Κύπρος: Αναθεώρηση τελών για άδειες εισόδου και παραμονής

Χωρίς ενδελεχή εξέταση, καθώς ο χρόνος δεν φτάνει λόγω της επικείμενης συζήτησης της χώρας για ένταξη στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, αναθεωρήθηκαν από τη Βουλή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όλα τα ποσά για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία και καταργείται η άδεια και το τέλος διαμονής για Κύπριους πολίτες, τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, αν χρειασθεί.

Επίσης, αναθεωρούνται τα ποσά των εισοδημάτων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας μετανάστευσης για τον αιτητή και τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και το ποσόν της εγγύησης που παρέχεται για αλλοδαπούς, το οποίο κατανέμεται μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου, και προνοείται ότι θα ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες αλλοδαπών (όπως για επισκέπτες, φοιτητές και άλλους).

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει τα έξοδα επαναπατρισμού, οφειλόμενα ημερομίσθια και οφειλές στη Δημοκρατία, έξοδα κράτησης/ απέλασης, οφειλόμενα νοσήλια, τυχόν δικαστικά έξοδα .

Με τους νέους κανονισμούς εισάγονται ορισμένα νέα τέλη, όπως είναι το τέλος αντικατάστασης άδειας, το τέλος μεταφοράς ή επικόλλησης άδειας μετανάστευσης ή επί μακρόν διαμένοντος σε νέο διαβατήριο, προνοείται δε η έκδοση ατελώς ή με μειωμένα τέλη ορισμένων αδειών σε πρόσωπα που τυγχάνουν δημόσιου βοηθήματος.

Και αυτό το νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων, που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας, στο πλαίσιο της κατ` αρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Με επείγουσα διαδικασία, ψηφίστηκε επίσης,  το δικαίωμα των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών των να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών – μελών.

Αυξάνεται στα 20 ευρώ και εξισώνεται το καταβλητέο τέλος για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτη της ένωσης και σε μέλος της οικογένειας αυτού, εφ` όσον είναι και ο ίδιος πολίτης της ΕΕ, ενώ παράλληλα, μειώνεται  στα 20 ευρώ το καταβλητέο τέλος για έκδοση δελτίου διαμονής σε μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ.

Αυξάνεται στα 80 ευρώ το καταβλητέο τέλος για έκδοση πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής σε πολίτες της ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τους που είναι και αυτά πολίτες της Ένωσης

 

Check Also

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ

Μαυρογιάννης: Επικοινωνιακό τέχνασμα η μεσολάβηση Αβέρωφ στο πρόβλημα στέγασης φοιτητών ΤΕΠΑΚ Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου …

Ο Νίκος Νουρής ζήτησε την συνδρομή ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ροή μεταναστών από νεκρή ζώνη

Την συνδρομή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα μέσω της …