Κουγιάλης: Η Κύπρος μπροστά στην πρόκληση του υδατικού ζητήματος

Του Υπουργού Γεωργίας κ. Νίκου Κουγιάλη  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Το νερό αποτελεί τον σημαντικότερο φυσικό πόρο για την κοινωνική και οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη κάθε χώρας. Χωρίς την απαιτούμενη επάρκεια αλλά και την ορθή χρήση του πολύτιμου αυτού πόρου καμία κοινωνία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αγαθά, όπως είναι η υγεία και η σίτιση, δεν μπορεί να ελπίζει σε ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της και σίγουρα δεν μπορεί να ελπίζει στην προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος. Η διαχείριση των υδατικών πόρων και η εξισορρόπηση των διαφόρων αναγκών για νερό είναι επομένως, ζητήματα ζωτικής σημασίας.

Για αυτόν τον λόγο, ήδη από το 1992, ο ΟΗΕ σε συνδιάσκεψή του σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθιέρωσε τη 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το σύνολο των κρατών και εμπλεκόμενων φορέων για τις προκλήσεις που διαφαίνονταν, και που σήμερα ο πλανήτης αρχίζει να βιώνει, ιδιαιτέρως σε περιοχές όπως είναι περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν με ορθολογικό τρόπο οι προκλήσεις που αφορούν στο νερό, που είχε διαγνώσει ο ΟΗΕ καθίσταται σήμερα ακόμη πιο επιτακτική. Αυτό γιατί παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση και ο αυξανόμενος πληθυσμός του πλανήτη ασκούν πιέσεις που καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την ορθολογική διαχείριση των υδατίνων πόρων.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη χώρα μας που ταλανίζεται από μακρές περιόδους λειψυδρίας και αιφνίδιες πλημμύρες, ο παράγοντας νερό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επιβάλλοντας ως επιτακτική ανάγκη την ορθολογική χρήση του νερού και την εφαρμογή στρατηγικής για ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχουμε καθορίσει τη διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτινων μας πόρων ως έναν από τους βασικότερους πυλώνες πολιτικής.

Για την προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής έχει καταρτιστεί ένα Σχέδιο Δράσης που εδράζεται σε τρεις άξονες: την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη σταδιακή ένταξη του ανακυκλωμένου νερού για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου για ανάπτυξη της γεωργίας και του περιβάλλοντος, και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των στόχων που τίθενται.

Για να επιτύχουμε στους στόχους που έχουμε θέσει προχωρούμε στην υλοποίηση έργων και υποδομών που συμβάλλουν ουσιαστικά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές πραγματικότητες μέσα από σύγχρονες πρακτικές που εξοικονομούν πόρους και ενέργεια, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο απρόσκοπτη πρόσβαση του πολύτιμου αυτού πόρου σε όλους τους πολίτες.

Το θέμα της φετινής ημέρας νερού είναι το «Νερό και λύματα» και έρχεται σε μια στιγμή που η Κύπρος πρωτοπορεί στο θέμα της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού στον χώρο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Ως Κύπρος εστιάζουμε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού ως εναλλακτικού υδάτινου πόρου, για την παροχή αξιόπιστων ποσοτήτων νερού για άρδευση και ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Η χρήση ανακυκλωμένου νερού μας παρέχει συνεχή τροφοδότηση νερού αλλά και την απαραίτητη ευελιξία που οδηγεί σε μειωμένη χρήση της χρήσης των αφαλατώσεων, εξοικονομώντας έτσι κόστος και ενέργεια προς όφελος των καταναλωτών και των παραγωγών μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε στη κατασκευή έργων υποδομής σε ευρεία κλίμακα για την αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, που παράγεται από τους επτά Αστικούς Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων και μέχρι το 2023, ορίζοντα υλοποίησης του σχεδιασμού, εκτιμάται ότι θα παράγονται 47 εκ. κυβικά μέτρα επεξεργασμένου νερού, για την αξιοποίηση των οποίων θα απαιτηθούν έργα υποδομής συνολικού κόστους €100 εκ.

Παράλληλα, προχωρούμε με μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στη Λευκωσία, συνολικού κόστους 40 εκ. ευρώ και η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού του «Κοκκινόκρεμμου» στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, συνολικού κόστους 17 εκ. ευρώ, θα επιλύσουν οριστικά διαχρονικά προβλήματα υδροδότησης που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν οι περιοχές Λευκωσίας και Αμμοχώστου αντίστοιχα.

Τα δύο αυτά έργα που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης των εν λόγω περιοχών ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών επιλύοντας και ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου διανομής νερού με εναλλακτική τροφοδοσία.

Την ίδια στιγμή ως Υπουργός αρμόδιος για θέματα Υδατικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος θεωρώ καθήκον μου να τονίσω ότι η υλοποίηση των σχεδιασμών μας δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει τον καθένα από εμάς, αφού η διαχείριση των υδάτινων μας πόρων ξεκινά από το σπίτι, την επιχείρηση, την αγροτική μας εκμετάλλευση.

Ως Πολιτεία προχωρούμε προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά εάν επιθυμούμε να φτάσουμε στον προορισμό χρειάζονται τα βήματα όλων μας. Ας καλλιεργήσουμε την απαραίτητη υδατική συνείδηση στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Ας διαφυλάξουμε το πιο πολύτιμο μας αγαθό.

Πηγη: PIO

Check Also

Αν οι πολίτες αξιολογούσαν τους πολιτικούς ορθολογιστικά

Share Twitter Αν οι πολίτες αξιολογούσαν τους πολιτικούς ορθολογιστικά Στην πολιτική κρινόμαστε ορθολογιστικά για την …

Χειραγώγηση της κοινής γνώμης: Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ

Share Twitter Χειραγώγηση της κοινής γνώμης: Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ Περίοδος 1910 – 1930: Στο πρώτο …