Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη..

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ασκώντας τις εξουσίες που μου παραχωρούνται από το Σύνταγμα προχωρώ στη διαβεβαίωση του Νέου Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, με Πρόεδρο αυτού την κα Αλεξία Λυκούργου και μέλη τις κες Θεοδώρα Καμαρά και Μάρω Αντωνίου και τους κ.κ. Σταύρο Μαυρομμάτη και Λάμπρο Σαμαρτζή.

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες, Κύριοι Μέλη του Συμβουλίου, η απόφαση του διορισμού σας λήφθηκε προσμετρώντας, πέραν των ακαδημαϊκών σπουδών, το εγνωσμένο ήθος, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα σας, ως επίσης την καταγεγραμμένη επαγγελματική σας πορεία σε διάφορες θέσεις που συνδέονται με τον χώρο της σωφρονιστικής μεταχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένων των προαναφερθέντων κριτηρίων ως απαραίτητων προαπαιτουμένων μιας επιτυχούς θητείας, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι θα φέρετε εις πέρας κατά τρόπο αποτελεσματικό τη δια νόμου καθορισμένη αποστολή του Συμβουλίου.

Αποστολή, η οποία συνδέεται με:

• Την κατά περιόδους επανεξέταση της μακροχρόνιας κράτησης καταδίκων.

• Την εξέταση αιτημάτων κρατουμένων και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για έκτιση μέρους της ποινής τους εκτός των φυλακών.

Την ίδια στιγμή, πέραν των εξουσιών σας αυτών, ο ρόλος των μελών του Συμβουλίου προνοεί, επίσης, την υψηλή ευθύνη της ομαλής και παραγωγικής επανένταξης των κρατουμένων στον κοινωνικό ιστό, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος της κοινωνίας.

Είμαι βέβαιος πως μέσα από την επιστημοσύνη που σας διακρίνει θα συνδράμετε ενεργά στον στόχο του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, στη βάση της συνεκτικής πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως πάντα σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση των Φυλακών.

Ένας στόχος ο οποίος, τέθηκε ως προτεραιότητα της διακυβέρνησης.

Προς τούτο, υιοθετώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θέσαμε ως κύριους άξονες της πολιτικής μας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναμόρφωση και διαπαιδαγώγηση των κρατουμένων, ώστε με επιτυχία να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζω, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση των Φυλακών επιδιώξαμε και πετύχαμε καινοτόμες αλλαγές, σχετικές με τα ζητήματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα της λειτουργίας των Φυλακών και συγκεκριμένα:

• Τη συνεχή επιμόρφωση, τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

 

• Την εξατομικευμένη στήριξη, περίθαλψη, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση των κρατουμένων με απώτερο σκοπό την αναμόρφωση και προετοιμασία για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, επιτεύχθηκε:

 

• Η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών, εξισώνοντας το δικαίωμα των κρατουμένων να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες εξειδικευμένης φροντίδας με τους υπόλοιπους πολίτες από τις κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες.

 

• Η πλήρης αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, με την εφαρμογή από το 2015 και 2016 των προγραμμάτων του Εσπερινού Σχολείου και του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη, μεγάλος αριθμός των κρατουμένων φοιτά στα εν λόγω προγράμματα, ενώ κάποιοι εξ αυτών φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.

 

• Τον Οκτώβριο του 2020 υιοθετήθηκε ένα πρωτοποριακό Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος κρατουμένων να εξασφαλίσει εργασία με την αποφυλάκισή του. Η ίδια προσέγγιση αφορούσε και την εργασιακή αποκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού αποφυλακισθέντων πολιτών.

 

• Η εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων φυλάκισης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κοινοτική εργασία, η αποφυλάκιση επ’ αδεία και η διεύρυνση της χρήση της ηλεκτρονικής κατ’ οίκον επιτήρησης κρατουμένων.

Πέραν τούτων, αναφέρω ότι είναι κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής από το 2018, δύο νομοθετήματα, η συζήτηση των οποίων άρχισε πρόσφατα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, τα οποία συνιστούν ουσιαστική και ευθεία συμμόρφωση με αποφάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ως ένδειξη, αλλά και απτή επιβεβαίωση της πολιτικής και της ουσιαστικής προόδου που σημειώθηκε θεωρώ τα εύσημα που λαμβάνει η χώρα μας από τις αρμόδιες επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως επίσης η αναγνώριση της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που εφαρμόζεται ως βέλτιστη πρακτική σε εγχειρίδια διεθνών Οργανισμών και επιτροπών.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν εξέφραζα την πλήρη ευαρέσκεια μου για το έργο που επιτέλεσε και επιτελεί η Διεύθυνση των Φυλακών.

Θα ήθελα προτού ολοκληρώσω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας στην απερχόμενη Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου που εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης στην εκπλήρωση της αποστολής που τους ανατέθηκε, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες τους στην προστασία τόσο των δικαιωμάτων των κρατουμένων όσο και της κοινωνίας.

Κυρία Λυκούργου, κυρίες Καμαρά και Αντωνίου, κύριοι Μαυρομμάτη και Σαμαρτζή, σήμερα η Πολιτεία σας εμπιστεύεται ένα Συμβούλιο που καλείται να επιτελέσει ένα υψηλό ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο.

Δεν έχω καμιά μα καμιά αμφιβολία πως θα δώσετε συνέχεια στη μέχρι σήμερα θετική εφαρμογή του θεσμού, θέτοντας τη δική σας σφραγίδα στην αποτελεσματικότητά του».

Από την πλευρά της η κα Λυκούργου εκ μέρους όλων των μελών του Συμβουλίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο θεσμός αποφυλάκισης κρατουμένων επ’ αδεία υπό τη σημερινή του μορφή προσομοιάζει με θεσμούς σύγχρονων συστημάτων και είναι ευθυγραμμισμένος με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις ατομικές ελευθερίες που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει η φιλελεύθερη δημοκρατία.

Πρόσθεσε ότι η πολιτεία δεν ξεχνά και δεν εγκαταλείπει τους κρατούμενους στις φυλακές και ούτε αδιαφορεί για την αναμόρφωση, αντιθέτως δια του θεσμού τους παρέχει ελπίδα και κίνητρα για να απαλλαγούν από το εγκληματικό παρελθόν τους.

 

 

Check Also

Λάρνακα: Σύλληψη 2 προσώπων για κλοπή χαλκοσωλήνων…

Στη σύλληψη δύο προσώπων, άντρες ηλικίας 37 και 32 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης …

Σύλληψη 33χρονου για παιδική πορνογραφία… για εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας διερευνά η Αστυνομία, μέλη της οποίας προχώρησαν χθες στη σύλληψη 33χρονου, …