Το 2014 τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Αισιόδοξα μηνύματα για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης το 2014 προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έδωσε στη δημοσιοτητα σήμερα το οικονομικό επιτελείο, η ελληνική οικονομία από ύφεση 4,5% το 2013 θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,2% το 2014, και ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 2,5% το 2015 και στο 3,5% το 2016.

Τα ίδια στοιχεία εκτιμούν πως το 2014 θα υπάρξει αύξηση της απασχόλησης κατά 1%, το 2015 κατά 2% και το 2016 κατά 3%, ενώ παράλληλα η ανεργία θα μειωθεί από το 22,8% το 2013 στο 21,4% το 2014 , στο 19,7% το 2015 και στο 17,1% το 2016.

Να σημειωθεί ότι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ενσωματώνει αφενός τις σημαντικές μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών της Ελληνικής οικονομίας και αφετέρου τις σημαντικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν με την πρώτη αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής πολιτικής, ώστε να επανέλθει το πρόγραμμα εντός τροχιάς και να αποκατασταθούν οι χρηματοδοτικές ροές του μηχανισμού στήριξης.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο παρά τα σενάρια της επιμήκυνσης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής σε τέσσερα έτη, παραμένει σταθερή η δέσμευση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος Γενικής Κυβέρνησης στο 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και για μετέπειτα εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Συνθήκης.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους πρέπει να συγκλίνει η ετήσια εκτέλεση του Προϋπολογισμού, θέτουν έλλειμμα1,5% το 2012, και μια σταδιακή βελτίωση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το 2016, δηλαδή σε όρους ποσοστού του ΑΕΠ, 0% για το 2013, πλεόνασμα 1,5% για το 2014, πλεόνασμα 3,0% για το 2015 και πλεόνασμα 4,5% για το 2016.

Για το δημόσιο χρέος το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο αναφέρει πως με την παραδοχή της μη λήψης επιπλέον μέτρων η εξέλιξη του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζεται αλματώδης, με το χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης να αγγίζει το 220,4% του ΑΕΠ το 2016.

Ωστόσο, με την λήψη παρεμβάσεων προβλέπεται πως το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μετά από ανοδική πορεία μέχρι το έτος 2014 έως το 191,6% του ΑΕΠ θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται στα δύο τελευταία χρόνια της περιόδου και
να διαμορφώνεται στο 184,9% του ΑΕΠ το 2016.

Η συνολική δημοσιονομική προσπάθεια ανέρχεται σε 13,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014, δίνοντας εμπροσθοβαρή χαρακτήρα στο όλο πρόγραμμα. Με την πολιτική αυτή αναμένεται ότι, παρά την αρχική αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη του 2013, θα υπάρξει πιο γρήγορος βηματισμός για τη δημιουργία των προϋποθέσεων μιας βιώσιμης και ισχυρής ανάπτυξης στην υπόλοιπη περίοδο.

Από το σύνολο των μέτρων της περιόδου 2013-2014 το 71,9% αφορούν μέτρα δαπανών και το 28,1% μέτρα εσόδων.

Οι δαπάνες για μισθούς (συμπεριλαμβανομένης της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 13,12 δισ. ευρώ ή 6,76% του ΑΕΠ το 2012, σε 12,81 δισ. ευρώ ή 6,76% του ΑΕΠ το 2013, σε 12,42 δισ. ευρώ ή 6,58% του ΑΕΠ το 2014, σε 12,09 δισ. ευρώ ή 6,44% του ΑΕΠ το 2015 και σε 11,76 δισ. ευρώ ή 6,29% του ΑΕΠ το 2016.

Η διαμόρφωση των εξοικονομήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και του κανόνα της πραγματοποίησης 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις προσωπικού.

Οι δαπάνες για συντάξεις και μισθούς.  

Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6,52 δισ. ευρώ ή 3,36% του ΑΕΠ το 2012, σε 6,72 δισ. ευρώ ή 3,54% του ΑΕΠ το 2013, σε 7,03 δισ. ευρώ ή 3,73% του ΑΕΠ το 2014, σε 7,28 δισ. ευρώ ή 3,88% του ΑΕΠ το 2015 και σε 7,51δισ. ευρώ ή 4.02% του ΑΕΠ το 2016.

Οι δαπάνες για πρόσθετες μισθολογικές παροχές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,01 δισ. ευρώ το 2012, σε 1,20 δισ. ευρώ το 2013, σε 1,16 δισ. ευρώ το 2014, σε 1,15 δισ. ευρώ το 2015 και σε 1,15 δισ. ευρώ το 2016, διαμορφούμενες σε ποσοστό 0,62% περίπου του ΑΕΠ σταθερά για την περίοδο 2013 έως 2016.

Οι δαπάνες για νέες προσλήψεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 20 εκατ. ευρώ για το 2012 και σε 30 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013 έως 2016.

Οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 16,20 δισ. ευρώ ή 8,35% του ΑΕΠ το 2012, σε 15,83 δισ. ευρώ ή 8,35% του ΑΕΠ το 2013, σε 13,94 δισ. ευρώ ή 7,39% του ΑΕΠ το 2014, σε 13,07
δισ. ευρώ ή 6,96% του ΑΕΠ το 2015 και σε 13,08 δισ. ευρώ ή 7% του ΑΕΠ το 2016.

Οι δαπάνες για την κάλυψη ελλειμμάτων νοσοκομείων αναμένεται ότι θα διαμορφωθούν σε 1,05 δισ. ευρώ το 2012, σε 1,015 δισ. ευρώ το 2013, σε 940 εκατ. ευρώ το 2014, σε 865 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2015-2016.

Check Also

Eλλάδα: Αποκαλύψεις για ιερέα που κατηγορείται για βιασμό: Έβαζε σε δοκιμασίες τα παιδιά, τον έβλεπαν σαν θεό

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον 50χρονο ιερέα που πριν από έναν χρόνο είχε …

Γερμανία: Oι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου επαρκούν μόλις για 2,5 μήνες

Έντονο πρόβλημα στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η Γερμανία, μετά το …