Λοιζίδου για αποκαλύψεις δανείων: Οι δημοσιεύσεις να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον

Οι δημοσιεύσεις να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της η Επιτρόπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη δημοσίευση στοιχείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων 

Το Γραφείο μου παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων που αφορούν σε ΠΕΠ, πρώην πελατών του Συνεργατισμού και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Οι δημοσιεύσεις, για να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας, θα πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το υπέρτερο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της δημόσιας ζωής και του πολιτικού βίου.

Ο Κανονισμός (GDPR) και ο Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιβάλλουν όπως, σε κάθε περίπτωση, συμβιβάζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης με το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Από Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομολογείται ότι, για τη νόμιμη δημοσίευση δεδομένων που αφορούν σε δημόσια πρόσωπα, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Τα δημόσια πρόσωπα δεν θα πρέπει να αναμένουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν οι απλοί πολίτες.

Ως εκ των ανωτέρω, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πριν τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων ΠΕΠ, νοουμένου ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή και ακριβή, θα πρέπει να σταθμίζουν, κατά περίπτωση, αν δικαιολογείται η δημοσίευσή τους. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τα ακόλουθα ενδεικτικά, κριτήρια:

Οι συνθήκες δανεισμού ενός ΠΕΠ, δηλαδή αν υπήρχαν επαρκείς εξασφαλίσεις ή όχι ή αν υπάρχει ένδειξη προνομιακής μεταχείρισης,

Η φύση και το είδος διευκολύνσεων που έλαβε, δηλαδή αν έγινε διαγραφή ή αναδιάρθρωση δανείου και το ύψους του ποσού,

Ο ρόλος ή η συμμετοχή του κάθε ΠΕΠ σε διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούσαν στο Συνεργατισμό, κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Εν κατακλείδι, για να θεωρείται νόμιμη μια δημοσίευση, το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει αβίαστα να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων ΠΕΠ.

Check Also

Δύτες από Ισραήλ, αρχίζουν σήμερα έρευνες στη λίμνη Μεμί

Share Twitter Δύτες από Ισραήλ, αρχίζουν σήμερα έρευνες στη λίμνη Μεμί, στο Ξυλιάτο σε μία …

Κίτρινη προειδοποίηση: Καύσωνας, με τον υδράργυρο στους 40 βαθμούς

Share Twitter Το Τμήμα Μετεωρολογίας, εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες, που …