Στη δημοσιότητα η κατ’ αρχήν συμφωνία Κυπριακής κυβέρνησης-τρόικας

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της κατ΄ αρχήν συμφωνία της Κυπριακής κυβέρνησης με την τρόικα. Το πλήρες κείμενο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Όπως αναφέρει σε αναλυτικό ρεπορτάζ ο «Φιλελεύθερος» τα βασικά σημεία είναι:

– η αποκατάσταση της ευρωστίας του κυπριακού τραπεζικού τομέα μέσω της αναδιάρθρωσης, επίλυσης και μείωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της ενίσχυση του εποπτικού ρόλου, της αντιμετώπισης της αναμενόμενης μείωσης του κεφαλαίου και της βελτίωσης της διαχείρισης της ρευστότητας

– η συνέχιση της εν εξελίξει διαδικασίας της δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως με τη λήψη μέτρων για μείωση των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, καθώς και τη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης μεσοπρόθεσμα, κυρίως μέσω μέτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο ενός Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και

– η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη χαλάρωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως με τη μεταρρύθμιση του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και άρση των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.

Check Also

Στη δημοσιότητα το όνομα του άτυχου 51χρονου που καταπλακώθηκε από λεωφορείο

Share Twitter Δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομα του άτυχου οδηγού ο οποίος καταπλακώθηκε από ελωφορείο. …

Αβέρωφ: Η Τουρκία χρησιμοποιεί ως εργαλεία τους παράτυπους μετανάστες

Share Twitter Αβέρωφ: Βλέπουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας που εντείνεται μέρα με τη μέρα. Τις …