«Τα λεφτά των φορολογουμένων διασπαθίζονται από το ΡΙΚ και η δημοσιογράφος του ΡΙΚ λοιδορεί την Ελεγκτική Υπηρεσία»

«Τα λεφτά των φορολογουμένων διασπαθίζονται από το ΡΙΚ και η δημοσιογράφος του ΡΙΚ λοιδορεί την Ελεγκτική Υπηρεσία», αναφέρει σε ανακοίνωση η Ελ. Υ[. αναφορικά με τη μετατροπή των ανταποκριτών ειδήσεων εσωτερικού από παροχείς υπηρεσιών σε μισθωτούς

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε απάντηση κατηγοριών που εκτόξευσε σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» η δημοσιογράφος του ΡΙΚ κα Ελένη Bρεττού κατά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το θέμα της μετατροπής των ανταποκριτών ειδήσεων εσωτερικού από παροχείς υπηρεσιών σε συνεργάτες ορισμένου χρόνου, και με την παρέλευση 30 μηνών σε συνεργάτες αορίστου χρόνου, σημειώνουμε ότι η Υπηρεσία μας είχε εκφράσει έντονα την αντίθεση της σε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, ημερ. 2.11.2018, θεωρώντας ότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι σύννομες και παραβιάζουν τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της διαφάνειας, αφού στερεί το δικαίωμα διεκδίκησης των θέσεων από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, αλλά στερεί και το ίδιο το ΡΙΚ από την επιλογή των καταλληλότερων ατόμων, αφού δεν θα προηγηθεί οποιασδήποτε μορφής διαγωνισμός για πλήρωση των θέσεων.

Επισημάναμε, επίσης ότι το καθεστώς απασχόλησης των ανταποκριτών έχει διασαφηνιστεί από το 2008, όταν ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή του προς τον τότε Διευθυντή του ΡΙΚ, ημερ. 22.10.2008, επανέλαβε την αρχική του απόφαση ότι, οι ανταποκριτές δεν θεωρούνται μισθωτά πρόσωπα αλλά παρέχοντες υπηρεσία.

Παρά την έντονη αντίθεση της Υπηρεσίας μας και αφού προηγήθηκε η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2018, στον οποίο περιλαμβανόταν πρόνοια για την μετατροπή των 6 ανταποκριτών/ δημοσιογράφων του ΡΙΚ σε μισθωτούς ορισμένου χρόνου, υπογράφηκαν οι συμβάσεις εργασίας μισθωτού ορισμένου χρόνου για 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2019, με 5 από τους 6 ανταποκριτές (1 ανταποκριτής παραιτήθηκε).

Είχαμε αναφέρει ότι στις σχετικές συμφωνίες για παροχή υπηρεσιών που ίσχυαν μέχρι τότε δεν καθοριζόταν ωράριο εργασίας, ενώ με την μετατροπή τους σε μισθωτούς θα πρέπει να απασχολούνται, όπως οι υπόλοιποι υπάλληλοι, με καθορισμένα ωράρια/σύστημα βάρδιας, κάτι που θα οδηγούσε σε επιπρόσθετο κόστος, αφού το ΄Ιδρυμα πρέπει να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές, επίδομα βάρδιας και υπερωρίες για να καλύψει γεγονότα που συμβαίνουν έκτος των ωρών εργασίας τους.

Τα γεγονότα έχουν δικαιώσει πλήρως την Υπηρεσία μας: για τους 5 ανταποκριτές υπάρχει το 2020 αύξηση πέραν του 50% σε σχέση με το 2018 στο κόστος του ΡΙΚ, το οποίο από €71.000 ετησίως θα ανέλθει σε €115.000 περίπου. Όπως εργάζονται δε οι ανταποκριτές, λόγω ακριβώς της φύσης των καθηκόντων τους, δεν μπορεί να ελέγχεται ο χρόνος εργασίας που πλέον περιλαμβάνει υπερωρίες και επίδομα βάρδιας. Ουσιαστικά 5 πρόσωπα μονιμοποιήθηκαν από το «παράθυρο» και επιπλέον τους διασφαλίστηκε σημαντική αύξηση.

Τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών διασπαθίζονται από το ΡΙΚ και η δημοσιογράφος του ΡΙΚ λοιδορεί από τις συχνότητες του ΡΙΚ την Ελεγκτική Υπηρεσία που ανέδειξε το θέμα.

Check Also

Η ΔΗ.ΠΑ. καλεί τη Κυβέρνηση να επανακαθορίσει τη πολιτική της για επαναπατρισμό φοιτητών

Share Twitter Η ΔΗ.ΠΑ. καλεί τη Κυβέρνηση να επανακαθορίσει τη πολιτική της για επαναπατρισμό φοιτητών …

Δημητρίου: Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ρευστότητας στην αγορά

Share Twitter Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα με το νομοσχέδιο που θα δώσει …