ΥΠΟΙΚ: Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για την αναβάθμιση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οίκο «Moody’s»

Με ανακοίνωσή του που εκδόθηκε ψες Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, ο διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody’s, αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο “Ba1”, από “Ba2”) με σταθερή προοπτική.

Η αναβάθμιση αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας θετική εξέλιξη, η οποία καταδεικνύει τις ορθές πολιτικές που ακολουθούνται, που παρά την αβεβαιότητα που υφίσταται λόγω της κρίσης της πανδημίας, συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την αξιοπιστία της Κύπρου.

Ο Οίκος Moody’s αιτιολογεί την απόφασή του για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας στη βάση της μείωσης της έκθεσης σε κινδύνους γεγονότων λόγω μείωσης των κινδύνων του τραπεζικού τομέα της Κύπρου καθώς, επίσης, στην ανθεκτικότητα της οικονομίας στο πανδημικό σοκ και στις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του ΑΕΠ, οι οποίες υποστηρίζονται από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση της Δημοκρατίας, ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου, της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, ο Οίκος επισημαίνει ότι η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση, είναι γενικά ισοζυγισμένοι με τα πλεονεκτήματα του τραπεζικού τομέα. Τα εθνικά μέτρα στήριξης και η σημαντική χρηματοδότηση της ΕΕ περιορίζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από την κρίση πιθανότατα θα παραμείνουν περιορισμένες. Επιπλέον, αναμένει ότι ο αντίκτυπος της επιβάρυνσης της οικονομίας από το δημόσιο χρέος θα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο σε σύγκριση με το προ-πανδημικό επίπεδο.

Στα ίδια πλαίσια, ο Οίκος Moody’s τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας, την πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως θεσμικά όργανα, διακυβέρνηση, δικαιοσύνη και έλεγχος της διαφθοράς, την πολύ υψηλή απορρόφηση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την επιτάχυνση στη μείωση του χρέους σε επίπεδα πριν από την πανδημία και την περαιτέρω σημαντική μείωση της έκθεσης της Δημοκρατίας σε κινδύνους που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα.

Ο Οίκος θεωρεί ως σημαντικότερους παράγοντες για πιθανή μελλοντική υποβάθμιση, το ενδεχόμενο η οικονομική ανάκαμψη να μην είναι στον αναμενόμενο βαθμό, σε συνδυασμό με μια διαρκή, σημαντική μείωση της οικονομικής ισχύος της Κύπρου και σημαντική αύξηση των κινδύνων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και του τραπεζικού τομέα, καθώς επίσης μια συνεχής, ουσιαστική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της Δημοκρατίας.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς που υπήρχαν πριν την πανδημία, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα, συστηματικά και σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επιτύχει τις προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ωθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ανώτερα επίπεδα αναβάθμισης της αξιοπιστίας της.

Check Also

Πρόστιμα μέχρι και €2.000 σε όσους δεν δέχονται πληρωμές με κάρτα

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως …

Καταγγέλθηκαν 22 πολίτες και 1 υποστατικό για την παραβίαση των μέτρων

Το τελευταίο 24ωρο (από τις 06.00 της Πέμπτης μέχρι τις 06.00 σήμερα), πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια από …