Υπ. Παιδείας: Η πρόσληψη των σχολικών βοηθών είναι ευθύνη των σχολικών εφορειών

Υπ. Παιδείας: Η πρόσληψη των σχολικών βοηθών είναι ευθύνη των σχολικών εφορειών

Με αφορμή δημοσιεύματα για το θέμα της πρόσληψης σχολικών βοηθών/συνοδών για δύο αδέλφια με οπτική αναπηρία, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  1. Η πρόσληψη των σχολικών βοηθών/συνοδών των συγκεκριμένων παιδιών, όπως και όλες οι άλλες προσλήψεις, έγινε με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, η οποία επικυρώθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14 Απριλίου 2021.
  2. Με βάση τη Σύμβαση και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όταν υπάρχει πλεονάζον/πλεονάζουσα συνοδός/σχολικός βοηθός που ασκούσε με επάρκεια τα καθήκοντά του/της και προκύπτει ανάγκη για εξυπηρέτηση άλλου/ων παιδιού/ων η θέση θα προσφέρεται στον/στην πλεονάζοντα/ουσα σχολικό βοηθό/συνοδό.
  3. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των δύο αδελφιών. Οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί που εξυπηρετούσαν τα δύο παιδιά κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 παραιτήθηκαν, ενώ υπήρχαν πλεονάζοντες σχολικοί βοηθοί/συνοδοί στη συγκεκριμένη Σχολική Εφορεία. Ο πατέρας ήθελε να προσληφθούν δύο πρόσωπα, τα οποία δεν ήταν εργοδοτούμενοι στη Σχολική Εφορεία, πράγμα που θα σήμαινε παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης και της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
  4. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει τέλος ότι την ευθύνη για την πρόσληψη των σχολικών βοηθών/συνοδών έχουν οι Σχολικές Εφορείες και τονίζει εκ νέου πως γνώμονας των ενεργειών του είναι πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των παιδιών, καθώς και ο σεβασμός και τήρηση των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τα θέματα της εκπαίδευσης.

Check Also

Κορωνοϊός: 189 νέα περιστατικά – Δύο θάνατοι

Κορωνοϊός: 189 νέα περιστατικά – Δύο θάνατοι Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 25 Οκτωβρίου …

Κορωνοϊός: Εντοπίστηκαν δείγματα της μετάλλαξης Δέλτα+ στη Κύπρο

Κορωνοϊός: Εντοπίστηκαν δείγματα της μετάλλαξης Δέλτα+ στη Κύπρο Στο πλαίσιο της αλληλούχισης νέων στελεχών του …