Πλεονεκτήματα, δυνατότητες και εφαρμογές των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Να εντάξουμε τα ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Του Νικόλαου Αρτέμη*

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Κυρίως οι νέοι, ιδιαίτερα οι μαθητές, τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά κάνοντάς τα μέρος της καθημερινότητάς τους. Η πραγματικότητα αυτή δεν πρέπει να μας φοβίζει. Αντίθετα, επιβάλλεται να τη διαχειριστούμε ώστε να εντάξουμε τα ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία με ευεργετικές συνέπειες για την προσφερόμενη εκπαίδευση.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ΜΚΔ προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία:

 • Ενθαρρύνουν περισσότερους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά λόγω της προσιτής και «ημι-επίσημης» ατμόσφαιρας που δημιουργούν.
 • Διευκολύνουν την ομαλότερη και αποδοτικότερη ροή του μαθήματος.
 • Ενισχύουν την κοινωνικότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και καθηγητών.
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη από μέρους των μαθητών δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες (απαραίτητο προσόν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον).
 • Δίνουν τη δυνατότητα η διδασκαλία και η μάθηση να συμβαίνουν σε χρόνο και τόπο βολικό για μαθητές και καθηγητές.
 • Παρέχουν σε μαθητές και διδάσκοντες μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες.
 • Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές για συμμετοχή σε online κοινότητες, με τις οποίες ταιριάζουν ως προς το πεδίο ενδιαφερόντων (ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους σκέψης, διαφορετικές θεωρήσεις, άλλους πολιτισμούς).
 • Δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με ειδικές δεξιότητες στην ίση συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Εφαρμογές

Ενδεικτικά ακολουθούν εφαρμογές της χρήσης των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία:

 • Διάλεξη, σημειώσεις και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμοon-line.
 • Διατύπωση ερωτήσεων/αποριών στον «τοίχο» του εργαλείου από τους μαθητές και απάντηση από τον καθηγητή, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους.
 • Διαμοιρασμός επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού και πηγών από τους μαθητές.
 • Ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και σχόλια για τις εργασίες που ανατέθηκαν.
 • Δυνατότητα για συντονισμό και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε περιπτώσεις ομαδικών εργασιών.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας – blog, όπου αρθρογραφούν μαθητές και καθηγητές.
 • Συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων, εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Επαφή των μαθητών με την επιχειρηματική δραστηριότητα και με μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Επαφή και συνεργασία με γονείς για πληροφόρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Τεχνολογικός Αλφαβητισμός

Χωρίς να παραγνωρίζονται ή να υποβαθμίζονται οι κίνδυνοι από τη χρήση των ΜΚΔ (υποβάθμιση της διαπροσωπικής επικοινωνίας, κακή ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων,  κοινωνική απομόνωση) είναι σημαντικό για τους μαθητές και θα έχει ευεργετικές συνέπειες, όχι μόνο σε σχέση με τις γνώσεις τους, αλλά και με τη συμπεριφορά τους, να συνδέσουν το σχολικό με το προσωπικό τους περιβάλλον, να προετοιμαστούν για την κοινωνία της διά βίου μάθησης και να γνωρίσουν τον αποκαλούμενο «τεχνολογικό αλφαβητισμό» μέσα από τις δομές του σχολείου.

Αναντίρρητα, αν ο μαθητής, με την καθοδήγηση των καθηγητών του, επιτύχει να διαχωρίσει την παιδαγωγική από την προσωπική χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων στον κόσμο που χρησιμοποιούν με σοβαρότητα αυτές τις εφαρμογές κι όχι μόνο για διασκέδαση ή για «κοινωνικοποίηση», θα έχουμε ως κοινωνία κάνει ένα σπουδαίο βήμα για τη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

* Key Stage 5 Co-Ordinator, Mathematics Teacher Τhe International School of Paphos

 

 

Check Also

Όσοι δανειοδοτήθηκαν με το ΤΕΠΙΧ δεν θα χρηματοδοτηθούν από το εγγυοδοτικό πρόγραμμα;

Share Twitter Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Παναγιώτης Αλεβιζάκης, μέλος της Κ.Δ. …

Κύπρος και Ελλάδα: Πώς προχωράμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Share Twitter Για πολύ καιρό τεκμηριώνουμε ότι Κύπρος και Ελλάδα είμαστε ενώπιον της ευνοϊκότερης, εδώ …