Οι παρανομίες του κατοχικού καθεστώτος και η σιωπή της Λευκωσίας

Η κατοχύρωση του χαλλουμιού από την ΕΕ διανοίγει μεγάλες οικονομικές προοπτικές και ταυτοχρόνως παρέχει την προστασία του, όπως επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για όλα τα Προστατευόμενης Ονομασίας Προϊόντα (ΠΟΠ). Το ζητούμενο είναι η Κυβέρνηση του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Η στάση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του αρμόδιου Υπουργού για το θέμα υπήρξε εξαρχής απογοητευτική, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά την νέα παρανομία του κατοχικού καθεστώτος που εντοπίσαμε. Παραθέτουμε ονόματα και χρονολογίες, επιδιώκοντας να αλλάξουν στάση αντί να σιωπούν.

Το αίτημα για κατοχύρωση του χαλλουμιού υπεβλήθη στην ΕΕ το 2014. Εντός ενάμισι έτους, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και η Νομική Υπηρεσία της ΕΕ απέστειλε τον Κανονισμό για κατοχύρωση του χαλλουμιού στο Γραφείο του Προέδρου της Ευρωπ. Επιτροπής για την τυπική του υπογραφή. Εκεί, η κατοχύρωση προσέκρουσε σε «πολιτικά» εμπόδια από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Κυπριακού K. Bjornsson –εχθρό της  Κυπριακής Δημοκρατίας–, ο οποίος απαιτούσε «την ικανοποίηση των Τουρκοκυπρίων» στο πνεύμα της «Κοινής Αντίληψης» Αναστασιάδη-Ακκιντζί (Ιούλιο 2015), η οποία συνέδεσε την κατοχύρωση του χαλλουμιού με την λύση στο Κυπριακό! Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία της ΕΕ αποφάνθηκε τότε ότι τέτοιες «πολιτικές ενστάσεις» παραβίαζαν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η κατοχύρωση έπρεπε να προχωρήσει, καθώς η Κυπριακή Κυβέρνηση μπορούσε να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ (όπως προσωπικά την παρότρυνα).

Στην Λευκωσία όμως σιωπούσαν  αφού ήταν ο Αναστασιάδης που είχε ήδη πέσει στην παγίδα της «συναντίληψης».

Έτσι φτάσαμε στο Νιόβρη 2019, όταν ο αρμόδιος Υπουργός επέμενε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του κατοχικού καθεστώτος, αλλά λόγω νομικών αντιδράσεων το θέμα ανεστάλη έως ότου αλλαγή προσώπων το επέτρεψε. Χαρακτηριστικά, η κάθετη υπόδειξη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας («European Union’s Law») στην παραγωγή του χαλλουμιού με ίδιο τρόπο σ΄ όλη την Κύπρο, όπως ισχύει σε όλα τα κατοχυρωμένα προϊόντα στην ΕΕ, παραγκωνίστηκε από τον Υπουργό για να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του κατοχικού καθεστώτος. Οι περιορισμένες προϋποθέσεις που τελικά ισχύουν στην παραγωγή του χαλλουμιού στα κατεχόμενα προέκυψαν λόγω απαίτησης κυρίως άλλων Κυβερνήσεων.

Τους τελευταίους μήνες ξεκίνησε μια κατάφωρη παρανομία μεταφοράς προβάτων από την Τουρκία στα κατεχόμενα (δόθηκαν κυρίως σε έποικους) για την παραγωγή χαλλουμιού, παραβιάζοντας διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες: η εισαγωγή τέτοιων ζώων από την Τουρκία οπουδήποτε στην ΕΕ απαγορεύεται, η απευθείας εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος στα κατεχόμενα απαγορεύεται, ενώ η χρησιμοποίηση γάλακτος από τα εισαγόμενα πρόβατα και διασταυρώσεις τους για παραγωγή χαλλουμιού παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Υπέβαλα ήδη καταγγελία στην ΕΕ, αλλά ενόσω η Κυπριακή Κυβέρνηση σιωπά, είμαστε χαμένοι. Μεταξύ άλλων, χάθηκε η δυνατότητα να επεκταθεί η αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα αυτό στα κατεχόμενα, φέρνοντας τους Τουρκοκύπριους σε σύγκρουση με το κατοχικό καθεστώς και τους έποικους. Πάντως, ερωτηθείς τις προάλλες ο αρμόδιος Υπουργός για το θέμα, ανέφερε ότι «όλα πάνε ομαλά»!

Κώστας Μαυρίδης,

Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D),

Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο

 

Check Also

Με ορθολογισμό απέναντι στον «Τούρκο Νέρωνα»

Τον Σεπτέμβρη του 2018 γράφαμε: Καθώς η τουρκική οικονομία βυθίζεται, η συνταγή του Ερντογάν θα …

Η ρύπανση δεν μετακομίζει

Του Γιώργου Περδίκη* «Η κοινωνία της ρύπανσης δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται», έγραφαν οι αφίσες της Οικολογικής …