Να προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα στον πολίτη, που μπορεί να έχει πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Οι προτάσεις μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνουν και τα εξής:

Καθιέρωση συγκεκριμένου ποσοστού στον κρατικό προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Να διαμορφωθούν μηχανισμοί για οικονομική αυτοδιαχείριση των τοπικών αρχών.

Προώθηση της δημιουργίας Κοινών Υπηρεσιών ή της συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την ενιαία προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Αυτή θα επιτευχθεί με τη σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συμπλεγμάτων που αποτελούσε και τη βασική μας πολιτική μας παράμετρο.

Στην Επιτροπή Εσωτερικών συζητείται πρόταση νόμου που θα ιδρύει Επαρχιακούς Οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν στην ευθύνη τους τα ενοποιημένα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχέτευσης καθώς και τον Οργανισμό διάχυσης στερεών ή άλλων αποβλήτων και την ψήφιση της όποια υποστηρίζουμε.

Η θέση μας είναι η ενοποίηση Δήμων και Κοινοτήτων να προέλθει από τη μετεξέλιξη των τοπικών συμπλεγμάτων σε πιο μεγάλες οντότητες σε εθελοντική βάση.

 

Check Also

Κορωνοϊός: Εντοπίστηκαν 2,192 νέα κρούσματα

Κορωνοϊός: Εντοπίστηκαν 2,192 νέα κρούσματα Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2022: 3 …

Συντονισμένη επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής 15 υπηκόων του Κογκό

Συντονισμένη επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής 15 υπηκόων του Κογκό Συντονισμένη επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής 15 υπηκόων της …