ΥΠΕΣ για τ/κ περιουσίες: Οι νόμιμοι χρήστες να μην ανησυχούν

ΥΠΕΣ για τ/κ περιουσίες: Οι νόμιμοι χρήστες να μην ανησυχούν

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και δηλώσεις για τον τρόπο διάθεσης τουρκοκυπριακών περιουσιών ιδιαίτερα στην Πάφο, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Καταρχάς, διαβεβαιώνει όλους τους νόμιμους χρήστες τουρκοκυπριακών περιουσιών ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, νοούμενου ότι αξιοποιούν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες που τους έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και τους όρους που αναφέρονται στη σύμβασή τους.

Σε ό,τι αφορά τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί για τον τρόπο διάθεσης τουρκοκυπριακών περιουσιών, διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις για μίσθωση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, λαμβάνονται κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων από αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των αγροτικών οργανώσεων, της ΠΕΠ, της ΠΟΒΕΚ, καθώς και λειτουργοί των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, οι δε αποφάσεις κοινοποιούνται και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων.

Ο Κηδεμόνας, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνάπτει Συμβάσεις για την εκμίσθωση ή παραχώρηση άδειας χρήσης τουρκοκυπριακών περιουσιών, τόσο σε δικαιούχους πρόσφυγες όσο και στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, σε οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό όρους που κατά την κρίση του εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον.

Κατά κανόνα, η έγκριση για παραχώρηση/μίσθωση των συγκεκριμένων περιουσιών, λαμβάνεται ομοφώνως. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έχουν μισθωθεί τουρκοκυπριακές περιουσίες και στον Δήμο Πάφου.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος και η συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής όπως και των Ειδικών Επιτροπών, στο πλαίσιο πάντοτε της σχετικής νομοθεσίας καθώς και της αποκατάστασης της νομιμότητας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης διαπιστωθεί αυθαιρεσία, παράβαση και παρατυπία.

 

Check Also

Τι αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για απενεργοποίηση των κινητών στις φυλακές

Τι αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για απενεργοποίηση των κινητών στις φυλακές Tο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών …

Προεδρικές εκλογές: 27η Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

Προεδρικές εκλογές: 27η Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει, …